LIDÉPŘÍBĚHY

Sarah Tubert

Tento příběh bude o obdivuhodné ženě, která svým životním přístupem inspiruje celý svět. Sarah Tubert je Američanka, která má kombinované postižení, včetně sluchového. Zastává několikero rolí – je kapitánkou volejbalového týmu, uměleckou tlumočnicí a motivační speakerkou. 

Životní začátek

Její životní cesta začala v Kalifornii. Sarah jako batole absolvovala povinný chirurgický zákrok svého obličeje, který způsobil kromě trvalého obličejového ochrnutí také sluchové postižení. Viditelné postižení obličeje zásadním způsobem určovalo průběh jejího života a tím také často zakrylo druhotné, sluchové postižení. Dětství a dospívání nebylo snadné, neboť se Sarah musela vyrovnávat s nekonečnými předsudkami a lidským nepochopením. To mělo obrovský vliv na její sebevědomí. Přicházela domů značně demotivovaná a plná osobní nejistoty.

Její rodiče však věřili v sílu její osobnosti a proto ji byli vždy podporou. Snažili se jí dopřát maximální kvalitní život srovnatelný se slyšícími lidmi. Podporovali Sarah ve výuce znakového jazyka a zároveň s ní také trénovali komunikační dovednosti v mluveném jazyce. Rodiče velmi usilovali o to, aby Sarah byla dobrá v obou jazycích. Díky tomu Sarah mezi neslyšícími skutečně vyniká, neboť ovládá plynně znakový jazyk a také komunikaci se slyšícími. Tím se stal její život mnohem pestřejší a otevřenější. 

Velký vliv měly na ní všechny vzdělávací instituce, které absolvovala. Především základní škola, kvůli které se dokonce celá rodina Sarah přestěhovala blíže. Byla to progresivní škola, která měla program vhodný pro žáky se sluchovým postižením a která podpořila Sářino sebepojetí a veškeré kompetence. Poté se stala studentkou Gallaudetovy univerzity. 

Sarah se svým milovaným tatínkem
Sarah s rodinou

“Jsem šťastná za své zápasy, bez nich bych neměla svou osobnostní sílu. Všichni žijeme nějaký příběh a všichni máme nějakou svou cestu, obejměte ji a milujte ji. Život je krásný.” (Sarah Tubert)

Sportovní nadání

Sarah je velmi dobrá ve sportu. Získala řadu ocenění v atletice. Praktikovala také vodní pólo, ale to ji moc nevyhovovalo kvůli nemožnosti nošení sluchadel ve vodním prostředí. Její hlavní sportovní doménou je volejbal. Zúčastnila se různých mezinárodních soutěží, včetně deaf-olympiád, stala se např. historicky nejmladší hráčkou národního amerického volejbalového týmu a sama se také dokonce stala instruktorkou volejbalu pro neslyšící studenty. Aktivně se věnuje mnoha dalším sportům. 

Sarah při zápase s Brazílií
O volném čase se ráda věnuje boxu

Umělecké tlumočení

Kvůli perfektní dvojjazyčnosti je Sarah také uměleckou tlumočnicí a svou práci dělá velmi kvalitně. Vytváří sólo videa písní ve znakovém jazyce a nebo je součástí videoklipů nebo live koncertů, kde figuruje jako simultánní překladatelka písní. Interpretuje v americkém znakovém jazyce písně populárních světových zpěváků a je díky tomu na očích veřejnosti, čímž se bezesporu podílí na osvětě.

Influencerství

Sarah je výbornou motivátorkou a jezdí na různé přednášky, kde seznamuje se svým životním příběhem, přístupem a lidskou odhodlaností žít život srovnatelný jako ostatní lidé bez handicapu. Sarah je optimistická žena, která moc dobře ví, jaké je to mít nízké sebevědomí a jak velkou roli v životě handicapovaných osob hrají jejich vnitřní osobnostní dispozice. Sarah inspiruje lidi celý svět svým Instagramovým profilem, kde pravidelně sdílí své fotografie ze svého života a také osobní motivační myšlenky.

Sarah přednáší neslyšícím studentům
“Pamatuj si: věř své cestě.” (Sarah Tubert)
“Možná nejsem perfektní, ale jsem to já.” (Sarah Tubert)
Sarah se sluchátkem

Zdroj, foto: Latimes.com, Instagram @Sarahtubert
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close