Z DOMOVA

Za pomoc sluchově postiženým v rozvojových zemích získal Roman Lupoměský cenu

Předání cen osobnostem 

Na červnové konferenci “Společensky odpovědný leadership”, kterou uspořádalo Fórum dárců ve Francouzském institutu v Praze, byly vyhlášeny Ceny Fóra dárců pro Osobnosti nadačního sektoru 2019 a Osobnosti, které motivují k filantropii. (Filantropie je humanisticky motivovaná dobročinnost a dávání svého času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu. Filantrop je osoba, která svým příkladem inspiruje řadu dalších.) Cenu veřejnosti v Cenách Fóra dárců v kategorii Osobnost, která mne přivedla k filantropii si ve středu 19. června na konferenci převzala redaktorka České televize Lea Surovcová. Ocenění získal také neslyšící Roman Lupoměský, o kterém jsme se nedávno zmínili v Tichých zprávách, když převzal cenu Křesadlo. 

Kdo je to Roman Lupoměský? 

Za každým oceněným v Cenách Fóra dárců je příběh. Také pan Lupoměský má svůj příběh. Je od narození neslyšící a je zakladatelem organizace Neslyšící s nadějí, kde je ředitelem. Organizace je zaměřená na pomoc sluchově postiženým v rozvojových zemích. Bojuje za návrh Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a za zřetelnější pomoc sluchově postiženým. Podařilo se mu například sbírkou vybavit školu pro děti s kombinovaným postižením v srbském Zemunu přístroji pro audiologické vyšetření dětí, jejichž rodiče si nemohou dovolit vzít je do nemocnice. 

Přednáška pana Lupoměského na půdě Ambasády ČR v Bělehradu o Úmluvě – přístup k dopravě, vzdělávání atd. 
Roman Lupoměský (zcela vpravo) předává škole pro neslyšící v Zemuni v Srbsku dar – audiologický přístroj 

Srbsko

Nedávno pan Lupoměský navštívil Šumadijský region. Navštěvuje toto místo pravidelně již od roku 2010. V srbském Kragujevaci zasáhl spolek neslyšících povodeň. Při rekonstrukci se spojil s Jihomoravským krajem a v rámci projektu byly zrekonstruovány prostory a fungování spolku tak, aby mohl zase poskytovat sociální služby a poradenství. 

Klub neslyšících v Kragujevaci děkuji za pomoc díky panu Lupoměském a spolupráci s Jihomoravským krajem – po povodni klubu byla zrekonstruované WC, kabina a kancelář – Lupoměský s pamětní listem klubu
Návštěva Lupoměského ve škole pro neslyšící v Kragujevaci

Moldavsko

V současné době už není Srbsko prioritní zemí ČR, a tak pan Lupoměský pro svou dobročinnost vybírá další země, jako například Moldavsko, kde v současnosti v rámci projektu “Za odstranění komunikační bariéry neslyšících v Kišiněvě” pořádá sbírku. Cílem je podpora znakového jazyka za účelem zkvalitnění práce tlumočníků pro neslyšící, protože v Moldavsku je nedostatek tlumočníků. V průměru vychází jeden tlumočník na 300 neslyšících. Z výtěžku bude pořízeno také technické vybavení. Sbírku je možné podpořit v rámci projektu GIVT.cz. Když člověk nakupuje přes internet, tak před nákupem navštíví www.givt.cz, vybere si organizaci a pak nakoupí, jak je zvyklý. Takto se dostane část peněz z ceny nákupu té organizaci, aniž by to stálo nakupujícího člověka peníze navíc.

Kromě pomoci neslyšícím v rozvojových zemí je také vášnivým tenistou a této oblasti se také dobrovolně věnuje. Nyní zpracovává návrhy na nové projekty a připravuje novou knižní publikaci. 

Zdroj: TZ, Donorsforum.cz, Neslysicisnadeji.org, Givt.cz, Roman Lupoměský

Editor: Veronika Bočková 

Back to top button
Close