ZE SVĚTA

Slyšet Beethovena pomocí hmatu

Představte si, že během koncertu sedíte vedle hudebníků a dotýkáte se jejich hudebních nástrojů, abyste mohli vnímat instrumentální hudbu. Zní to jako fantazie, ale s budapešťským orchestrem Danubia Orchestra Óbuda je to možné! Neslyšící návštěvníci jsou skutečně součástí hudebního souboru, sedí vedle umělců a jejich ruce jsou položené na hudebních nástrojích. A nebo drží nafukovací balónky.

Možnosti, jak mohou neslyšící vnímat hudbu s Danubia Orchestra Óbuda

Proč by si neslyšící nemohli užít koncert se vším všudy? Tuto otázku kladně vyřešil budapešťský orchestr Danubia Orchestra Óbuda a rozhodl se zapojit neslyšící do koncertu. Hudební soubor je známý pro své inovativní a experimentální přístupy v oblasti hudby. Proto se spojili s audio-technologickou firmou a vymysleli řadu řešení, jak zpřístupnit Beethovenovu hudbu neslyšícím. Neslyšící posluchači jsou na pódiu společně s hudebníky, sedí doslova vedle nich a ruce mají položené např. na kontrabasu nebo fagotu. Někteří neslyšící drží v rukou nafukovací balónky, protože i ony zprostředkovávají vibrace z hudby. Jiní neslyšící posluchači si koncert užijí díky speciálním audio pomůckám, jakými jsou speciální kontaktní reproduktory, velké zesilovače zvuku nebo nové druhy sluchadel. 

Už jste zkusili poslouchat hudbu pomocí balónků?
Kontrabas
Hra na fagot

Hudba má být přístupná všem

Na letošní jarní období je připraveno několik koncertů pro osoby se sluchovým postižením. Účel těchto koncertů je prostý. Dle slov dirigenta orchestru, Mate Hámori, mají tyto koncerty přinést celosvětovou osvětu o sluchovém postižením a o obecném právu na dostupnou kulturní vzdělanost všem osobám, včetně neslyšících. Budapešťský orchestr si všiml, že právě neslyšící lidé jsou tou nejvíce opomíjenou sociální skupinou v rámci hudební kultury. Zapojení neslyšících do kulturního života by mělo být cílem všech kulturních institucí. Navíc samotný celosvětově proslulý hudební skladatel Beethoven měl vážné sluchové postižení. Jeho Pátá symfonie byla napsána v době hluchoty. Právě neslyšící posluchači jsou ti, kteří dokážou nejlépe sympatizovat s fenomenálním hudebním skladatelem a pochopit jeho vlastní utrpení, které projevil geniální skladatelskou prací.

Dirigent orchestru, Mate Hámori

Beethovenovy skladby jsou úžasně vibrační

Iniciativa orchestru Danubia Orchestra Óbuda má u neslyšících posluchačů pozitivní ohlas. Reflektují to jako zážitek, který je rozplakal. Cítit – slyšet  hudbu je pro neslyšící nová zkušenost. Není náhoda, že Beethovenovy symfonie mají důrazné vibrační schéma. Když Beethoven skládal hudbu, skládal ji tak, že se učil cítit vibrace not. Ze strany budapešťského orchestru Danubia Orchestra Óbuda je to první experiment a jsou docela zvědaví, jak se tento projekt uchytí v průběhu následující série koncertů. Soubor je ale plný mladých a otevřených lidí, kteří mají dost energie experimentovat a tvořit zajímavé spolupráce. Nejdůležitějšími aktéry této spolupráce jsou sami neslyšící, kteří musí odhodit stud a zapojit se do nevšedního kulturního zážitku. Protože slyšet Beethovena neznamená slyšet jej z hlediště, ale z pódia. 

Danubia Orchestra Óbuda je orchestr, který se skládá z mnoha mladých a nadšených hudebníků

Zdroj, foto: Physiciansweekly.com, Welovebudapest.com
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close