ZE SVĚTA

Znakový jazyk jako 2. cizí jazyk na střední škole

V době studií na střední škole má student povinnost si zvolit druhý cizí jazyk. Na většině škol může vybírat z více jazyků. Většinou se jedná o němčinu, španělštinu nebo francouzštinu. Na americké střední škole je také možnost studia znakového jazyka! 

Nespokojenost tlumočníků ve státě Iowa

Na střední škole v Sioux City ve státě Iowa vedení školy přidalo do možností výběru jazyka nově možnost výuky znakového jazyka. Tamní tlumočníci byli dlouhou dobu znepokojeni se slabým povědomím o neslyšících v Iowě. Veřejnost neví, jak se má chovat k neslyšícím, jak má s nimi komunikovat a jak je akceptovat. Střední škola chce naučit studenty znakový jazyk a rozvíjet pozitivní vazby mezi dvěma kulturami – slyšících a neslyšících. Tento nápad byl od začátku kladně přijatý. Studenti upřednostňovali znakový jazyk před ostatními jazyky a znakový jazyk se tak stal druhým nejpopulárnějším cizím jazykem. Škola byla nucena vytvořit další výukové moduly, aby vyhověla všem zájemcům. 

Výuka ZJ na střední škole v Sioux City 
Stát Iowa se nachází v severní části Ameriky

Quota International

Výuka byla finančně zajištěna neziskovou organizací Quota International. Tato organizace podporuje ženy a děti se sluchovým postižením a s narušenou komunikační schopností napříč celým světem. Organizace Quota International dotuje rovněž den se znakujícím Santa Clausem, který probíhá každoročně 10. prosince. 

Quota International podporuje také den se znakujícím Santou

Na webové stránce ZDE

je video, v němž můžete vidět, jak se studenti střední školy učí znakový jazyk, mimochodem také s pomocí názorných učebnic znakového jazyka. 

Učebnice znakového jazyka

Zdroj, foto: Ktiv.com, Siouxcity.com, Quota.org, Wikipedia.cz, Pixabay.com
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close