ZE SVĚTA

Slovenská tlumočnice Barbara Randušková

Barbara Randušková je ve slovenských médiích poslední dobou často prezentována. Tlumočí náročné tiskové konference vlády a pracuje ve společnosti vyšších státních úředníků. Mediální pozdvižení rozpoutala její vnější krása a tak se jí dostává podobné pozornosti, jakou má už jen slovenský premiér. Díky ní dochází ke společenské osvětě slovenského znakového jazyka. Barbora Randušková věří, že až epidemie koronaviru pomine, bude simultánní tlumočení považováno za běžnou součást každodenní reality. 

Zkušenosti se znakovým jazykem 

Barbaře je 28 let a před profesí tlumočnice se věnovala tanečnímu umění. Spolupracovala např. s Darou Rolins. Slovenským znakovým jazykem se zabývá krátce. Nemá ani 5letou profesní tlumočnickou praxi a už se dostala do pozice tlumočnice tiskových konferencí vládních úředníků. Její studium slovenského znakového jazyka nebylo kontinuální, protože bylo přerušeno zahraničním pobytem v Londýně. Barbara se naplno věnuje slovenskému znakovému jazyku poslední 2 roky. Kromě toho je psycholožkou a zaměřuje se právě díky své kompetenci ve slovenském znakovém jazyce na klienty se sluchovým postižením. 

Barbara vlevo dole s Darou Rolins

Jak se k znakovému jazyku dostala? Protože není CODA dítě, začala se učit znakovku klasickým způsobem – zúčastnila se kurzu slovenského znakového jazyka. Znakový jazyk ji okouzlil. Díky práci v občanském sdružení pro neslyšící si ho osvojila přirozeně rychle. 

Barbara Randušková ve videu, kde se vyjadřuje o tom, jak začala se znakovým jazykem:

Tlumočení vládních konferencí 

I v oblasti tlumočení můžeme debatovat o lehké a těžké úrovni práce. Překlad do znakového jazyka je náročný zejména v situacích, kdy jde o simultánní tlumočení, což se v současné době děje během každodenních tiskových konferencí vlády o covid-19. Tlumočník musí předat informace tak, aby jim rozuměl člověk ovládající znakový jazyk. Zároveň tlumočník musí vystihnout přesný informační charakter, který zahrnuje rovněž i emoční projev řečníka. Pokud je politik naštvaný, rozhněvaný nebo naopak klidný, bude takový i simultánní překlad do znakového jazyka. Koronavirová epidemie donutila lingvisty znakového jazyka tvořit nové jmenné znaky pro jednotlivé politiky. Tyto jmenné znaky jsou vybírány důkladným způsobem a stejně jako je tomu v ČR, tak i na Slovensku jsou odhlasovány komunitou neslyšících prostřednictvím veřejné hlasovací ankety. 

Barbara uprostřed 

Je pro mě lepší, když osoba mluví rychle 

Pro tlumočnici Barbaru je lepší, když člověk mluví spíš rychleji než pomalu. Díky rychlé a plynulé mluvě si ona dokáže udělat obrázek o kontextu sdělení, a může tak neslyšícím předat informaci v celistvé podobě. Přiznává, že ačkoliv tlumočení vládních úředníků je náročné, ještě neshledala nějakou závažnou komplikaci v tlumočení. Když občas zapomene sdělení, daří se jí rychle si vzpomenout. Tlumočník musí být nejen dobrý překladatel, ale musí mít také dlouhodobou paměť a dobrou schopnost předat informace navíc flexibilním způsobem. Je tak trochu psychologem mluveného obsahu. Ne každý člověk hovoří kompaktně, a potom je právě na tlumočníkovi, aby sdělil nekompaktní informace srozumitelným způsobem. 

To, co se teď děje, může změnit společenské vnímání znakového jazyka 

Barbara věří, že současné pravidelné tlumočení ve veřejnoprávním sektoru může změnit pohled společnosti na znakový jazyk. Kéž by tomu tak bylo. To ukáže čas po koronaviru. Informace jsou neslyšícím většinou sdělovány okleštěným způsobem a simultánní překlad je podle Barbary hlavní možný prostředek, který zajišťuje rovnocenný přístup k informacím ve společnosti.

Pokud Vás Barbara zaujala, doporučujeme sledovat její IG profil. Sdílí tam posty o svém pohledu na znakový jazyk. 

Závěrem článku sdílíme názor Barbary o správném načasování všech situací, včetně obměny znakového jazyka:

Originální znění ve slovenském jazyce:

“Tento post píšem na podnet jedného komentára, ktorý napísal jeden počujúci a bolo to preňho prvýkrát čo mal možnosť takéto niečo vidieť. Bol očarený. A toto je presne to, že pokiaľ nemáme možnosť niečo vidieť alebo zažiť na vlastnej koži, tak ani nevieme, že to existuje a o koľko sa toho ukracujeme🤗…kultúra Nepočujúcich v sebe skrýva mnoho takýchto zákutí, ktoré nám počujúcim sú úplnou novinkou až do momentu, pokiaľ na niečo nenarazíme alebo odniekiaľ niečo nevyskočí. Je to proces. A verím, že všetko má svoje načasovanie. Ako napríklad aj s tým tlmočením teraz na tlačových konferenciách. Vďaka Nepočujúcim, ktorí si vybojovali to, aby tam tí tlmočníci stáli, majú teraz plnohodnotné informácie a počujúcim sa zase rozširuje obzor o tom, že nejakí tí Nepočujúci tam niekde vonku existujú. Existujú. Majú krásny jazyk a krásnu kultúru a SÚ TU. Samozrejme, že sú to oni, vďaka ktorým a pre ktorých môžeme robiť aj to umelecké tlmočenie, aj to tlmočenie v divadle, či v televízií. A má to zmysel. Obrovský.” Barbara Randušková

Překlad do českého jazyka:

“Tento post píšu na podnět jednoho komentáře. Slyšící napsal, že díky simultánnímu tlumočení vládních úředníků viděl poprvé znakový jazyk. Byl okouzlený. A toto je přesně o tom. Pokud nemáme možnost něco vidět nebo zažít na vlastní kůži, tak o tom nic nevíme. Nevíme, že to existuje a o kolik toho přicházíme. Kultura neslyšících skrývá v sobě tolik tajemství, které slyšícím přijdou jako úplně nové, pokud znakový jazyk neviděli nebo se jim ten znakový jazyk odněkud nevynořil. Je to proces. A já věřím, že všechno má své načasování. Například i to tlumočení na tiskových konferencích nyní. Děkuji Neslyšícím, kteří si tohle vybojovali. Aby tam stáli tlumočníci, díky kterým mají plnohodnotné informace a slyšícím se zase rozšiřují obzory o tom, že ve společnosti máme občany se sluchovým postižením. Že existují. Mají svůj krásný jazyk a krásnou kulturu a JSOU TADY. Samozřejmě, že jsou to oni, díky kterým a pro které můžeme dělat i to umělecké tlumočení, v divadle či v televizi. A má to smysl. Obrovský.” Barbara Randušková 

Zdroj, foto: Pluska.cz, IG profil @barbara.randuskova, YouTube.com, Diva.sk, Facebook @Radio_fm, Bratislava.sme.sk, Domov.sme.sk
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close