SVÁTKYZE ZAJÍMAVOSTI

Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Mezinárodní dny slouží často jako připomínka nějakých tematicky vymezených hodnot, dosažených úspěchů lidstva či naopak hrozeb a boje proti nim. A právě na dnešní datum připadá důležitý boj. O jakém boji mluvíme? Aby se neztrácely či se neunášely děti. V článku se dozvíte jak vznikl tento den, jaká květina se stala symbolem toho dne, atd. 

Jak vznikl tento mezinárodní den?

Začalo to smutným příběhem malého chlapce Etana Patze (6 let) z New Yorku (USA). 25. května 1979 Etan  odešel  do školy a již se nikdy nevrátil. Zmizel beze stopy. 

Etan Patz

Modrá pomněnka

Tento případ otřásl veřejností natolik, že den jeho zmizení se připomíná dodnes. V následujících letech začaly nejrůznější organizace připomínat tento den v souvislosti se zmizelými dětmi a v roce 1983 označil prezident USA Ronald Reagan 25. květen za Den pohřešovaných dětí. A tak se každoročně 25. května připomíná pohřešování Etana a jiných dětí. Symbolem tohoto dne se stala pomněnka. Anglický název tohoto modrého kvítku zní forget-me-not – pohřešované děti tak vzkazují “nezapomeň na mě”. 

Modrá pomněnka

Problematika pohřešovaných dětí

Organizace ve Spojených státech se v souvislosti s tímto případem začaly intenzivně věnovat problematice pohřešovaných dětí. Severní Amerika se stala prvním kontinentem, na kterém funguje důsledně propracovaný výstražný systém pro náhlé případy pohřešovaných dětí. Postupně je zaváděn také v některých státech EU. Evropa si Mezinárodní den pohřešovaných dětí připomíná od roku 1986.

S každou minutou klesá šance k nalezení dítěte

Ztracené děti

Pohřešované děti mohou zmizet různými způsoby. Mohou být unesené vlastními rodiči nebo třetí osobou, mohou utéct z domovů a výchovných zařízení. A samozřejmě také samy děti se mohou ztratit cestou domů, neboť neumí najít cestu.

Cíl mezinárodního dne pohřešovaných dětí

Mezinárodní den pohřešovaných dětí má vyjádřit podporu rychlému dohledání ztracených a unesených dětí a jejich rodinám. Zároveň upozorňuje na vážná ohrožení životů a zdraví pohřešovaných dětí, které se mohou stát obětí sexuálního zneužívání, prostituce a dalších trestných činností.

 Česká republika

Česká republika se připojila k mezinárodnímu dni pohřešovaných dětí poprvé v roce 2004.  K problematice pohřešovaných dětí vytvořilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky projekt „Pomozte mě najít“. Na webových stránkách projektu www.pomoztemenajit.cz jsou uveřejněny podrobnější informace, včetně možnosti stažení preventivně informačních materiálů a zhlédnutí animovaného filmu „Zůstaň v bezpečí se Simonem“.

Další projekt 

Dalším společným projektem je „Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“, který se aktivuje při pátrání po „dítěti v ohrožení“. Systém umožňuje bezprostřední zapojení sdělovacích prostředků, a tím i široké veřejnosti do pátrání. Právě rychlost sdílení informací je při záchraně pohřešovaného dítěte důležitá, neboť s každou minutou klesá šance na nalezení dítěte. 

Vysoká úspěšnost českých policistů

Čeští policisté pátrají každý rok po několika tisících dětí a po téměř dvou desítkách pohřešovaných dětí v ohrožení. Ve spolupráci s hromadnými sdělovacími prostředky a širokou veřejností věnují každému případu velkou pozornost, a i díky tomu je úspěšnost pátrání vysoká. 

AMBER Alert

Česká policie též využívá výstražný systém s názvem AMBER Alert. Co je ten AMBER Alert? AMBER ve zkratce znamená America’s Missing: Broadcast Emergency Response (v překladu to znamená, Američtí pohřešovaní; vysílání nouzových odpovědí). AMBER Alert je informační a komunikační systém hlášení únosu dítěte. 

Náhled do AMBER Alert

Proč se jmenuje výstražný systém AMBER? 

Amber Hagermanová (9 let) byla zavražděná v roce 1996, její matka chtěla, aby se dalším únosům a vraždám dalo předejít, tak vymyslela tento systém. 

Jak funguje AMBER Alert? 

AMBER Alert byl zaveden v roce 1996 pro šíření vyhledávacích zpráv při únosech dětí ve Spojených státech. Hlášení AMBER jsou vysílána prostřednictvím připojených rozhlasových stanic. Systém zahrnuje všechny americké státy a zámořská území USA. Systém funguje na bázi dobrovolné spolupráce mezi policejními orgány, provozovateli radiového a televizního vysílání, dopravci a telekomunikačním průmyslem. AMBER Alert funguje tak, že když se ztratí dítě, tak vysílací zařízení hned přeruší své programy a upozorňuje veřejnost, aby pátrala po ztraceném dítěti. 

Odhad

Odhaduje se, že do roku 2018 systém pomohl v USA zachránit více než 800 unesených dětí. U nás funguje dohoda o partnerské spolupráci mezi Národním koordinačním mechanismem pátrání po pohřešovaných dětech (NKMPPD) a evropskou platformou pro pohřešované děti AMBER Alert Europe se sídlem v Bruselu. Výstražný systém AMBER Alert upozorní na pohřešované dítě v celé Evropě a umožní tak rychlou a efektivní mezinárodní spolupráci. 

Amber Hagermanová

Jak předejít takovým situacím? 

Každý rodič by měl se svým dítětem komunikovat, naslouchat mu a vnímat, zda jsou změny v jeho chování. Rodič by měl mít přehled o aktivitách svého dítěte a také o tom, kde se nachází. Hlavně by rodiče měli důrazně dítěti vysvětlovat, jaká nebezpečí na něho mohou číhat a na koho se může obrátit s prosbou o pomoc. Dítě by mělo znát adresu bydliště, popřípadě telefonní číslo na rodiče a základní linky tísňového volání (112, 158, 155, 150, 156). Dítě by také mělo umět naslouchat svým pocitům a také umět říkat lidem “NE”, pokud se cítí ohroženě či nepříjemně. Pro každý případ zmizení dítěte by měl mít rodič k dispozici (nejlépe vždy při sobě) aktuální fotografii svého dítěte. 

Mnemotechnická pomůcka důležitých telefonních čísel jako jsou hasiči, nemocnice, policie.

Co dělat, když se Vaše dítě ztratí? 

Zkuste se vžít do myšlení dítěte, například by se mohlo vydat k hračkářství nebo na nějaké známého místa, kam chodíte společně. Přemýšlejte, co ho kde mohlo zaujmout. Pokud jste v prostředí, kde je možnost využít rozhlas, na nic nečekejte a nechte co nejdříve potomka vyvolat. Ptejte se všech kolemjdoucích, ukazujte jim fotografii dítěte, kterou jistě nosíte v peněžence. Pokud dítě nenajdete přibližně do hodiny, kontaktujte státní policii. Sdělte jim čas zmizení, popis dítěte, přesný popis oblečení.

Pokud se Vám ztratí dítě, rozhodně neváhejte a hned využijte tlumočnickou službu – Tichá linka.

A na závěr….

Abychom zakončili smutné téma, přinášíme i dobrou zprávu, která se udála nedávno. Čínští rodiče se po dvaatřiceti letech shledali s pohřešovaným synem. Toho v roce 1988 unesli z recepce hotelu ve městě Si-an a na déle než tři desetiletí se po něm slehla zem. Rodiče však po synovi nikdy nepřestali pátrat a nakonec se vytouženého, byť rozpačitého shledání dočkali. Takových podobných případů s dobrým koncem desítky. Dalo by se tak říci, že naděje umírá poslední.  Pokud byste chtěli, tak můžete zhlédnout dojemné video, kde se syn setkal se svými biologickými rodiči po 32 letech na tomto odkaze: facebook.com.

Unesený čínský chlapec se po 32 letech setkal s rodinou

Příběh zmizelého syna má šťastný konec – po 32 letech. V roce 1988 byl ze zaparkovaného auta unesen dvouletý čínský chlapec. Rodina ho ale nikdy nepřestala hledat – v obrovské Číně vyvěsila stovky tisíc letáků a v roce 2020 se dočkala. Z chlapečka je ale 34letý muž ⤵️

Zveřejnil(a) ČT24 dne Středa 20. května 2020

Zdroj, foto: Mvcr.cz, Nasedite.cz, Wikipedia.org, Socialnipolitika.eu, Facebook.com
Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close