INFORMACEZE ZAJÍMAVOSTI

Světová organizace neslyšících – přístup k informacím o koronaviru

Koronavirová pandemie přispěla v dobrém slova smyslu k tomu, že mají občané se sluchovým postižením blíže k informacím ze světa. Téměř 100 zemí na celém světě má své tlumočníky do znakového jazyka  při prohlášení vlády pro veřejnost. Neslyšící lidé mají právo na přístup k informacím stejně jako lidé slyšící.

Světová federace neslyšících (WFD)

Světová federace neslyšících je globální organizace usilující o zajištění stejných práv pro 70 milionů lidí na celém světě. Jejím prezidentem je Dr. Joseph Murray. Pan Murray sdělil, že počet tlumočníků znakového jazyka na tiskových konferencích roste a že vlády uznávají, že jsou důležití pro občany se sluchovým postižením. Zvláště ocenil novozélandskou premiérku Jacindu Ardern. Vyzdvihl ji jako vzor pro dostupnost tlumočníků znakového jazyka.

Dr. Joseph Murray, prezident WFD

Jacinda Ardern

Novozélandská premiérka Ardern prohlásila na jednom brífinku, že 4000 až 5000 lidí na Novém Zélandu je neslyšících a komunikuje prostřednictvím znakového jazyka. Znakový jazyk je jedním ze tří úředních jazyků na Novém Zélandu. Premiérka Ardern vyzdvihla práci tlumočníků znakového jazyka – zajišťují, aby co nejvíce neslyšících Novozélanďanů vědělo, co se děje nejen v parlamentu, ale v celé jejich zemi. Uznává, že došlo k nárůstu tlumočnické práce, protože videokonference se staly novou normou. Výkon tlumočníků popsala Ardern jako výjimečný a rozhodující v době, kdy je potřeba, aby se informace dostaly k co nejvíce lidem. V závěru prohlášení se premiérka Ardern podívala na právě překládajícího tlumočníka a řekla: “Děkuji.”

Jacinda Ardern, premiérka Nového Zélandu (vlevo tlumočník ZJ)

Mapa:

modré státy – mají tlumočení do znakového jazyka během konferencí

bílé státy – nemají tlumočení do znakového jazyka během konferencí

Jak se dostat k informacím?

Prezident Murray uvedl, že je důležité mít informace na co nejvíce platformách. Např. v televizi, ve svých telefonech,… Třeba v jedné zemi přístup k televizi mají, ale na venkově ho nemají. Spoléhat se proto musí na své telefony (informace získané prostřednictvím videí zveřejněných na sociálních médiích). V jiné zemi mohou mít zase opačný problém. Televizi mají, ale jejich telefony nemají dobrý síťový signál.

Tlumočníci v afrických státech a Střední Americe
Tlumočníci v Evropě
Tlumočníci v Oceánii

Organizace neslyšících jsou také předními pracovníky

Vláda je odpovědná za poskytování zdravotních informací mezi neslyšící organizace. Ty zase přebírají odpovědnost za vytváření videí naživo na Facebooku nebo přímo tlumočí do znakového jazyka během brífinků. Prezident WFD Murray sdělil, že je důležité, aby byly organizace pro neslyšící také v “první linii”. Lidé v nich pracují jako dobrovolníci a dávají přednost této odpovědnosti před svou kariérou. Tyto organizace musí být v budoucnu zahrnuty do plánování krizových štábů.

Tato výjimečná koronavirová doba tu může být dlouho. Vakcíny a protilátky mohou být k dispozici možná nejdříve za rok. Proto se musíme dobře připravit a bojovat za to, aby naše vláda a nemocnice poskytovaly lepší komunikaci pro lidi se sluchovým postižením.

Zdroj: Dailymoth.com, My.gallaudet.edu, Alchetron.com, Wfdeaf.org, 3playmedia.com
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close