ZE SVĚTA

Tlumočnice znakového jazyka si vyrábí roušku

Pandemie koronaviru ukázala na velké nedostatky ve společnosti. Mezi nimi je například nepřipravenost, nezodpovědnost, atd. A poukázala také na nedostatky v péči o zdravotně postižené lidí. Nevidomí lidé to mají jednodušší, stačí jim mluvená řeč a jsou informovaní. Kdežto u neslyšících je to obtížnější. Proč? A na jaké nedostatky “upozornila” pandemie? 

Čína

Čína je první zemí, ve které propukla epidemie koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19. Čína má více než 85 milionů lidí se zdravotním postižením. Pouze v Šanghaji bylo do konce roku 2019 evidováno 578 000 osob se zdravotním postižením, z toho 76 000 sluchově postižených.

Čína

Čínská pomoc handicapovaným lidem

V boji proti epidemii se Čína snaží ochránit zdraví zdravotně postižených lidí. Peking nabízí léky, psychologické konzultace a doručovací služby pro osoby se zdravotním postižením. Šanghajská federace zdravotně postižených osob používá znakový jazyk k nahrávání videoklipů, aby lidem připomněla důležitost dezinfekce, nošení masek a nutnosti zůstávat doma. Videa jsou propagována prostřednictvím WeChat a textových zpráv. „Nedovolíme, aby sluchově postižení zůstali opomenutí,“ řekl Wang Aifen za federaci. Více tlumočníků znakového jazyka pracuje jako mluvčí po celé zemi a pomáhají této skupině získat informace z první ruky.

Čínská tlumočnice kutilem

Tlumočníci znakového jazyka byli pozváni na tiskové konference ve velkých čínských městech, aby sloužili lidem se sluchovým postižením. Stejně jako v České republice tlumočníci musí nosit roušky. A právě tlumočníkům vadí roušky, protože jsou velkou překážkou předávání informací. Leng Xinxue, jedna z tlumočnic, tak začala hledat řešení, jak zajistit, aby roušky byly průhledné. Začala provádět průzkum, a zkoušela vyrábět různé roušky.

Tlumočnice Leng Xinxue na tiskové konferenci

Průhledné roušky

Leng byla první, kdo dorazil na oficiální tiskovou konferenci o prevenci a kontrole nového ohniska koronaviru v Pekingu. Okamžitě začala zkoušet svoji podomácku vyrobenou roušku. Vedle sebe měla průhlednou obličejovou masku.

Leng si sama přizpůsobila roušku. Leng řekla, že tato rouška, kterou nyní měla na sobě, je třetí generací průhledných roušek a že stále pracuje na lepší, která by tlumočníkům umožnila snadněji dýchat.

Leng a její podomácku vyrobená rouška

Na dalších obrázcích Leng ukazuje, jak si podomácku vyrábí průhlednou roušku. Na prvním obrázku Leng vystřihne část klasické roušky, na druhém obrázku ustřihne kus plastu, který na třetím obrázku připevní k roušce. Na posledním obrázku je hotová maska. 

Vytíženost tlumočníků

Za poslední měsíc tým včetně Leng každý dokončil více než 30 živých překladů. To je vyčerpávající práce, ale nikdo si nikdy nestěžoval. Tlumočníci mají pouze jeden cíl, kterým je ujistit jejich přátele se sluchovým postižením přesnými a autoritativními informacemi.

Podle mezinárodní praxe se živé vysílání tlumočení znakového jazyka obvykle objevuje ve stejném rámci jako hlavní řečník. Zobrazení tlumočníků však bylo na nedávných tiskových konferencích v Šanghaji rozšířeno a zabralo více než třetinu celé obrazovky, aby lépe sloužilo divákům se zvláštními potřebami. A to se neslyšícím divákům líbí, protože vidí jasněji. Zástupce ředitele Shanghai Media Group Song Jiongming na to odvětil, že to není technicky obtížné a že je to způsob, jak projevit úctu všem divákům. 

Šanghaj

Podpůrná politika zdravotně postiženým lidem

Vlády na všech úrovních v celé zemi zaváděly podpůrnou politiku, která pomáhá zdravotně postiženým během vypuknutí nákazy. Pomoc v boji proti koronaviru ale přichází  také ze strany lidí se zdravotním postižením. 

Například Wang Jiuxiang, fyzicky postižený vesničan v příměstském Pekingu, byl na stráži u vchodu do vesnice déle než měsíc. Další 50letý muž také pracuje na částečný úvazek ve vesnickém výboru, kde vysílá informace o prevenci a kontrole epidemie pomocí reproduktorů. Do vysílání říká: “Kvůli zdraví každého z nás, prosím, nevycházejte a nesdružujte se. Kontaktujte nás, pokud se u vás objeví horečka, kašel, únava nebo jiné příznaky”.

Existují také další lidé se zdravotním postižením, kteří dobrovolně pracují v přepravě na dodávkách zásob do místních komunit, aby sloužili obyvatelům během epidemie.

Zdroj, foto: Xinhuanet.com, Wikipedia.org
Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close