SVÁTKYZE ZAJÍMAVOSTI

Mezinárodní den hor

11. prosince se slaví Mezinárodní den hor, více populární je pod anglickým termínem International Mountain Day. Tento svátek je vytvořený proto, aby si lidé uvědomili důležitost hor. Díky horám se zvyšuje kvalita životního prostředí, přírodní rovnováha a tím také kvalita našeho života. Pojďme si vysvětlit další zajímavosti týkající se svátku. 

Hory se podílí na kvalitě života

Video o International Mountain Day:

Důvod oslavy hor 

OSN zavedlo tento svátek teprve v roce 2003 poté, co se slavil tzv. Mezinárodní rok hor, jež probíhal v období od 11. 12. 2001 do 11. 12. 2002. Cílem svátku je ochrana hor, zodpovědný přístup k přírodním zdrojům a také úcta k přírodě jako takové. Žádné záměrné poškozování přírodního bohatství. Lidé mají hory chránit tím, že sami budou např. sbírat odpadky. V rámci Mezinárodního dne hor je každý rok stanoveno určité téma.

Odpadky vytváří lidé a měli by si je odnést s sebou

Logo 

Pro tento svátek je navržené specifické logo sestavené ze tří trojúhelníků. Černé trojúhelníky se od sebe liší obsahem. Modrý diamant na vrcholu znázorňuje ledovce a sněhovou pokrývku, které dávají světu pitnou vodu. Oranžové kolečko uprostřed evokuje surovinové zdroje, které máme díky horám (např. uhlí, minerály, ruda apod.). Zelená plocha charakterizuje plodiny a zemědělskou produkci, kterou získáváme z horských oblastí.

Téma pro rok 2019/2020

Pro letošní rok se určilo téma “Hory pro mládež”. Právě mládež má být aktivním činitelem změny, protože budoucnost hor se týká hlavně jich samotných. To oni s horami rostou. Mladí lidé by se tedy měli chopit příležitostí preventivních zásahů v aktuální době, která čelí mnoha přírodním a klimatickým změnám. Hlavním úkolem tohoto roku je edukace dětí o významu hor, které nám poskytují mnoho benefitů. Přináší nám pitnou vodu, čistou energii, jídlo a možnosti trávení volného času. Také by se tento rok mělo připomenout, že život na horách je těžký proto, že jsou v nich nízké pracovní a seberealizační možnosti. Na druhou stranu ale je špatné, že lidé utíkají z hor do měst, protože to škodí horskému zemědělství. 

Mladí lidé se mají stát aktivními ochránci hor

Jak ty můžeš přispět k Mezinárodnímu dni hor?

  1. organizací individuálních či skupinových akcí – prezentace, debaty, fotografické a umělecké soutěže, výlety, praktické aktivity (např. sběr odpadků), klidně zaměřené na určité věkové kategorie (Příklad: vytvoříte fotografickou soutěž na téma hory, vymyslíte interaktivní přednášku na téma hory, zorganizujete rodinnou akci a půjdete do hor sbírat odpadky, podniknete výlet do hor vlakem a pěšky, ne autem)
  2. fotky z hor sdílet s hashtagem #MountainsMatter
Zkusili jste nechat auto doma a jet do hor vlakem?
Fotku z hor dejte s #mountainsmatter

Zajímavosti o horách:

Věděli jste, že 

  • hory jsou začátkem a taky koncem veškeré přírodní krajiny? 
  • jejich struktura tvoří 22% planety Země? 
  • 80% vody na Zemi pochází z vysokých hor?
  • 56% biosférické rezervy je umístěno v horách?
  • 13% celkové světové populace žije na horách? 
  • hory jsou domovem několika specifických kmenů?
  • 15-20% globálního turismu tvoří hory?
Některé kmeny žijí na horách
Pitná voda pochází z ledovců
Až 20% globálního turismu se provozuje na horách

Trailer o International Mountain Day:

Zdroj, foto: Fao.org, Zelenezpravy.cz, Horydoly.cz, Youtube.com, Pixabay.com
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close