SVÁTKY

Mezinárodní den mateřského jazyka

Na světě existuje víc jak 7 tisíc jazyků. Ač se jedná o vysoké číslo, polovině z nich hrozí zánik. V praxi to znamená, že zhruba každé 2 týdny zaniká jeden jazyk. Jednotlivé jazyky zanikají v důsledku globalizačních procesů. Jazyk není pouze způsob komunikace. Je to také něco, co spadá do duševního a kulturního bohatství. 21. února se každý rok připomíná význam mateřského jazyka a nejisté postavení minoritních jazyků ve společnosti, které může být jakkoliv a kdykoli ohroženo.

 

21. února 2020 je tomu už 20 let, co se slaví Mezinárodní den mateřského jazyka

  1. února 2020 

V roce 1999 UNESCO vyhlásilo mezinárodní den mateřského jazyka na 21. února. Toto datum bylo zvoleno díky návrhu z Bangládeše. Pro Bangládeš je 21. únor velmi významný, neboť je památečním dnem symbolizujícím boj o postavení jazyka v bangládešské zemi. 21. února 1952 proběhla v Dháce velká studentská demonstrace usilující o zrovnoprávnění dvou jazyků – bengálštiny s urdštinou. Nyní v roce 2020 probíhá 20. výročí mezinárodního svátku mateřského jazyka. V souvislosti s tímto výročím UNESCO zahajuje speciální akci zvanou  “jazyky bez hranic”. Cílem akce je podpora a ochrana domorodých či přeshraničních jazyků. V den mezinárodního dne mateřského jazyka neprobíhají pouze oslavy, ale především vzdělávací a osvětové aktivity na rozvoj jazykové stability a podporu jazykové rozmanitosti. Čím víc jazyků na světě bude, tím víc bude svět rozmanitý a tudíž originální. 

Historické pozadí k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka:

21. únor je oslavou mateřských jazyků

Kulturní a jazyková rozmanitost

Mnohojazyčnost znamená to, že je podporováno právo na mateřský jazyk. Pokud existuje mnohojazyčnost, existuje rovněž multikulturalismus. Znamená to, že v určitém prostoru koexistují pohromadě různé jazykové skupiny a zároveň kultury. Není potlačena identita jednotlivců majoritních či minoritních jazykových skupin (např. Česká republika = Češi, Romové, Slováci, Vietnamci, Ukrajinci apod.). Současná politika (evropská i světová) podporuje nejen právo na mateřský jazyk, ale také rozšiřování jazykových kompetencí v co nejširším rozsahu. To znamená, že pokud chcete uspět v současném i v budoucím světě, se znalostí mateřského jazyka (v našem případě českého jazyka) si už nevystačíte. Proto např. v oblasti školství jsou časté tendence vícejazyčného vzdělávání, dříve stačilo umět 1 cizí jazyk, nyní se vyučují další 2 povinné cizí jazyky. Soudobé nastavení světa spolu s globalizací vážně ohrožuje postavení minoritních jazyků a je otázkou času, kdy zmizí další jazyky a třeba i náš, český jazyk.

Jazyková rozmanitost pomalu mizí díky globalizačním procesům

Proč je mateřský jazyk tolik důležitý?

Mateřský jazyk patří k nám. Je součástí naší osobnosti, identity. Mateřský jazyk je náš nejpřirozenější způsob komunikace. Je to jazyk, ve kterém jsme schopni vyjádřit všechny svoje emoce, stavy, pocity, potřeby, přání, libost či nelibost. Ovlivňuje naše vnímání a myšlení. Pokud ovládáme mateřský jazyk, jsme schopni se učit další jazyky. Mateřský jazyk je spojen s naší kulturou. Díky mateřskému jazyku víme, kam patříme a jaké je kulturní bohatství naší země, máme tradiční znalosti (např. jsem Čech, mluvím česky, znám české pohádky Pat a Mat, Včelku Máju, Tři oříšky pro Popelku, vím, že hlavním národním pokrmem je vepřo knedlo a zelo a národním nápojem je pivo apod.). Na základě mateřského jazyka se vzděláváme. Ale právo na vzdělávání v mateřském jazyce není respektováno ve všech případech. Až 40% obyvatel na světě nemá přístup ke vzdělání v mateřském jazyce! 

Až 40% obyvatel na světě není vzděláváno v mateřském jazyce

Mateřský jazyk je součástí naší identity a kultury země, ze které pocházíme

Český jazyk

Jedná se o úřední jazyk České republiky a zároveň Evropské unie. Čeština je mateřským jazykem cca 13 milionů obyvatel. Počet zahrnuje také Čechy žijící v zahraničí, pro mladé emigranty se ale český jazyk často stává až druhým jazykem. Čeština se řadí mezi západoslovanské jazyky, jehož první důkazy můžeme nalézt již ze 12. století. Terminologie českého jazyka je ovlivněna latinským a německým jazykem. Náš jazyk je považován jako jeden z nejtěžších jazyků světa. Se vzrůstající modernizací životního stylu (stěhování do zahraničí, cestování, ovládání více jazyků = mixování cizích výrazů do češtiny, práce v zahraniční firmě) se stav českého jazyka zhoršuje. Také nesmíme zapomenout zmínit se o poklesu čtenářské gramotnosti v české společnosti. To rozhodně nejsou faktory, které by podporovaly češtinu jako živý jazyk. 

 

Český znakový jazyk

Český znakový jazyk (ČZJ) je oficiálně mateřským jazykem kulturní, etnické a jazykové skupiny Neslyšících s velkým N. Je přirozeným komunikačním prostředkem pro osoby se sluchovým postižením, ale ne pro všechny, protože ne všichni neslyšící považují ČZJ jakožto mateřský jazyk či přirozený jazyk. Rovněž je problematické pojetí definice mateřského jazyka vůči osobám se sluchovým postižením. Někteří neslyšící se se ČZJ seznámí mnohem později (fáze tzv. bezjazyčí), můžou se s ním naprosto ztotožnit a rozhodnout se, že je pro ně bližším jazykem než mluvený český jazyk. ČZJ se pro ně stává mateřským jazykem opožděně. ČZJ není úředním jazykem České republiky. Neslyšícím je však uznáno právo na využívání ČZJ ve všech sférách života.

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem

Víte, že jsou lidé, kteří mají talent na jazyky? Rychle se je naučí. Takovým lidem se říká polygloti. Nedávno média řečnila o české mladé hyperglotce Evě Spekhorstové, která umí 17 jazyků, včetně těch náročných, jakými jsou korejština, japonština, čínština a indonéština. Spekhorstová pochází z bilingvního prostředí a jazyky se učí proto, že ji baví socializace a proto, aby porozuměla lidem mimo Českou republiku. 

„Jeden moudrý muž řekl, že když mluvíte jazykem, kterému ten člověk jenom rozumí, jde mu to do hlavy, ale když mluvíte jeho mateřským jazykem, tak mu to jde rovnou do srdce, a já myslím, že to je pravda.“ (Eva Spekhorstová pro iRozhlas)

Eva Spekhorstová ovládá 17 jazyků

 

Zdroj, foto: Unesco.org, Sw.cz, Ec.europa.eu, Un.org, Pixabay.com, Wikipedia.org, Csfd.cz, Youtube.com, irozhlas.cz, iforum.cuni.cz, Ruce.cz, T24.ceskatelevize.cz, Revis-tachov.cz

Editor: Kristýna Mariáková

 

Back to top button
Close