ZE SVĚTA

Americká policie komunikuje s neslyšícími pomocí tlumočníků

Policie v Amherstu (město, stát Massachusetts, USA) komunikuje s neslyšícími občany pomocí videa se vzdálenými tlumočníky znakového jazyka. Co policii k tomuto kroku vedlo? A jak se jim to povedlo?

Stát Massachusetts v USA
Velitel amherstské policie John Askey s tlumočnicí znakového jazyka

Obtížná komunikace mezi policistou a neslyšícím občanem

O novince informoval velitel policie města Amherst – John Askey. Nový program oddělení pro komunikaci s neslyšícími občany představil veřejnosti 6. února 2020, zatímco tlumočník znakového jazyka jeho řeč překládal. Upozornil na problémové situace, když policie například zastaví řidiče, který je neslyšící a neumí s ním komunikovat. Nebo jak postupovat, když musí neslyšící občan nahlásit zločin? 

Policie přístupná všem

Důstojníci začali používat videa se vzdálenými tlumočníky pro lepší komunikaci s komunitou neslyšících. Pokud se tento program osvědčí, doufají představitelé krajů, že se jim to podaří přenést i na další policejní oddělení v celém kraji. Program vznikl díky spolupráci policie města Amherst a Centrální policejní službou okresu Erie.

Spolupráce kraje, policie a obhájců neslyšících (zleva): John Askey (velitel policie), David Wantuck (specialista na zapojení komunity neslyšících)

Vzdálené video-tlumočení

Program funguje tak, že při setkání s neslyšícím občanem se policie pomocí aplikace FaceTime-esque spojí s tlumočníky amerického znakového jazyka (ASL) – ti pracují kdekoliv po celé zemi. Tuto aplikaci poskytují Služby přístupu pro neslyšící (nezisková organizace v Buffalo) – zprostředkovávají vzdálené video-tlumočení. Dva dozorci budou mít zařízení propojená s aplikací. Setká-li se policista v terénu s neslyšící osobou, dozorce mu zařízení přiveze. Další tablet s touto aplikací bude na policejní stanici pro příchozí hlášení a stížnosti.

Úcta k osobě se sluchovým postižením

Doposud amherstská policie používala ke komunikaci s neslyšící osobou názorné karty nebo pero a papír. Často se stávalo, že tlumočil rodinný příslušník neslyšící osoby. Nyní se policisté snaží jednat přímo s neslyšícím člověkem pomocí zařízení se vzdáleným tlumočením. Policejní velitel John Askey vysvětlil, že to prokazuje úctu k jedinci, který je neslyšící, a dává mu to příležitost komunikovat podle svých nejlepších schopností.

Další přístupné služby v Americe

Amherstská policie není jediným oddělením po celé zemi, kde se používá video-tlumočení na dálku. Policejní oddělení v New Yorku i v San Franciscu používají podobné aplikace. Jak jsme nedávno informovali – policie v New Yorku zaměstnala prvního důstojníka, jehož mateřským jazykem je znakový jazyk (https://www.tichezpravy.cz/policista-tlumocil-do-znakoveho-jazyka-statni-hymnu/). Před dvěma lety najalo policejní oddělení v Texasu neslyšícího důstojníka.

Most mezi slyšícími a neslyšícími

David Wantuck (specialista na zapojení komunity neslyšících) pomáhal vyškolit v aplikaci přibližně 160 policistů Amherstu. Řekl, že neslyšící komunita oceňuje úsilí policejního oddělení, že je nyní možnost vybudovat dobrý most mezi slyšícími a neslyšícími. Doufají, že nezůstane jen u tohoto, a že se to naopak rozšíří po celém okresu a do všech ostatních policejních a pohotovostních týmů.

Zdroj, foto: News.wbfo.org, Buffalonews.com, Wben.radio.com
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close