INFORMACE

NRZP ČR – Představení manifestu o dopadech sociální reformy

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR představila 14. března 2013 na mimořádné tiskové konferenci Manifest NRZP ČR o dopadech reforem na osoby se zdravotním postižením. Její představitelé informovali novináře a veřejnost o dopadu reforem na celou komunitu lidí se zdravotním postižením.

Podle předsednictva NRZP ČR základním důvodem všech reformních kroků byla pouze úspora veřejných prostředků bez toho, aniž by někdo zvažoval dopad na celou komunitu lidí.

NRZP logo

MANIFEST (pozn.: text byl zkrácen)

1) Spojení posuzování nároků na sociální služby, posuzování nároků na průkazy osob se zdravotním postižením a na dávky kompenzující zdravotní postižení se ukázalo jako zásadně nefunkční model. Je zcela nesmyslné odvozovat přiznání nových průkazů od stupně závislosti už proto, že mnoho oprávněných držitelů průkazů nemá zhodnocený stupeň závislosti. Těmto lidem stačí, že průkazka jim dovoluje dopravit se nebo získat některé příspěvky na pomůcky a nepotřebují další podporu.

2) Kumulací všech činností na Úřady práce a spojením posuzování nároků na různou pomoc do jednoho úřadu došlo k zásadnímu a nepřijatelnému prodloužení doby posuzování.

3) Náhrada průkazu TP, ZTP a ZTP/P, tzv. Karta sociálních systémů, nemá validní zákonnou oporu a není k ní zpracována důkladná metodika. Jednotlivé informace, nutné pro zavedení sKarty, nejsou předávány pouze České spořitelně, ale i dalším komerčním subjektům, které se podílejí na realizaci sKarty.

2013_03 S-Karta-500

 

4) Změnou posuzování míry závislosti z 36 úkonů na 10 tzv. základních životních potřeb došlo k subjektivizaci hodnocení, takže závisí na subjektivním pohledu a stanovisku posudkového lékaře. Hodnocení není objektivní, protože se neopírá o změřitelné hodnoty a ztěžuje osobám závislým na péči obranu proti rozhodnutí posudkových lékařů.

5) V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením došlo k zásadním změnám, které významným způsobem ovlivní zaměstnanost osob se zdravotním postižením. Zrušení institutu chráněných dílen a vytvoření chráněného pracovního místa vede k větší administrativní náročnosti, a tím i k menší ochotě zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

6) Mimo tyto zásadní systémové změny došlo ke změnám, které významně snižují finanční zabezpečení rodin se zdravotně postiženým dítětem. Jedná se například o změny v sociálním příplatku, změny pro přiznání půkazu OZP (TP, ZTP a ZTP/P), změny u příspěvků na provoz motorového vozidla, omezení možnosti získat zvláštní pomůcky, změny u příspěvku na péči, atd.

Podrobnější text a více informací se dočtete na www.helpnet.cz.
Zdroj: helpnet.cz, foto: nrzp.cz, socialnireforma.mpsv.cz

 

Back to top button
Close