SVÁTKY

Mezinárodní den rodiny

Na dnešní den – 15. května – připadá Mezinárodní den rodiny. V roce 1993 Valné shromáždění OSN (Organizace spojených národů) rozhodlo, že počátkem roku 1994 se bude každý rok v den 15. května slavit Mezinárodní den rodiny.

Logo pro Mezinárodní den rodiny

Tento den je velice významným dnem pro celou společnost. Mezinárodní den rodiny má celosvětově každoročně připomenout důležitost rodiny jako základu společnosti. Také se okolo tohoto data vždy národní instituce (zavedené organizace) jednotlivých států zamýšlejí nad rodinnou politikou ve své zemi.

Proč to tak je?

Protože rodina je důležitým základem celé společnosti, státu i základním kamenem správné výchovy dětí, které tvoří budoucí generaci.

V každém roce Mezinárodní den rodiny má vždy nějaké specifické téma, které souvisí s rodinou a o němž se pak diskutuje na online fórech a v diskuzích.

Téma bývá oznámeno v rámci Týdnů pro rodinu, které vyhlašují města po celé ČR. Během tohoto týdne jsou pořádány akce a oslavy pro rodiny, děti a širokou veřejnost.

V roce 2018 tématem tohoto dne bylo „Čas být spolu“.

V roce 2017 tématem tohoto dne bylo „Hledáme své kořeny“.

Letošní téma se týká „Rodiny a klimatických opatření“. Toto téma bude zaměřené na boj  proti klimatickým změnám. Co je to klima? Klima je podnebí, tedy dlouhodobý stav počasí. V minulém století (20. století) se klima začalo rychle měnit, oteplovat se. Je to proto, že funguje víc továren, elektráren, lidé hodně cestují letadly a vyrábíme čím dál víc věcí. Také spotřebováváme hodně vody, dřeva atd. Při tom všem jsou do ovzduší vypouštěny nebezpečné látky, které znečišťují životní prostředí a mění naše podnebí. OSN tak apeluje na vlády, aby věnovaly změně klimatu dostatečnou pozornost a vyčlenily dostatek zdrojů na řešení jejích následků. A dnešním dnem chce upozornit na to, aby se i rodiny věnovaly tomuto tématu a díky dětem do budoucna pomáhaly měnit svět k lepšímu.

Zdroj: svatky.centrum.cz, cs.wikipedia.org, pomocvdomacnosti.cz, vira.cz

foto: denrodiny.women-for-women.cz, hlidejsizdravi.cz, jomagazin.cz, novinky.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button
Close