ZE SVĚTA

Mezihvězdné cestování a znakový jazyk

 

Studie „Vývoj jazyka během mezihvězdného cestování“ se zabývá několika hypotézami vývoje jazyka lidí po několik generací na tzv. generační lodi – tj. něco jako Noemova archa plná různých živočichů, rostlin a lidí. Docenti lingvistiky Andrew McKenzie a Jeffrey Punske nezapomínají ani na členy hypotetické posádky se sluchovým postižením a tak je zajímá i vývoj znakového jazyka na takové lodi. Zůstanou lidé i jazyk stejní nebo se ani jazyku nevyhne mutace během mezihvězdného cestování?

Vesmír

 

Studie Vývoj jazyka během mezihvězdného cestování

Tuto studii napsali dva vědci Andrew McKenzie a Jeffrey Punske. Zabývali se změnou jazyka, která by nastala během dlouhého letu do vesmíru. I na Zemi je několik jazyků i nářečí v České republice. Co by se stalo s jazykem, pokud by lidé byli od své komunity na Zemi odloučeni po několik desítek let, po několik generací? Jazyk by se vyvíjel a právě tato studie upozorňuje na to, že pokud by se loď vrátila s novou generací lidí zpět na Zemi za několik desítek nebo stovek let, je možné, že si nebudou lidé ze Země rozumět s lidmi z vesmírné lodi. 

 

Andrew McKenzie
Jeffrey Punske

 

Vědci vychází z historických poznatků

Vědci ke svým závěrům docházeli díky historickým poznatkům na naší Zemi. Na Zemi je několik jazykových skupin, které se vyvíjely nezávisle na sobě.

Mezi lety 3000 až 1000 př.n.l. obývali ostrovy jižního Pacifiku polynéští námořníci. Jejich kořeny jsou z Tchaj-wanu a tak tato expanze vedla k vývoji nových kultur.

Vědci své zjištění přenesli na 10 generací mezihvězdných cestovatelů. McKenzie říká: „Pokud byste byli deset generací na této lodi, objevily by se nové sociální problémy a lidé by museli najít společnou řeč, a to by se stalo základem pro novou slovní zásobu.“

Jazyk může projít během let ve vesmíru mutací, svým vývojem, po přistání si lidé ze Země nemusí rozumět s lidmi z vesmírné lodi

 

Člen posádky se sluchovým postižením

Profesoři lingvistiky nezapomínají na členy posádky, kteří by se na lodi narodili se sluchovým postižením. Podotýkají, že i znakový jazyk se nevyhne mutaci a změní se. Jak se dokáže posádka vyrovnat s členem se sluchovým postižením? Proto McKenzie a Punske doporučují, aby byl mezi členy posádky vyškolený odborník na lingvistiku.

 

Znakový jazyk

 

Zdroj, foto: Eurozpravy.cz, Zenodo.org, Sciencealert.com, Veda.instory.cz, Epochaplus.cz, Linguistics.ku.edu, Jeffreypunske.com, Womanonly.cz
Editor: Lucie Ulrichová

Back to top button
Close