ZE SVĚTA

Turecký sultán měl služebnictvo se sluchovým postižením

Jak vládnout státu a mít k tomu všemu veškeré informace v utajení? A jak získat loajální zaměstnance, kteří nic neprozradí? Turecký sultán Mehmed II. věděl, jak na to. Toto vše si totiž pojistil služebnictvem – lidmi, kteří neslyšeli. Diskrétnost informací za vlády Osmanské říše byla doslova zaručena.

Služebnictvo – lidé, kteří neslyšeli – před palácem Topkapi

Mehmed II. Fatih

V Osmanské řiši začal vládnout již ve svých 21 letech. Uměl 6 jazyků a nebyl upovídaný. Byl to přesně ten typ vládce, který více koná, než mluví. V historických kruzích je populární pod přezdívkou “Mehmed II. – dobyvatel”. To proto, že si podmanil velkou část tehdejšího světa. Měl vliv v Evropě, v Asii a v Africe. Díky jeho zásluze se změnil vládní a finanční systém. Neexistovala korupce. Vládnoucí vrstva neměla privilegia a pracovala také přesčas. Lidé v řídících funkcích museli mít vzdělání a byly jim přesně dané pracovní kompetence.

Mehmed II. Fatih
Mehmed II. dobyl velkou část světa

Božský klid díky znakovému jazyku

Sultán Mehmed II. velice dbal na tichý režim. Nikdo před ním nesměl pokřikovat a zvyšovat hlas. Jako nevhodné chování se jevilo přímé oslovení či jmenování sultána. Na jeho dvoře paláce Topkapi byl absolutní klid díky neslyšícím a hluchoněmým zaměstnancům. Informace se předávaly znakovým jazykem. Hlídka paláce si posílala neverbální signály – určitá hesla. Navzájem si znakovali také strážci a eunuši (strážci harému = části domu, která patří pouze pánovi).

Palác Topkapi v Istanbulu (Turecko)

Každý následovník chtěl mít služebnictvo, které neslyší

Každá návštěva v paláci Topkapi byla ohromena kouzlem znakového jazyka. Následovníkům sultána Mehmeda II. to přišlo geniální, a tak toto kouzlo začali praktikovat i ve svých palácích. Neslyšící personál ztěží odposlechne diplomatická jednání, ztěží vynese interní zprávy ven. Také je těžko finančně manipulovatelný, protože nemá co říct dál. Je to jakási uzavřená skrytá palácová řeč, které rozumí pouze zasvěcení.

Tajná palácová řeč 

Zdroj, foto: stoplusjednicka.cz, pixabay.com, en.wikipedia.org
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close