SVÁTKYZE ZAJÍMAVOSTI

Světový den UNICEF

Každou hodinu na světě umírá přibližně 1200 dětí mladších 5 let – většina z nich v rozvojových zemích a z důvodů, kterým lze předcházet. Například každý den umírá v šedesáti nejchudších zemích světa přibližně 30 tisíc dětí, protože nemají vakcíny, které dávno existují. Děti do pěti let jsou nejvíce ohroženou skupinou populace. Jak tomu předejít? Od toho je právě UNICEF. Co je UNICEF? Jaké jsou jeho cíle? A věděli  jste, že na 31. 10. připadá Světový den UNICEF? 

Logo UNICEF

Historie UNICEF

UNICEF = United Nations International Children’s Emergency Fund. Tato zkratka při vzniku UNICEF znamenala v češtině “Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci”. UNICEF byl založen v roce 1946 hned po druhé světové válce. Jeho cílem bylo pomoci dětem, které postihla 2. světová válka. Časem se název UNICEF postupně změnil na United Nations Children’s Fund, ale původní zkratka zůstala zachována. UNICEF je součástí Organizace spojených národů (OSN), kde se specializuje na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa a na krizovou pomoc v situacích katastrof. 

Cíle UNICEF

Hlavním cílem UNICEF je pomoci dětem na celém světě bez rozdílu rasy, pohlaví a původu. Usiluje o snížení úmrtnosti dětí mladších 5 let. UNICEF chce, aby děti měly právo na zdraví, přiměřenou výživu, vzdělání, ochranu před konflikty, týráním, prostě od všeho zlého. Jenže je tu velké ALE. Stále však milionům dětí, zejména v rozvojových zemích, jsou tato základní práva dosud odpírána.

Působení UNICEF

UNICEF trvale působí ve 192 zemích světa, z nichž ve více než 150 pomáhá dětem přežít a zlepšit jejich životní podmínky. Spolupracuje s vládami příslušných zemí a místními organizacemi – pomáhají s rozvíjením a podporováním dlouhodobých programů. 

UNICEF poskytuje i okamžitou pomoc dětem i ženám tam, kde nastala přírodní katastrofa či válka.

Oblasti, na které se UNICEF zaměřuje:

VÝŽIVA A ZDRAVÍ: 

 • UNICEF děti očkuje a dodává nutné doplňky k výživě (jód, železo, vitamíny).
 • UNICEF též podporuje kojení (mateřské mléko obsahuje důležité látky pro děti).

OČKOVÁNÍ: 

 • UNICEF očkuje proti častým dětským smrtelným nemocem (spalničky, tuberkulóza, tetanus, záškrt, černý kašel a dětská obrna). 
 • Velkým celosvětovým problémem je HIV/AIDS, zejména v Africe. Velký počet dětí se tímto smrtelným virem nakazil od svých matek v průběhu těhotenství, porodu nebo kojení (bez lékařské pomoci ½ těchto dětí zemře ještě dříve, než oslaví své druhé narozeniny). UNICEF věnuje této problematice velkou pozornost a snaží se o osvětu a prevenci. 
Očkování

NEZÁVADNÁ VODA, HYGIENA:

 • UNICEF se zaměřuje na to, aby děti měly přístup k pitné vodě a dostatečnou hygienu. Učí děti, aby měly správné hygienické návyky, protože ty mohou omezit šíření infekčních nemocí (cholera, tyfus), ale také onemocnění, která mohla vzniknout po kontaktu s kontaminovanou vodou.
Nabírání vody

VZDĚLÁVÁNÍ:

 • UNICEF se snaží o to, aby všechny děti (bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství) měly vzdělání. Aby každé dítě mělo alespoň základní vzdělání.
Vzdělání 

OCHRANA DĚTÍ:

 • Zajištění bezpečnějšího života dětí – na to se zaměřují speciální programy UNICEF. 
 • Zaměřují se hlavně na děti ulice (street children), dále na děti, které pracují za směšnou výplatu a na děti, které jsou týrané a zneužívané (obchod s dětmi).
 • Poslední dobou se speciální programy zaměřují i na dětské vojáky.

KRIZOVÁ POMOC V SITUACÍCH KATASTROF:

 • Mezi katastrofy řadíme válečné konflikty, přírodní katastrofy.
 • UNICEF během katastrof poskytuje ohroženým dětem materiální podporu (dodávky potravin, vody, léků, budování přístřeší a hygienických zařízení, zdravotní péči, pomoc při zajištění vzdělávání dětí,…)
 • UNICEF nabízí pomoc v oblasti odborného poradenství a konkrétní psychologické a sociální práce s dětmi, které prodělaly trauma.
 • Pokud se jedná o válečné konflikty, tak UNICEF má lví podíl na období klidu zbraní a vytváření mírových zón pro zajištění důležité péče o děti a ženy
 • UNICEF se zabývá i zákazem používání nášlapných min a zneužívání dětí jako dětských vojáků.

UNICEF funguje po celém světě

Hlavní centrála UNICEF je v New Yorku (USA), vytváří se zde globální strategie a stanovují se priority pro pomoc dětem. Současnou ředitelkou UNICEF (říjen, 2019) je Henrietta Fore (USA).

UNICEF má dalších 7 centrál: – Panama City (Panama, střední Amerika)

– Ženeva (Švýcarsko, Evropa)

– Bangkok (Thajsko, Asie)

– Nairobi (Keňa, Afrika)

– Ammán (Jordánsko, Blízký východ)

– Káthmándú (Nepál, Asie)

– Dakar (Senegal, Afrika)

Henrietta Fore, ředitelka UNICEF

Financování UNICEF

UNICEF je od počátku svého vzniku financován výhradně z dobrovolných příspěvků vlád, z dobrovolných finančních příspěvků veřejnosti (organizací a jednotlivců) a z prodeje blahopřání a dalšího zboží UNICEF. V systému OSN je tak UNICEF jedinou organizací, která nezískává finanční prostředky na svoji činnost z rozpočtu OSN (tj. z pravidelných členských příspěvků zemí OSN).

Závěrem

Děti jsou naší budoucností. Podporujme je, chraňme je a udělejme vše, aby se jejich svět stal krásnějším. Jak jim můžeme pomoci? Můžete jim pomoci finanční částkou. Můžete přispět jednorázově či pravidelně. Nebo můžete adoptovat panenku. Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám. Každá koruna je dobrá. 🙂

Jak můžeme podpořit UNICEF a pomoci tak dětem?ZDE

Zdroj, foto: Wikipedia.org, Unicef.org, Zpravy.aktualne.cz
Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close