SVÁTKYZE ZAJÍMAVOSTI

Světový den vody

Voda je pro nás nepostradatelnou látkou. Bez ní bychom zemřeli – my lidé, zvířata, rostliny, prostě veškerý život na planetě. A proto vznikl Světový den vody. Na který den připadá tento svátek? Co víme o vodě? 

Světový den vody

Organizace spojených národů (OSN) určila Světový den vody na 22. března od roku 1993. OSN navrhla tento termín v roce 1992, protože víc jak miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody či nemá přístup k vodě.

 Na světě je 1,1 miliardy lidí, 18 % světové populace, kteří mají obtížný přístup k pitné vodě. 2,6 miliardy lidí nemá kanalizaci. Každý týden umírá podle odhadů 42 000 lidí na nemoci způsobené nedostatkem pitné vody.

Voda – životabudič

Lidé potřebují každodenně 120 litrů čisté vody. Ale, jak již bylo zmíněno, mnoho lidí nemá tuto možnost.

Uvádíme jako příklad brazilské město Rio de Janeiro:

 • 12 % domácností nemá tekoucí vodu
 • 30 % domácností není napojeno na kanalizaci
 • 30 % domácností nemá zapojenou elektřinu
Fotka byla pořízena v  brazilském městě Rio de Janeiro po Olympijských hrách

V rozvojových zemích ženy a děti tráví podstatnou část každého dne sháněním vody.

Africké děti pijí vodu ze země

Témata konference

Pro každý rok je zpracováno téma, které se týká problematiky kolem vody.  Například v  roce 2006 byla tématem „voda a kultura“, koordinátorem bylo UNESCO (Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu). V roce 2007 bylo tématem „zvládání vodní nouze“, koordinované FAO (Organizace pro výživu a zemědělství), dále v roce 2012 byla tématem “Voda a potravinová bezpečnost”, v roce 2017 “Odpadní voda”. A teď si pojďme říci o vodě – kolik je jí na Zemi, jaké jsou její vlastnosti, atd. 

Letošní téma je “Voda a klimatická změna”

Voda a Země

Na zeměkouli je 1,4 miliardy km2 vodní plochy, ale z 97,5 %  je tato voda příliš slaná na to, aby se dala použít jako pitná nebo na zavlažování. Jen 0,26 % připadá na jezera a řeky, ze kterých bereme vodu na zavlažování a pro naši potřebu.

Spotřeba vody v %SvětAfrikaEvropa
Zemědělství698833
Průmysl23554
Domácnosti8713

Přehled spotřeby vody v procentech

Voda

Voda je chemická sloučenina, která je složena ze dvou prvků – vodíku a kyslíku, tedy H20. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném (led a sníh), v kapalném (voda) a v plynném (vodní pára). Rozšířením vody na Zemi a jejím pohybem se zabývá hydrologie, pohyb vody v zemské atmosféře zkoumá též meteorologie

Vodu dělíme dle účelu na: 

 • pitnou (zdravotně nezávadná, určená k pitnému režimu)
 • odpadní (dělí se na splaškové, průmyslové a městské, odpadní vody pochází z domácností, obcí, měst, závodů, nemocnic atd., u nichž došlo ke zhoršení kvality)
 • užitkovou (určená ke koupání, chlazení, atd.)
 • provozní (užitková voda používaná k různým účelům v průmyslu a zemědělství, např. mytí zařízení, napájení kotlů).

Nyní si povíme o odpadní vodě, která je současným největším problémem. 

Odpadní voda

Podle oficiálních zdrojů OSN se 80 % procent odpadní vody, kterou společnost vyprodukuje, vrací zpět do ekosystému bez toho, aby byla upravena nebo znovu použita. 1,7 miliardy lidí využívá zdroje pitné vody kontaminované fekáliemi, které mohou způsobit nemoci, např. choleru, úplavici, břišní tyfus nebo obrnu. Nebezpečná voda, špatná hygiena a nedostatečné čištění vody způsobí každý rok 842 000 úmrtí.  

Nemoci spojené s nedostatkem kvalitní čisté vody zabijí 5x více dětí než HIV/ AIDS a 2x více než malárie.

Více jak 663 milionů lidí nemá přístup k bezpečnému zdroji pitné vody. Do roku 2050 bude žít téměř 70 % lidí ve městech (ve srovnání s dnešními 50 %). Právě města v rozvojových zemích nemají adekvátní infrastrukturu a zdroje pro efektivní a udržitelný management odpadních vod. Možnosti využití odpadní vody jako zdroje jsou obrovské. Bezpečně upravené odpadní vody mohou sloužit jako zdroj energie, živin i dalších recyklovatelných materiálů.

Byla uspořádána charita na podporu toalet. Vymysleli akci, při které se lidé měli zařadit do fronty na WC, aby poukázali na problem, že 2,2 miliardy lidí nemají ani nejzákladnější toaletu. Průjmová onemocnění způsobená závadnou vodou a nedostatečnou hygienou ročně zabíjejí téměř 2 miliony dětí.

Odpadní voda

Světový den v České republice

Vodárenské společnosti se připojují k Světovému dni vody a otevírají dveře veřejnosti. Pokud byste chtěli se podívat do vodárny, podívejte se na www. nase-voda.cz, kde naleznete informace, které vodárny jsou otevřené, či jaká jsou letošní témata k Světovému dni vody.  

Voda je univerzálním klíčem

Stručně řečeno bez vody bychom dlouho nepřežili. Voda je klíčem ke všemu – k žití i přežití. Lidé bez jídla vydrží až 50 dní, ale bez vody zemřou do týdne. 

 • Voda je klíč úniku z bídy
 • Voda je klíč k rozvoji
 • Voda je klíč ke zdraví
 • Právo na vodu je základem pro rovnost a udržitelný rozvoj

Pro zajímavost zde vidíte přehled spotřeby vody při našich každodenních činnostech: 

spláchnutí toalety10 až 12 l
koupel ve vaně100 až 150 l
sprchování60 až 80 l
mytí nádobí v myčce15 až 30 l
praní v pračce40 až 80 l
mytí rukou3 l
mytí automobilu200 l
pití každý den1,5 až 3 l
denně v kuchyni5 až 7 l

V tabulce vidíte, kolik vody denně vyplýtváme. Snad vás to donutí se nad sebou zamyslet a začnete lépe hospodařit s vodou. Například můžete omezit koupání ve vaně a místo toho se sprchovat. 

Kolik vody je potřeba k výrobě:
1 litru piva25 litrů 
1 kg papíru300 litrů 
1 kg vlny150 litrů 

V další tabulce ukážeme, jak s každým rokem roste naše spotřeba vody:

Jaký byl vývoj spotřeby vody v ČR:
(v litrech vody na osobu a den)
1760 = 20
1850 = 80
1945 = 100
1965 = 300
1989 = 171
2000 = 110

Díky osvětě si lidé začínají uvědomovat, že jejich spotřeba vody je hrozná, a tak začínají hledat různá řešení, například úsporné kohoutky, dále hledají cestu, jak by obnovili použitou vodu. Ale je to pořád málo. Kdybychom se do toho zapojili všichni, pomůžeme sobě, ostatním a především planetě. Můžete se podívat na obrázky, které jsou vloženy níže. Na obrázcích je krásně vidět, kolik vody je potřeba na vypěstování rajčat, na přípravu šálku čaje, atd. 

spotřeba
Na horním obrázku vidíte, kolik vody je potřeba k tomu, abyste si mohli dát šálek čaje či sklenici vína, apod. Na dolním obrázku vidíte, kolik vody je potřeba k vypěstování rajčete nebo jablka, či kolik vody potřebuje slepice k tomu, aby pak snesla vejce. 
spotřeba
Poslední obrázek ukazuje, kolik vody se spotřebuje na výrobu krajíce chleba, hamburgeru, atd. 

Zdroj, foto: Dvojka.rozhlas.cz, Enviweb.cz, Voda.tzb-info.cz, Ih.cas.cz, Wikipedia.org
Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close