LIDÉPŘÍBĚHY

Neslyšící italský pianista Davide Santacolomba

Hudbu lze vnímat i bez schopnosti slyšet

Osoby se sluchovým postižením mohou stejně jako slyšící osoby vnímat hudbu, avšak jiným způsobem a smyslem. Vnímají ji skrze vibrace a někteří také díky vnitřnímu smyslu pro rytmus. Tito lidé se sluchovým postižením mají vysokou prostorovou představivost, a proto dokáží tancovat bez poslechu hudby. Hudba je ukryta v nich samotných, jedná se o tzv. ucho mysli. Takovým příkladem neslyšícího je naše úspěšná neslyšící tanečnice Michaela Kosiecová.

Vibrační pole hudby 

Ludwig Van Beethoven

Znáte neslyšícího člověka, který hraje na hudební nástroj? Možná se Vám vybaví jméno německého hudebního skladatele – Ludwig Van Beethoven. Tento fenomenální skladatel však nebyl neslyšící, ale ohluchlý. O sluch přišel postupem času a postupná ztráta sluchu údajně měla značný vliv na jeho hudební tvorbu. Traduje se, že v dobách, kdy docházelo k postupnému zhoršování sluchu, Beethoven tvořil symfonie s nízkými tóny. Když zcela ohluchl, vymýšlel symfonie s naopak vysokými tóny.

Portrét Ludwiga Van Beethovena

Italský pianista Davide Santacolomba

My však známe neslyšícího hudebníka, který je od narození neslyšící a je velmi úspěšný v hudebním světě. Je jím italský rodák Davide Santacolomba, toto jméno si určitě zapamatujte. Santacolomba (31 let) pochází z Palerma. Je neslyšící od narození, ale k oficiální diagnóze došlo až v jeho 8 letech. Jeho rodiče ho zavezli ke specialistům do Milána, kde mu byla diagnostikována oboustranná percepční ztráta sluchu (poškozena obě vnitřní ucha nebo sluchový nerv). Protože Santacolomba byl výjimečně hudebně nadaný, začal docházet na hodiny klavíru už ve svých 14 letech. Pak se přihlásil na hudební konzervatoř v rodném městě Palermu, kterou dokončil s vyznamenáním. Santacolomba patřil mezi geniální studenty a ve studiích dále pokračoval na konzervatoři ve Švýcarsku, kde dosáhl magisterských titulů, opět s bezchybným výsledkem. Během studií i po nich se setkal s řadou vlivných osob z oblasti hudby, které měly zásadní vliv na jeho tvorbu. Santacolomba je ve světě hudebními kritiky velmi oceňován pro svoje charisma a unikátní a citlivé umělecké podání. Navíc k tomu je neuvěřitelné, že se jedná o geniálního klavíristu, jímž je člověk s absolutní hluchotou. Santacolomba tímto již několik let překvapuje celý svět.

Ukázka jeho klavírního výkonu:

Jistě Vás zajímá, jak Santacolomba kompenzuje svou oboustrannou hluchotu. Na pravé straně má kochleární implantát, na levé straně nosí digitální sluchadlo. Bohužel není známo, zda Santacolomba umí a využívá italský znakový jazyk. Dle videí však můžeme usuzovat, že se jedná o plně a úspěšně integrovaného neslyšícího jedince, který vyhledává společnost slyšících a nemá problém se domluvit se slyšícími mluveným jazykem. 

Santacolomba před koncertem v Tokiu

Koncerty po celém světě

Santacolomba koncertuje po celém světě, účastní se koncertů, divadelních představení a nebo televizních vystoupení buď sólo nebo s orchestrem. Vystupoval jak v Evropě, tak i v Americe a tento rok dokonce i v Asii, v Tokiu za přítomnosti císařovny a první dámy. Třikrát vystoupil na mezinárodním festivalu „Beats of Cochlea“ (festival pro hudebníky se sluchovým postižením). V Itálii si ho váží a je téměř na všech italských významných hudebních událostech. Nedávno v Palermu proběhla známá akce Piano city Palermo 2019 a Santacolomba na ní samozřejmě nemohl chybět. Piano city se koná ve více městech Itálie a je kulturní událostí, během které se město mění v pódium.

Plakát k Piano City Palermo 2019

Inspirující osobnost

Santacolomba je přítomen také na odborných konferencích zaměřených na audiologická témata, na nichž vypráví svůj osobní příběh. Bývá na akcích pod vedením asociace FIADDA (Asociace italských rodin pro obranu práv neslyšících), která se snaží o rovnoprávnost neslyšícího jedince ve společnosti. Santacolomba je dobrým příkladem neslyšícího, který nám ukazuje, že handicap nemůže být překážkou v plnění osobních snů a v dosahování světových rekordů. Daleko důležitější je totiž vnitřní síla, silná motivace, vysoká úroveň vůle a trpělivosti. A pokud se ve vás navíc skrývá genialita pro něco, můžete být stejně neuvěřitelně dobří jako Santacolomba.

Davide Santacolomba:

„Hudba je součástí mě. Ona a já jsme nerozlučitelní. Nemůžu, nechci a nedokážu strávit den bez této múzy. Hudba je silnější než já. V ní nalézám sebe sama.“

Lásku ke klavíru Santacolomba nezapře 

Jak vnímáte hudbu vy? Vyhledáváte ji? Chodíte na koncerty? Znáte někoho se sluchovým postižením, který hraje na hudební nástroj a je v tom dobrý? Ozvěte se nám a moc rádi uděláme s vámi rozhovor na téma hudby. 

Zdroje: Lidovky.cz, Superando.it, Radioitalia.it, Pianocitypalermo.it, Facebook Davide Santacolomba, Pixabay.com
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close