Z DOMOVA

Znakování s dětmi (Baby Signs)

Zřejmě jste si všimli, že se znakovým jazykem se pojí spousta předsudků a mýtů. Např. ten, že je to velmi jednoduchý jazyk, který je možné se naučit ihned. To samozřejmě není pravda, protože se jedná o naprosto plnohodnotný jazyk, jakým je každý jiný jazyk na světě. Znakový systém se může stát úžasným komunikačním prostředkem v raných fázích dětského vývoje, díky kterému je možné se přiblížit dětské duši a zjistit, co vlastně chce, když stále ještě nemluví. Znakování s miminky neboli Baby Signs má do skutečného znakového jazyka hodně daleko, ale je čím dál víc populárním tématem u rodičů, kteří touží vědět, jaké má jejich dítě přání a potřeby. 

Baby Signs je celosvětově experty uznaný komunikační program pro rodiče a děti

Baby signs není totéž, co znakový jazyk

Baby signs není jazyk, ale cíleně vymýšlený komunikační program experty na rozvoj dětského potenciálu. Tento program vznikl na základě dlouhodobého vědeckého výzkumu, jehož autorství patří psycholožkám – Linda Acredolo, PhD. a Susan Goodwyn, PhD. Baby Signs vychází z amerického znakového jazyka a je celosvětově stejnorodý. To znamená, že pokud Baby Signs využívá matka ve Španělsku a matka v Austrálii, obě znakují na dítě stejně (pokud vezmeme v potaz základní znakovou zásobu komunikačního systému bez smyšlených vlastních znaků v rámci konkrétní rodiny). Jednotlivé znaky a gesta jsou zjednodušená tak, aby zohledňovala motorickou obratnost malých dětí. Baby Signs zahrnuje zhruba 100 základních znaků a je na rodičích, jaké množství znaků s dítětem využívají. Tento program také podporuje rodičovskou aktivitu a nápaditost, protože umožňuje inovovat znaky na základě individuálních potřeb rodiny a konkrétního dítěte. 

Linda Acredolo, PhD. a Susan Goodwyn, PhD.

18 měsíční holčička z České republiky ukazuje naučené znaky Baby Signs:

Proč znakovat s miminky, které nemají sluchové postižení

Gesta jako taková jsou přirozenou součástí komunikace a jsou také daná evolučně. V každém státě lidé během komunikace využívají pohyby rukama. Dokonce i nevidomé děti v komunikaci používají gesta. I naši předkové gestikulovali předtím, než začali mluvit. Je zároveň vědecky podložené, že motorické pohyby rukou ovlivňují náš učební proces a způsob řešení problémů. Baby Signs pomáhá podpořit komunikaci mezi dítětem a rodičem ještě předtím, než je schopno mluvit. Každé dítě má potřebu komunikovat a zpočátku také komunikuje na základě spontánních a přirozených gest. Baby Signs podporuje rozšíření neverbální slovní zásoby a pomocí znaků umožňuje dítěti ozřejmit význam jevů kolem něj. Učí dítěti pozorování, trpělivosti, stimulovat jeho mozek a rozvíjet jeho kognitivní vnímání, což se mu osvědčí v době povinné školní docházky.

Znaky: kočka, ptáček, hotovo, ptáček
Gestikulace pomáhá dítěti lépe chápat např. matematické operace

Ohlasy jsou jednoznačně pozitivní

Dle slovenské lektorky Anny Beňadíkové Baby Signs sbližuje děti a jejich rodiče. Přináší rodinám porozumění a pochopení, čímž kladně rozvíjí vnitřní vzájemné vztahy. Rodič se necítí frustrován, protože má nástroj, který mu pomáhá pochopit dětské potřeby. Dítě se stává rovnocenným komunikačním partnerem a více se zajímá o svět kolem něj. Cítí se být motivované, protože chápe, že jeho rodiče začínají reagovat na jeho potřeby. 

“Nelinka ukazovala od 8 měsíců jen pápá a paci paci. Teď se to konečně stalo a začala taky znakovat. Bylo to úžasné, protože její první znak byl táta. Přišli jsme za tatínkem do práce, Nelinka se mě držela jednou ručkou a ťapala. Tatínek na ni zavolal táta a ukázal znak. Nelinka se k němu v ten moment se smíchem rozběhla, žvatlala svoje tatatata a evidentně ukazovala znak pro tátu. Byl to neopakovatelný okamžik. Je to pár dnů a už přidává další znaky.” (recenze na blogu Babysigns.cz)

Baby Signs v ČR a na Slovensku

Napříč naší republikou a Slovenskem funguje síť certifikovaných lektorek, které dále učí rodiče a další rodinné příslušníky Baby Signs. Lektorky při výuce často využívají plyšového medvídka. Kurzy jsou vedené v malém počtu participantů. Pokud cítíte, že ve vašem městě nebo v okolí takový kurz chybí a máte chuť se stát lektorkou znakování s dětmi, můžete si udělat certifikát. Pro více informací se informujte zde: https://gokids.cz/kurzy/lektorky/. Kdo jiný může být lepším lektorem než někdo, kdo má velmi blízko ke komunitě neslyšících? 🙂 

Mapa oblastí, v nichž je možné najít kurzy Baby Signs

Znakování s miminky:

Kurzy jsou většinou v malém počtu

Zdroj, foto: Babysigns.cz, Babysigns.sk., Eduworld.sk, Youtube.com, Jicinsky.denik.cz, Pixabay.com
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close