ZE SVĚTA

Rodiče neměli peníze na kurz ZJ, který by jim umožnil komunikaci s jejich dcerou

Když se neslyšícím rodičům narodí neslyšící dítě, nemají takový problém s komunikaci. Když se jim narodí slyšící dítě, to dítě bude bilingvní. Ale co ti slyšící rodiče, kterým se narodí dítě se sluchovou vadou? Většina z nich narazí na komunikační bariéru. Jedni se snaží komunikovat orálně, druzí ZJ. A právě jedna rodina chce komunikovat se svoji dcerou pomocí ZJ, ale narazila na palčivý problém. O jaký problém se jednalo?

Rodina Hannamova

Ros a Josh Hannamovi z Caldicotu (město v JV Walesu, Velká Británie) zjistili, že jejich dcera Lola je neslyšící. Lola nyní dostala kochleární implantáty, ale ještě se neví, zda bude reagovat na zvuky. Rodiče se hned po jejím narození rozhodli, že budou chodit na kurz britského znakového jazyka (BSL), aby se mohli dorozumívat. Jenže dostali informaci, že kurz stojí šest tisíc liber! To je v přepočtu 176 076 korun českých. 

Lola Hannamová

Situace ve Walesu

Poskytování kurzů BSL ve Walesu je problematické z mnoha důvodů. Prvním problémem je, že nabídky kurzů BSL nejsou jednotné na všech místech. Druhým problémem jsou finanční škrty v oblasti vzdělávání.

Národní společnost pro neslyšící děti

Národní společnost pro neslyšící děti vydala zprávu, ve které vyzvala vládu, aby podnikla naléhavé kroky. Dle jejich statistiky žije ve Walesu 2 642 neslyšících dětí a 3 116 žáků se sluchovým postižením.

Finanční prostředky

Rodiče Loly byli šokováni, že se jim dostalo tak málo pomoci a rad, jak mají pracovat s dítětem se sluchovou vadou. Když zjistili, že kurz stojí 6 000 GBP, začali sami hledat finanční prostředky. A tak přicházely různé nápady, jak se k penězům dostat. Například koncert v Newportově divadle Dolman byl jedním z nápadů. I tak si paní Hannamová postěžovala: „Očekávání, že rodina musí sehnat tisíce liber, aby se mohla naučit nový jazyk, jen aby mohla komunikovat se svým vlastním dítětem, je směšné.“ Naštěstí přátelé rodině Hannamových pomohli tak, že nyní Loliny rodiče brzy zahájí výuku BSL. Rodiče chtějí, aby Lola cítila, že je součástí společnosti a měla různé možnosti, aby si časem mohla zvolit život, jaký ona bude chtít.

Rodiče Hannamovi s Lolou

Místní úřady 

Velšská vláda poskytuje určité financování pro kurzy BSL. Jenže kurzy BSL nenabízí všechny místní úřady, jako je tomu u rodiny Hannamových. Rodina šla na jejich místní úřad, aby požádali o kurz BSL, avšak úřad je nenabízel. Místo toho je přesměroval na vzdálenější místní úřad, který kurz poskytuje.

BSL

Britský znakový jazyk byl oficiálně uznán velšskou vládou v roce 2004. Za tu dobu se podmínky pro vzdělávání v BSL moc nezlepšily. Lidé se tak neustále potýkají s překážkami v učení se jazyku. Debbie Thomasová z Národní společnosti pro neslyšící děti říká:  „Klasifikace BSL jako základní komunikační dovednosti je klíčovým krokem k uznání, že příležitosti k výuce BSL musí být dostupnější.“ Debbie proto vymyslela akční plán soudržnosti, který bude řešit každou z překážek a reálně zpřístupní učení BSL ve Walesu. Mluvčí velšské vlády na to odpověděl: „Poskytování BSL a podpora lidí v neslyšící komunitě jsou nesmírně důležité. Vítáme nezávislou zprávu a její doporučení budeme podrobně zvažovat.”

Debbie Thomas

 

Zdroj, foto: Bbc.com

Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close