SVÁTKY

Mezinárodní den lidské solidarity

Vánoce číhají za rohem. Vánoce pro mnohé lidi znamenají svátky klidu a pohody v rodinném kruhu. A proto na 20. prosince připadá Mezinárodní den lidské solidarity, aby se připomnělo, že se máme spojit a pomáhat slabším. Co je solidarita? Jak můžeme pomoci? 

Organizace spojených národů

OSN

Organizace spojených národů (dále OSN, anglicky United Nations (UN)), je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou všechny uznávané státy světa vyjma Vatikánu a Palestiny. K březnu 2018 měla OSN 193 členských států. OSN vyhlašuje mezinárodně uznávané sváteční dny. 

Mezinárodní dny

Jelikož v prosinci se všichni připravují na vánoční pohodu, tak není možné si nevšimnout, že na tento měsíc připadá několik mezinárodních dnů oslavujících dobrovolnictví, lidská práva a solidaritu. 

Mezinárodní den dobrovolníků

Na 5. 12. připadá Mezinárodní den dobrovolníků. Dobrovolníci jsou pro svět moc důležití, bez nich by se řada projektů neuskutečnila. Dopad dobrovolnické pomoci je velmi často zcela nevyčíslitelný. Práce dobrovolníků je neustálá a nejvíce je vidět při humanitárních a přírodních katastrofách. Samotné dobrovolnictví má opravdu dlouhodobou tradici a stává se součástí vyspělých společností. V současné době se zapojují do dobrovolnictví i firmy.

Mezinárodní den dobrovolníků 

Mezinárodní den lidských práv

Pět dní po Mezinárodním dni dobrovolníků se slaví Mezinárodní den lidských práv. OSN chce tak světu připomenout, že každý člověk má svá práva. 

Mezinárodní den lidských práv

Mezinárodní den lidské solidarity

Bez lidské solidarity a dobrovolnictví by neziskový sektor fungoval velmi těžko. Proto vznikl Mezinárodní den lidské solidarity – je jedním z nejmladších. Byl vyhlášen až v roce 2005. 

Plakát  – Mezinárodní den lidské solidarity

Poděkování a akce

Proto každoročně prostřednictvím Mezinárodního dne lidské solidarity děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům, kteří pomáhají plnit přání dětí, handicapovaných, chudých či jinak potřebných lidí, kteří neměli štěstí. Mnohé děti vyrůstají v ústavní péči nebo s handicapem, je třeba také zlepšovat stáří seniorů, pomáhat při katastrofách a uskutečňovat dlouhodobě udržitelné projekty. Na tento den vznikají různé akce, které nabádají lidi všech národů, náboženství, kultur a tradic, aby všichni spolupracovali na zajištění míru, prosperity a udržitelného rozvoje jako dědictví pro další generaci, která přijde po nás. 

Co je solidarita?

Solidarita znamená dobrovolnou společenskou soudržnost, ochotu ke vzájemné pomoci a vzájemné podpora mezi lidmi. OSN ji považuje za jednu ze základních hodnot vztahu mezi lidmi čili společnosti v 21. století. 

Kontinenty

Kontinenty jako jsou Afrika a Asie jsou nejchudší ze všech kontinentů. Lidé tam žijí v takové bídě, jakou si nikdo z nás nedokáže představit. Lidé nemají střechu nad hlavou, nemají přístup k základním potravinám, pitné vodě a lékařské pomoci. Extrémní chudoba znamená, že tamní lidé si musí vystačit s jedním dolarem na celý den. Lidé v takových podmínkách dožívají průměrně jen padesáti let. A právě díky solidaritě se těmto lidem dostává pomoci. 

Lhostejnost

Tak nebuďme lhostejní. A pomáhejme lidem, kteří žijí v extrémní chudobě. Ještěže v nás je solidarita, neboť k dnešnímu dni lidí, kteří musí žít v extrémní chudobě, pomalu ale jistě ubývá. Svou zásluhu na tom má samozřejmě také velká část dobrovolníků, kteří se nebojí a vyráží do těchto zemí pomáhat. 

Co pro to také můžete udělat? Zastavit se během vánočního shonu a poslat alespoň malý příspěvek na boj s touto situací. 

Zdroj, foto: Icm.uh.cz, Individualita.com, Shutterstock.com, Depositphotos.com

Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close