Z DOMOVA

Seminář a Valná hromada Evropské unie neslyšících studentů

Ve dnech 26. – 30. dubna se v Praze konal třetí seminář a Valná hromada Evropské unie neslyšících studentů (EDSU – European Deaf Students’ Union). Akce se zúčastnilo přes 50 osob z 15 zemí Evropy (včetně přednášejících a organizátorů z EDSU a CDY – Czech Deaf Youth), z toho zhruba 40 studentů, mezi nimi také studenti z východních států Evropy, jako např. Ruska, Ukrajiny, Rumunska, Polska, Lotyšska apod.

První dva dny byly věnovány přednáškám a workshopům, třetí den se konala Valná hromadavolby do výboru EDSU a čtvrtý den byl v nabídce volitelný program od CDY.

Na semináři jako čestný host byla přítomna i prezidentka Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka Ivana Bucko. Měla krátký výstup, v němž zdůraznila důležitost spolupráce mezi tlumočníky a vzdělanými neslyšícími, aby neslyšící členských států EU měli plný přístup ke kariérnímu růstu v běžných firmách či společnostech.​​ Ráda by také navázala spolupráci s EDSU, aby se konalo více školení pro tlumočníky v této oblasti a aby se také více neslyšících studentů zúčastnilo různých přednášek a seminářů EFSLI na toto téma.

Přednášek se ujala Audrey Cameron ze Skotska, která se podělila o své zkušenosti jakožto neslyšící výzkumnice. Dalším přednášejícím byl Humberto Insolera z Itálie, přednášel o pracovních možnostech a dostupnosti pro neslyšící studenty a pracovníky ve vyšším vzdělávání. Také přednášel Alessandro Abbate, prezident EDSU, na téma Úspěšní neslyšící lidé, projekty, filmy či umění. Dalším přednášejícím byla Veera Elonen z Finska, která přednesla krátkou přednášku o výsledcích svého výzkumu s názvem “Mobilita neslyšících studentů/pracovníků v Evropě“.

Na Valné hromadě EDSU bylo zvoleno Polsko za organizátora dalšího semináře a Valné hromady EDSU v roce 2021.

Novou prezidentkou EDSU se stala Inna Shparber z Německa a nově zvolenými členy výboru jsou Cristian Cezar Dragulin, Giuseppina Covino – oba dva z Itálie a Vanessa Schügerl z Rakouska.

Poslední den celé mezinárodní akce byl věnován průvodcovským prohlídkám Prahyvýletu na Karlštejn a lom Amerika, zorganizovaným dobrovolníky z CDY. Účastníkům se výlety líbily a chválili celou organizaci, především zajištění místnosti pro přednášky přímo v centru Prahy, na Staroměstském náměstí vedle orloje.

Zdroj: Czech Deaf Youth, z.s., Anna Pangrácová,
foto: edsunion.wixsite.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button
Close