Z DOMOVA

SUKI funguje již 25 let!

SUKI oslavilo 25. výročí svého založení. SUKI je zkratka pro Sdružení uživatelů kochleárního implantátu, jedná se o neziskovou organizaci. Ve Sdružení uživatelů kochleárního implantátu – SUKI jsou především rodiče implantovaných dětí, dospělí implantovaní a odborníci zabývající se problematikou kochleárních implantátů. Hlavním posláním SUKI je organizovat pravidelná setkání implatovaných a jejich rodin.

Oslava výročí proběhla ve dnech 12.-14. dubna 2019 v Brně v hotelu Myslivna. Pro všechny zúčastněné byl připravený velmi zajímavý program.

Jak vypadal program?

První den v pátek bylo volno. Ale druhý den v sobotu už byl program nabitý dvěma moderovanými bloky na téma „Historie a současnost SUKI“ a „Implantační program v České republice“. V sobotním programu nechybělo ani vystoupení souboru Pantomima S.I. a společné setkání s občerstvením. Třetí a poslední den v neděli čekalo malé děti tandemové divadlo s Katkou Jebavou. Poté následoval orientační běh s otázkami pro malé i dospělé. Po obědě zúčastnění odjeli domů s nezapomenutelnými zážitky.

Vzhledem okolním situacím se tým Tichých zpráv chce vyjádřit k problematice s kochleárními implantáty.

Je známo, že se sluchově postižení dělí na neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé a uživatele kochleárních implantátů. Jak už všichni víme, tak mezi neslyšícími se objevují i osoby, které jsou implantované kochleárními implantáty. Názory neslyšících na kochleární implantát jsou různé. Někteří jsou implantovaná kochleárními implantáty, někteří jsou proti kochleárním implantátům a také někteří zachovávají ke kochleárním implantátům respekt. Jak vidíme, každý má svůj názor, a každý má právo mít svůj názor.

Uživatel kochleárního implantátu

Ale také se stává, že se někteří lidé domnívají, že uživatelé kochleárního implantátu (KI) dokáží plynule komunikovat se slyšícími, telefonovat a tak dále. Ale na to pozor, tyto domněnky jsou nepravdivé. Ono záleží na osobě, zda pravidelně dochází na logopedii, zda se člověk narodil jako neslyšící nebo slyšící a později ztratil sluch atd. Lidé by měli implantovanou osobu respektovat, a nebýt proti implantovaným lidem, jelikož je zřejmé, že také mají své výhody i nevýhody. Občas se stává, že někteří uživatelé KI by se rádi zapojili do neslyšící komunity. Ale nejde to, když je neslyšící nepřijmou takové jací jsou. Mezi uživateli KI jsou i ti, co umí znakový jazyk a ti jsou pak ve výhodě, protože je pak neslyšící komunita bere lépe. A jsou také situace, kdy by se uživatelé KI rádi zapojili do slyšící komunity. Dokonce i v těchto situacích mají někteří uživatelé KI smůlu. Důvody mohou být různé, například nestíhají vnímat mluvenou řeč, nerozumí, neumí odezírat a tak dále. Na druhou stranu jsou případy, že sami uživatelé KI nejsou s kochleárním implantátem spokojeni. Bolí je hlava, není tam vidět zlepšení, nechtějí to nosit z různých důvodů.

Svět neslyšících je velmi malý, proto by si měli – neslyšící, nedoslýchaví, uživatelé KI – navzájem pomáhat a mít se rádi.

Zdroj: suki.cz
foto: Facebook – Spolek uživatelů kochleárního implantátu SUKI, dailymail.co.uk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button
Close