ZE SVĚTA

V Japonsku se telefonování pro neslyšící zřizuje až nyní

Japonsko je jedním z nejvyspělejších států na světě, a přesto dosud ještě neposkytovalo službu telefonování pro neslyšící. To se nyní ale mění. Co ostrovní stát plánuje?

Operátor tlumočí zprávu ze znakového jazyka od klienta se sluchovým postižením a předává ji telefonicky druhé straně

Jediná země

V rámci států G7 (skupina sedmi průmyslově nejvyspělejších států na světě) je Japonsko jedinou zemí, která dosud nezavedla veřejný mechanismus, který by poskytoval “bezbariérový” přístup k telefonním službám.

G7: USA, Francie, Německo, Velká Británie, Japonsko, Itálie, Kanada
Japonsko (zeleně) na mapě

Začátky “bezbariérových” telefonních služeb

Zákon o veřejné dostupnosti telefonních služeb prošel legislativou 5. června 2020. Vláda má v plánu, že systém bude fungovat od roku 2021. Kromě “bezbariérového” telefonování umožní služba neslyšícím i uskutečnění tísňového volání na policejní a požární stanice. Dále bude potřeba vypracovat plán, který by zajistil, aby všichni, kteří přijmou hovor, věděli, co to je za službu a jak funguje.  

Jak bude služba vypadat?

V systému budou lidé se sluchovým postižením moci posílat zprávy ve znakovém jazyce nebo formou textu pomocí počítačů nebo smartphonů, které budou operátoři tlumočit v reálném čase, aby jim mohli rozumět ti, kteří jsou na druhém konci hovoru. 

Operátor tlumočí znakový jazyk neslyšícího do mluvené řeči, například doktorovi

Nippon Foundation

Nadace Nippon Foundation, která byla založena v Tokiu, poskytuje od roku 2013 zkušební službu “bezbariérového” telefonování. Bohužel tento program bude v roce 2020 ukončen. Nadace měla do září 2019 v programu zaregistrováno 10 500 lidí. Za měsíc zprostředkovala celkem 28 000 hovorů. Neslyšící díky tomuto telefonování řešili různé rezervace a objednávky v obchodech a nemocnicích nebo si mohli přeplánovat dodání zásilek. Nevýhodou této služby je nepoužitelnost pro tísňová volání, a také to, že není k dispozici 24 hodin denně. 

Průzkum mezi registrovanými

Byl proveden průzkum týkající se 126 uživatelů  programu Nippon Foundation:

  • 44 % dotázaných uvedlo, že byly jejich hovory odmítnuty, protože lidé na druhém konci volání požadovali osobní účast místo operátorů.
  • Často se také stávalo, že lidé spojovací službu neznali (mylně ji považovali za podezřelé a obtěžující hovory.). 

Bude potřeba, aby se soukromé podniky naučily spolupracovat, a také se budou muset naučit, jak zpracovávat hovory v rámci systému, aby byly společensky odpovědnými zařízeními.

PODÍVEJTE SE NA PROJEKT TICHÉHO SVĚTA

Naše Tichá linka nabízí online tlumočení a online přepis pro neslyšící z celé České republiky. Služba funguje zcela zdarma, stačí se zaregistrovat: https://www.tichalinka.cz/

Zdroj, foto: Asahi.com, Fxstreet.cz, Pixabay.com, Mruni.eu
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close