INFORMACE

Petiční výbor nabádá k podpisu petice proti inkluzi

Od nedávna na facebooku neslyšící sdílejí prosbu o petiční podpis proti inkluzi. Je to petice na podporu ústavní stížnosti pro inkluzím. Na starost ji má petiční výbor Sdružení rodičů a přátel Centra Kociánka sídlící v Brně. To je zařízení pro týdenní a celoroční pobyt dětí a mládeže. Poskytuje služby sociální péče a podporu dětem a mládeži s tělesným a druhotným mentálním postižením, které podstatně snižuje normální způsob jejich výchovy, vzdělání a přípravy na povolání.

Petiční výbor požaduje, aby byla zrušena inkluze v té podobě, jak je upravena platným školským zákonem od září letošního roku. Chtějí, aby všechny děti měli právo na kvalitní vzdělání. Pro tyto děti není možné, aby zvládly učivo v běžných školách až do ukončení povinné školní docházky, proto by snížily výsledky vzdělaností dětí. Ani pedagogové nemají s těmito dětmi zkušenosti v praxi.

Inklusiv petice 01

V novele zákona je psáno, že právo rodičů rozhodovat o vzdělávání dětí se podřídí dobrovolně nebo pod pohrůžkou Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). To vše považuje petiční výbor za nezákonné a porušující Listinu základních práv a svobod. V té je psáno i to, že každé dítě má právo na vzdělání a péče o děti je právem rodičů.      

U neslyšících dětí a mládeže platí, že speciální školy pro neslyšící nadále zůstávají, což je výhodné. S primárně znakovým jazykem v tomto inkluzivním vzdělávání by se také nemohli dostatečně vzdělávat, stejně jako ostatní děti, které mají specifické potřeby.

Kociánka prosí lidi, kterým to není lhostejné a podporují boj proti inkluzi, aby se přidali. Petici mohou podepsat na odkazu:

http://www.petice24.com/petice_na_podporu_ustavni_stinosti_proti_inkluzi

Musí tam napsat svoje jméno, příjmení, název města, e-mailovou adresu a zaškrtnout, zda podpis bude veřejný nebo skrytý.

Do dnešního dne je sebráno 7056 podpisů.

Zdroj: TZ, petice24.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*

Back to top button
Close