INFORMACE

Úřad práce může přispět na dojíždění za prací mimo obec

Příspěvek se poskytuje dle paragrafu 106 zákona o zaměstnanosti v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Tento příspěvek se poskytuje až od vzdálenosti 10 kilometrů, ale pokud by mezi bydlištěm a místem výkonu práce neexistovalo pravidelné spojení veřejnou dopravou, pak lze přiznat příspěvek i při kratší vzdálenosti.

Vzdálenost pracoviště do 10 km s pravidelným spojením je bez nároku.

Při vzdálenosti pracoviště do 10 km bez pravidelného spojení veřejnou dopravou činí měsíční příspěvek 1 000 Kč.

Pi vzdálenosti pracoviště 10 – 25 km činí měsíční příspěvek 1 500 Kč.

Při zdálenosti pracoviště 25 – 50 km činí měsíční příspěvek 2 500 Kč.

Při vzdálenosti pracoviště nad 50 km činí měsíční příspěvek 3 500 Kč.

Příspěvek není nárokový a může být poskytnut pouze žadateli, u kterého jsou splněny následující předpoklady:

 1. Pracoviště je v jiné obci než bydliště
 2. Žadatelem může být pouze
  • uchazeč o zaměstnání evidovaný jako uchazeč o zaměstnání déle než 5 měsíců, nebo
  • uchazeč o zaměstnání, kterému je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání a na základě rozborů ÚP ČR k dlouhodobým trendům na lokálním trhu práce není možné jinak zprostředkovat vhodné zaměstnání, nebo
  • uchazeč o zaměstnání, u kterého došlo bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání k rozvázání pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců oznámeného ÚP ČR zaměstnavatelem podle § 62 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nebo
  • zájemce o zaměstnání evidovaný u ÚP ČR, na něhož se vztahuje hromadné propuštění zaměstnanců oznámené ÚP ČR podle § 62 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Pracovní poměr žadatele musí být sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 6 měsíců.
 4. Evidence žadatele bude ukončena z důvodu nástupu do uvedeného zaměstnání.
 5. Místo výkonu práce musí být sjednáno jako konkrétní pracoviště, tedy s konkrétní adresou.
 6. Příspěvek nebude poskytován v případě, že výše hrubé mzdy nebo platu, uvedená na výplatním listu, přesáhne hodnotu 1,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku dle sdělení MPSV.
 7. Žádost musí být podána žadatelem v době, kdy je veden v evidenci ÚP ČR a zároveň již má se svým budoucím zaměstnavatelem předběžně rozjednaný nástup na nové pracovní místo. Nástup do uvedeného zaměstnání navazuje na ukončení evidence na ÚP ČR. Není možný souběh pracovně právního vztahu s uvedeným zaměstnavatelem a evidence na ÚP ČR.
 8. Dohoda bude uzavřena nejdříve po doložení pracovní smlouvy ÚP ČR. Žadatel pracovní smlouvu doloží do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu do zaměstnání (§ 27 odst. 2 zákona o zaměstnanosti).

Žadatel nesmí být dlužníkem (na sociálním a zdravotním pojištění, politice nezaměstnanosti a nesmí mít daňové nedoplatky) a v posledních třech letech mu nesměla být uložena pokuta za nelegální práci. Zároveň nesměl být v posledních 24 měsících zaměstnán u tohoto zaměstnavatele.

Příspěvek je určen na úhradu nákladů, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s dojížděním do práce. Peníze tedy může použít např. na zaplacení jízdného, nákup pohonných hmot, ubytování nebo třeba hlídání dětí.

Žádost lze stáhnout na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni

Zdroj: TZ, socialniradce.cz

Jeden komentář

 1. Ahoj,moc prosbu ,jak to správně žádost zamestnavatele nebo jmenny seznam nebo formular pro zvysení prispevku????Právě to přesně o tom může přispět na dojíždění za praci.Moc děkuji Libor Sedláček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button
Close