INFORMACE

Bruselská deklarace z roku 2010

Bruselská deklarace o znakových jazycích v Evropské unii z roku 2010 je dokumentem obhajujícím práva neslyšících lidí z celé Evropy. Doufejme, že bude užitečným nástrojem při dosahování rovnoprávnosti neslyšících.

Dne 19. listopadu 2010 Evropská unie neslyšících a Dr. Ádám Kósa, poslanec Evropského parlamentu za Evropskou lidovou stranu, zorganizovali velmi úspěšnou konferenci v Evropském parlamentu. Název konference byl “Implementace legislativy znakového jazyka”.

2013 - bruselská deklarace
Projev Ádáma Kósy

Na konci konference podepsali zástupci všech národních sdružení neslyšících z EU a Islandu, Norska a Švýcarska Bruselskou deklaraci.

Bruselskou deklarací EUD a její členové vyzvali Evropskou unii a její členské státy ke splnění těchto cílů:

– národní znakové jazyky jsou na stejné legislativní úrovni jako příslušné národní mluvené jazyky členských států

– rodinným příslušníkům je poskytována výuka znakového jazyka, která zaručí neslyšícím nebo nedoslýchavým dětem možnost plně se účastnit rodinného života

– neslyšící a nedoslýchaví uživatelé znakového jazyka mají právo na výuku ve znakovém jazyce

– uživatelé znakového jazyka mají přístup k veřejným službám v jejich národním znakovém jazyce

– rovné příležitosti pro uživatele znakového jazyka jsou garantované tím, že se jim vytvoří vhodné podmínky pro zajištění dostupného vzdělání

– aktivní podpora používání znakových jazyků

– zajištění tlumočnických služeb ve znakovém jazyce

Plnou verzi Bruselské deklarace z roku 2010 v psané angličtině si můžete přečíst na webových stránkách EUD.

Zdroj: www.eud.cz, foto: archiv SNN v ČR

Back to top button
Close