ZE SVĚTA

Učitelka pro sluchově postižené obdržela cenu Zlaté jablko

V České republice každoročně pořádají soutěže o nejlepšího učitele, který pak obdrží cenu Jana Ámose Komenského. V Americe učitelé dostávají Zlaté jablko. A právě nedávno tuto cenu obdržela učitelka, která vyučuje děti se sluchovým postižením.

Colleen McKenna 

Colleen McKenna pracuje jako učitelka již 15 let.  Poslední 4 roky Colleen vyučuje děti na základní škole Salmon P. Chase Elementary v Chicagu. Colleen pracuje se studenty třetího a čtvrtého ročníku všech různých akademických úrovní, ve všech různých denních dobách. Díky tomu, že se učení po zbytek školního roku přesunulo online, Colleen úzce spolupracovala s rodinami, aby naplánovala čas výuky a zajistila, aby každý student dostával potřebnou pomoc.

 Salmon P. Chase Elementary v Chicagu

Předávání ceny

Colleen si myslela, že se přihlásila na rutinní schůzku s ostatními učiteli na základní škole Salmon P. Chase, když se její studenti a spolupracovníci najednou objevili na obrazovce a znakovali „GRATULACE“. Díky tomu si Colleen uvědomila, že získala jednu z letošních cen Golden Apple Awards za vynikající výuku. Colleen říká, že je z té ceny pořád vedle.

Colleen McKenna

Cena Golden Apple

Colleen byla vybrána z více než 730 nominovaných po celém státě. Tradičně Golden Apple překvapuje vítěze v jejich učebnách, ale letos přišli s kreativními způsoby, jak virtuálně informovat příjemce.

Ředitel společnosti Golden Apple pan Alan Mather si ze svého působení nevzpomíná na mnoho ocenění pro učitele neslyšících a nedoslýchavých žáků. Matherovi skutečně utkvěla schopnost Colleen spojit se s každým ze svých studentů.

“Viděli jsme také ten pocit podpory, který buduje, a to nejen u svých vlastních studentů, ale také v jejich rodinách – tento objímající pocit pro neslyšící a nedoslýchavé, jak hájit sami sebe, zatímco se rozvíjí jejich učení,” uvedl Mather.

Cena Zlaté jablko

Co se stalo po předání ceny…

Jako vítěz ceny se Colleen stává členem Golden Apple Academy of Educators a pomůže vyškolit další generaci učitelů. Colleen řekla, že je pro ji velmi důležité být teď součástí tohoto programu a pokusit se vybudovat něco k uchování pro budoucí generace, hlavně v klastrových programech a zejména v oblasti vzdělávání neslyšících. Především Colleen doufá, že tím může být pro ostatní tím, čím pro ni byli její mentoři.

Klub znakového jazyka

Colleen zavedla během svého působení v Chase řadu různých programů pro rozšíření vzdělávacích zkušeností svých studentů, včetně přístupné studijní zahrady, která umožňuje studentům studovat zdraví a výživu v praktickém prostředí. Ještě také vytvořila klub znakového jazyka v Chase, aby spojila své studenty se zbytkem školy.

Colleen obklopena cenami 

Zdroj, foto: Chicagotribune.com
Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close