ZE SVĚTA

Vojenská nemocnice v USA nabízí zdarma povídání ve znakovém jazyce

Zaměstnanci a pacienti v Blanchfield Army Community Hospital (BACH) v USA (stát Kentucky) se mohou zdarma učit americký znakový jazyk (ASL). A to ve skupině, která se schází dvakrát měsíčně.

Nemocnice je umístěna ve státě Kentucky v USA

Povinnost poskytnout tlumočníka pacientovi se sluchovým postižením

Zákon vyžaduje pro neslyšící pacienty tlumočníky certifikované ve zdravotní péči. V BACH (a také jiní poskytovatelé zdravotní péče) poskytují neslyšícím pacientům tlumočení do ASL prostřednictvím video hovoru. Aby se vytvořil most mezi neslyšícími pacienty a zdravotním personálem, nabídli výuku ASL zaměstnancům, i slyšícím pacientům. 

Nemocnice Blanchfield Army Community Hospital 

Jak vypadá výuka ASL?

V BACH učí pouze základní komunikaci. Chtějí, aby se zaměstnanci cítili pohodlně v komunikaci s neslyšícími pacienty a byli schopni říct “ahoj”. Říct jim také své jméno. Přivítat je v nemocnici a upozornit, že dojdou pro video zařízení, aby se mohli spojit s tlumočníkem.

Jak to celé začalo?

Zaměstnankyně BACH – Nicole Fitzwater chtěla pracovat jako dobrovolník s dalšími zaměstnanci. Chtěla, aby se zlepšila komunikace s pacienty se sluchovým postižením. Proto utvořila skupinu, ve které se dvakrát měsíčně schází a povídají si zde v ASL. Fitzwater má sluchové postižení a nosí sluchadlo. Naučila se znakový jazyk na vysoké škole a používá ho v komunikaci s jedním ze sluchově postižených dětí. Fitzwater se dala dohromady s kolegyněmi – zdravotní sestrou Kelly Money, která se naučila ASL při studiu ve škole, a Wendyann Deasis-Duboise, která se naučila ASL jako dítě. 

Zaměstnankyně BACH (zleva): Nicole Fitzwater, Wendyann Deasis-Dubois, Kelly Money znakují prstovou abecedou “ASL” 

Podívejte se na projekty Tichého světa:

Naše Tichá linka nabízí online tlumočení a online přepis pro neslyšící z celé České republiky. Služba funguje zcela zdarma, stačí se zaregistrovat: www.tichalinka.cz

Náš Tichý jazyk pořádá kurzy českého znakového jazyka pro veřejnost i odborníky. Na kurzech vyučují zkušení neslyšící lektoři. Podívejte se na web: http://www.tichyjazyk.cz/

Zdroj, foto: Wpsdlocal6.com, Twitter.com, Wikipedia.org

Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close