INFORMACE

Jihlavská unie neslyšících


Jihlavská unie neslyšících je organizace, která vychází vstříc osobám s postižením sluchu, jejich rodinám a přátelům, ale i zájemcům o problematiku sluchového postižení a znakového jazyka.

Jejím posláním je pomáhat neslyšícím vést plnohodnotný život. Přijít může každý z kraje Vysočina, kdo má problémy se sluchem (vrozené či získané), ale také každý, kdo se zajímá o problematiku osob se sluchovým postižením.

Služby jsou poskytovány zdarma.

Jihlavská unie neslyšících nabízí sociální poradenství, tlumočnické služby a pořádá různé akce, například odborné přednášky, besedy, kurzy znakového jazyka či práci na PC, výlety a exkurze na zajímavá místa.

Mimo jiné poskytuje sluchově postiženým pomoc při komunikaci s většinovou slyšící společností prostřednictvím tlumočení do znakového jazyka. Dále pomáhá v komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů neslyšících a při vyřizování běžných záležitostí.

Prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit zprostředková kontakt neslyšících se společenským prostředím.

Více informací se dočtete na stránkách Jihlavské unie neslyšících.

Zdroj: jihlava-un.eu 

Back to top button
Close