Z DOMOVA

Živá kniha: Coming out s Queer Deaf Czech

V úterý 13. srpna v rámci týdenního Prague Pride 2013 uspořádalo občanské sdružení Queer Deaf Czech akci Živá kniha: Coming out neslyšících lidí. Jako host zde vystoupil neslyšící David Jorda, který vyprávěl o svém dětství, o své homosexuální orientaci, jak vypadá život homosexuálních neslyšících lidí atd. Přítomní se také dozvěděli zajímavé informace o znakovém jazyce i kultuře Neslyšících.

IMG_3362[1]

Zúčastnilo se kolem 25 neslyšících i slyšících lidí. Hlavně slyšící lidé zaujatě poslouchali a ptali na znakový jazyk a kulturu Neslyšících. Bylo zde zajištěné tlumočení mezi českým znakovým jazykem a češtinou dvěma dobrovolnými tlumočnicemi.

Náš tým ZN se zúčastnil besedy, kterou nebylo možné natočit. Ale podařilo se nám natočit rozhovor s Davidem Jordou, s nímž se dozvíte zajímavé informace nejen o občanském sdružení Queer Deaf Czech.

Překlad minirozhovoru s Davidem Jordou

Milí diváci, kam se dnes chystám? Jdu navštívit kavárnu, kde se bude konat zajímavá beseda s jedním neslyšícím mužem, který bude vyprávět o svém životě, jak vypadal a vypadá jeho život neslyšícího gaye. Poví i slyšící veřejnosti o českém znakovém jazyce, o kterém většina z nich nemá ani ponětí. Besedu není možné natočit, ale to nevadí. Po besedě bude rozhovor s oním neslyšícím mužem.

Zdravím, chtěla bych vám představit neslyšícího Davida Jordu. Všimla jsem si, že na besedě byla řeč o Queer Czech Deaf? Můžeš nám o této organizaci něco povědět?

Občanské sdružení Queer Deaf Czech je organizace, která sdružuje hlavně neslyšící, nedoslýchavé, hluchoslepé a lidi s vadou sluchu, kteří se cítí být nebo se identifikují jako lidé s orientací homosexuální (lesbičky a gayové), bisexuální, transsexuální, intersexuální, queer, asexuální, nebo mají jinou menšinovou sexuální a citovou orientaci a identitu. Kdo je heterosexuál, samozřejmě může podporovat naši organizaci, ale není jejím řádným členem, protože nesplňuje stanovy Queer.

Queer Czech Deaf organizuje kulturní, společenské, informační a vzdělávací akce, které podporují porozumění mezi lidmi různých sexuálních orientací a šíří povědomí o odlišných sexuálních orientacích mezi neslyšícími, nedoslýchavými, ohluchlými, hluchoslepými, osobami s vadou sluchu, ale i mezi slyšící většinou. (Část textu byla použita z www.queerdeaf.cz)

Jeho cílem je také udržet tuto komunitu lidí, aby se mohli pravidelně scházet. Je to potřeba, protože někdy taková setkání časem ubývají, až zmizí úplně, jak to mezi neslyšícími někdy bývá. Díky našim setkání se dozvídáme důležité informace, nápady, které můžeme zrealizovat, takže o toto se stará náš výbor Queer.

Kdy bylo založeno toto občanské sdružení Queer?

Kdy? Myslím, že to bylo před třemi lety. Nebyl to nápad nikoho z našeho výboru. Nápad vzešel z hlavy jiné neslyšící osoby. Podle ní se nic nedělo. Mezitím se krátce předtím rozpadl Degales. A hodně neslyšících lidí naléhalo, aby se vytvořila nějaká organizace, že si pamatují na doby Degalesu, že to byla úžasná věc. Pak už nás bylo víc a rozmýšleli jsme se, jestli do toho půjdeme či ne. Až nakonec vznikla naše organizace.

Nyní už se Queer skládá z tříčlenného výboru – předsedy Miroslava Březiny, místopředsedy Michala Brhela a já jsem tu jako člen výboru.

Podnikáte tedy pravidelné akce?

Samozřejmě se scházíme. Snažíme se, ale teď přes léto je to těžší, ale přesto se scházíme buď ve větším, nebo menším počtu. Teď je nás málo, může za to dnešní doba, kdy to je někdy nahoře a někdy dole, občas máme neshody atd.  Ale snažíme se pozitivně myslet a informovat naši komunitu pravidelně, aby se naše skupina rozrostla, o to se opravdu usilovně snažíme.

Tento týden se koná festival Prague Pride 2013. Zúčastní se Průvodu hrdosti také neslyšící?  Můžeš k nám k tomu povědět pár informací, kdyby se třeba chtěl někdo z neslyšících taky připojit k průvodu.

Ano, tento týden je Prague Pride 2013, jehož cílem je ukázat světu svůj coming out. Průvodu se zúčastní nejen slyšící, ale i neslyšící gayové a lesbičky, aby ostatní viděli, že jsme normální lidi jako ostatní lidé. Dneska jsem na své besedě, kterého se zúčastnili i slyšící, pověděl hlavně o znakovém jazyce, kdo je Neslyšící, jestli neslyšící gayové a lesbičky mají svou organizaci atd. A další naší akcí bude právě sobotní průvod. Sraz je v sobotu 17. srpna ve 13 hodin v ulici Na Příkopě u obchodu Zara u fontánky. Určitě nás poznáte podle transparentů s nápisem Queer Deaf Czech. Může přijít kdokoliv slyšící nebo neslyšící, kteří nás chtějí podpořit. Budeme moc rádi. Pak v 14 hodin bude odstartován vlastní průvod, který skončí na Letné.

Nyní k dnešní akci Živá kniha: coming out. Proč se taková akce konala? Co bylo jejím cílem?

Já vím, že slyšící, když se poprvé setká se slovem Neslyšící, tak si pod tím spíš představí mentálně postiženého člověka nebo blbého člověka. To je podle mě pak velká škoda proti tomu nic nedělat. Proto se nám podařilo ve spolupráci Prague Pride uspořádat tuto akci. Organizátoři to uvítali s nadšením. Naším cílem bylo ukázat náš coming out a říct ostatním, jaké to je neslyšet a být gayem nebo lesbičkou. Spíš to bylo pro slyšící veřejnost, aby se dozvěděli zajímavé informace o naší komunitě. A jak se to slyšící veřejnost dozvěděla? Díky internetu. Přímo na webových stránkách Prague Pride 2013 byla uvedena informace, že se bude konat naše beseda, i v časopise to bylo zveřejněné jako součást programu Prague Pride 2013 atd. Slyšící účastníci se mohli ptát na různé věci, některé otázky byly úsměvné, ale to mě naopak pobavilo.

Ano, já jsem měla možnost se besedy zúčastnit a bylo to moc zajímavé. Všimla jsem si, že tam byly i dvě tlumočnice znakového jazyka. Určitě znáte dnešní situaci, že je kvůli omezování služeb problém sehnat tlumočníka. Jak se vám podařilo tlumočníky sehnat?

Podařilo se nám sehnat nikoliv placené, ale dvě dobrovolné tlumočnice díky Filozofické fakultě UK, jejichž studentky – tlumočnice potřebovaly praxi. Tak jsme jim to nabídli. Vím, že je nyní těžké sehnat tlumočnika, navíc naše organizace Queer by tlumočníka neměla z čeho zaplatit. Nebáli jsme se, že budou mít tlumočnice třeba problémy s tlumočením. Byli jsme naopak moc rádi, že můžou přijít a že prostřednictvím nich slyšící veřejnost se může dozvědět podstatné informace. A taky jsme rádi, že můžeme podpořit méně zkušené tlumočnice a díky praxi pak můžou rozšířit řadu zkušených tlumočníků.

To je paráda. Plánujete ještě nějakou další akci?

Jak už jsem před chvíli říkal, v sobotu proběhne Průvod hrdosti, kterého se zúčastní i skupina neslyšících. V minulých letech jsme oficiálně nepatřili k průvodu Prague Pride, spíš jsme šli za nimi zpovzdálí, ale nyní už bude naše skupina oficální součástí Průvodu hrdosti. Sraz je v jednu u obchodu Zara v ulici Na Příkopě. Určitě budeme moc rádi, když přijdete. Pojďte! A poznáte naše neslyšící účastníky průvodu díky bílým rukavicím.

Znamená to tedy, že by si měli vzít neslyšící s sebou bílé rukavice na Průvod hrdosti?

Ano, doporučuji.

Děkuji za rozhovor, Davide.

Zdroj: Queer Deaf Czech, ZN

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*

Back to top button
Close