ZE SVĚTA

Uber vytvořil aplikaci, která učí lidi znakový jazyk

Když se řekne Uber, co se Vám jako první vybaví pod tím slovem? Určitě většina z Vás odpoví, že je to jakoby taxislužba. Nyní možná budete spojovat Uber s něčím, co spojí neslyšící lidi a slyšící lidi. Co Uber vytvořil? 

Uber

Uber je americká nadnárodní dopravní a mobilní společnost, která nabízí objednání přepravy osobním automobilem. Název Uber pochází z anglického slangového slova uber ve významu super nebo nejvyšší, které má původ v německém über (česky nad).

Uber jako obří podnik taxislužeb přichází s novou funkci ve své aplikaci, která pomáhá řidičům se sluchovou vadou. 

Oficiální logo Uber

Komunikační bariéra

Uber se snaží odstranit komunikační bariéru mezi neslyšícími řidiči a cestujícími. A tak vytvořil novou funkci v aplikaci Uber, která usnadní komunikaci. O jakou funkci jde? 

Nová funkce

Aktualizovaná funkce umožňuje v aplikaci pro cestující otevřít kartu, která je naučí komunikovat s řidičem některými základními znaky amerického znakového jazyka (ASL). Karta se automaticky objeví ve vašem přístroji, když se spárujete s jakýmkoli neslyšícím nebo nedoslýchavým řidičem, a tak získáte šanci naučit se některá základní slova a fráze v ASL. Pomocí této funkce se mohou cestující naučit pozdravy jako „Ahoj“, „Děkuji“ a dokonce i některá písmena prstové abecedy, aby mohli hláskovat své jméno. To pomůže cestujícím potvrdit jejich jméno neslyšícím řidičům bez jakýchkoliv potíží. Proč Uber udělal velký krok pro neslyšící řidiče? 

GIF nové aplikace

Neslyšící řidiči

Uber uvedl, že mají velkou skupinu neslyšících řidičů, kteří doposud najezdili miliony jízd. A přestože ta funkce je malý přírůstek, pro neslyšící řidiče je to velký krok, protože jim pomůže vykonávat jejich práci s menším znepokojením. 

Uber zaměstnává tisíce neslyšících řidičů po celém světě. Ti vydělali společně více než 10 milionů dolarů. Tato nová funkce aplikace je též zaměřena na odhalení ekonomických příležitostí pro osoby se sluchovým postižením, kteří pomáhají komunitě při navigaci. Společnost taxislužeb je také partnerem Komunikační služby pro neslyšící, která je největší neziskovou organizaci vedenou lidmi se sluchovým postižením. Uber se snaží porozumět potřebám svých neslyšících zaměstnanců, a proto začal spolupracovat s několika agenturami, které pracují ve stejném oboru, včetně Národní asociace neslyšících (NAD) a Telekomunikací pro neslyšící a sluchově postižené (TDI). Pomocí těchto agentur Uber přizpůsobí design a možnosti v aplikaci, aby vyhovovaly potřebám neslyšících.

TDI – Telekomunikace pro neslyšící a sluchově postižené
NAD – Národní asociace neslyšících

Zdroj, foto: Mobileappdaily.com, Nad.org, Tdiforaccess.org
Editor: Magda Jandusová

———————–

Back to top button
Close