ZE SVĚTA

Řidiči se sluchovou vadou se bojí o svoji budoucnost

Jsou i řidiči se sluchovou vadou, kteří pracují jako profesionální řidiči, ať osobního auta či kamionu. Jenže profesionální řidiči se sluchovu vadou se nyní obávají o svoji budoucnost, neboť americký prezident Donald Trump jim možná učiní přítrž. 

Sara Novic

Sara Novic je neslyšící spisovatelkou a autorkou několika knih, mezi nimiž jsou například „Girl at War“ a „America is Immigrants“ z nakladatelství Random House.  Sara nyní píše o neslyšících řidičích a jejich problémech.

Sarah Novic

Profesionální řidiči

Během  pandemie covid-19 prudce vzrostla potřeba profesionálních řidičů. Lidé potřebují jejich doručovacích či přepravních služeb. Jejich služby potřebuje nejméně 42 států USA. 

Podniky

Známé podniky jako jsou Amazon, Walmart, Instacart tak najímají stovky tisíc dočasných pracovníků. Velké přepravní společnosti, jako jsou UPS a FedEx, museli pozastavit své servisní záruky na dobu neurčitou kvůli zvýšenému objemu a nedostatku pracovníků.

Amazon

Neslyšící a nedoslýchaví řidiči 

A právě mezi profesionálními řidiči pracuje velká část neslyšících a nedoslýchavých lidí. I když tito lidé jsou zaměstnaní v tomto důležitém oboru práce, obávají se, že jejich zaměstnání je ohroženo. 

Řidiči kamionu

Federální správa bezpečnosti motorových vozidel

Řidiči totiž čekají na zásadní rozhodnutí Federální správy bezpečnosti motorových vozidel (FMCSA) o tom, zda jsou testy sluchu nutným předpokladem pro získání řidičského oprávnění.

Federální správa bezpečnosti motorových vozidel 

Národní asociace pro neslyšící

A tak v únoru Národní asociace neslyšících (NAD) poslala petici, která obsahovala připomínky, že testy sluchu jsou diskriminační. Zastánci této petice se však obávají, že FMCSA, která spadá pod ministerstvo dopravy, se bude snažit petici shodit ze stolu, protože pozornost státu je zaměřena na současnou krizi – pandemii covid-19. 

Národní asociace neslyšících 

Studie

Během toho americká asociace pro nákladní dopravu provedla studii, při které zjistila, že v zemi došlo k vážnému nedostatku komerčních řidičů nákladních automobilů ještě před příchodem covid-19, což podle odhadů může v příštích deseti letech znamenat přes 160 000 neobsazených pozic.

Paradox 

I když studie hlásí, že by v budoucnu mohl být nedostatek kvalifikovaných řidičů v terénu, přesto neslyšící i nedoslýchaví řidiči i nadále zažívají potlačování v boji za rovné příležitosti při hledání práce v oboru logistiky.

Otázky, otázky

Neslyšící lidé se často potýkají s otázkou, zda mohou řídit. Díky advokátní práci NAD ve dvacátých letech minulého století došlo ke změně prvotního zákazu. Díky tomu neslyšící a nedoslýchaví lidé mohli získat řidičáky pro vlastní potřebu ve všech 50 státech USA. Studie prokázaly, že neslyšící řidiči jsou stejně bezpeční jako jejich slyšící kolegové. Ba dokonce mohou mít za volantem i určité výhody, jako je menší rozptýlení a lepší periferní vidění. Až donedávna však byli neslyšící pracovníci trvale vyloučeni z oboru profesionálního řízení vozů.

Periferní vidění

Howard Rosenblum

Howard Rosenblum, generální ředitel a ředitel právních služeb pro NAD, říká, že bylo uděleno více než 600 výjimek a obnovení řidičských oprávnění. Tento proces však může být náročný, uvedl. Proto Howard s NAD sepsali petici, která by trvale zrušila požadavek na slyšení řidičů.

Howard Rosenblum

Zainab Alkebsi

Zainab Alkebsi pracuje pro NAD jako politická poradkyně a říká, že “Výjimky nejsou dlouhodobým řešením, protože zkušenost není rovnocenná zkušenostem jiných profesionálních řidičů (CDL).“

Zainab Alkebsi

Dlouhé čekání

Jenže než se to vše vyřeší, neslyšící řidiči musí čekat měsíce, než získají výjimku. Dalším zádrhelem je, že pokud získají výjimku, platí jen dva roky a po dvou letech musí opět požádat o výjimku. Pokud by pravidla FMCSA nadále trvala na sluchovém testu, jejich licence by mohly být zrušeny. Bohužel za vším je byrokracie, která je zbytečná a navíc nespravedlivá.  

Byrokracie

Bohužel za vším je byrokracie, která je zbytečná a navíc nespravedlivá. Zainab říká, že  “Výjimky byly zamýšleny jako pilotní k určení, zda neslyšící a nedoslýchaví lidé, kteří používají CDL k řízení nákladních vozidel, mohou bezpečně pracovat.”  A výsledky potvrdily, že jsou to opravdu bezpeční řidiči.

Odpůrci zrušení požadavku na slyšení

Odpůrci zrušení požadavku na slyšení argumentují, že bezpečnost má být nejvyšší prioritou. Jejich argumenty ale nemají vědeckou podporu. Neslyšící profesionální řidička a sekretářka Svazu neslyšících řidičů z povolání (Deaf Trucker´s Union, DTU) Suzie Helgerson, která si zamilovala tuto práci a bere ji jako způsob, jak podpořit svou rodinu a naplnit lásku k cestování, řekla v rozhovoru se Sarou, že předjízdní prohlídky a nové technologie, jako jsou např. blikající indikátory, zajišťují bezpečný provoz. Zainab k tomu dodala, že moderní technologie – od poznámkových bloků až po tabule pro blikající výstrahy a předprogramované trasy GPS – mohou usnadnit bezpečný výcvik.

Suzie Helgerson

Instruktoři 

Instruktoři řidičů, kteří budou vykonávat řízení jako povolání, říkají, že když školili řidiče se sluchovou vadou, tak to nebylo obtížně je naučit bezpečně. Zaineb si myslí, že “Tyto obavy vyjadřují pouze ti instruktoři CDL, kteří nikdy neslyšící nebo nedoslýchavou osobu neučili.”  Suzie řekla, že DTU se bude i nadále zasazovat o zrušení požadavku na slyšení. Suzie vyprávěla, že si vzpomněla na rozhovor s jedním slyšícím řidičem, který si stěžoval, že tato práce je hlučná i v kabině jeho kamionu. Suzie dodala, že práce DTU není jen pro dnešní řidiče, ale je i pro ty, kteří mohou přijít o sluch v budoucnu. Suzie uvedla, že jejich mottem je, že jde o dovednost, nikoli o slyšení. 

Američané se zdravotním postižením


Před 30 lety vláda uložila povinnost chránit práva pracovníků se zdravotním postižením, a tak přijala zákon ADA (Američané se zdravotním postižením). A tak neúspěch FMCSA zrušit požadavek na slyšení by zachoval nerovnost, které se má vyvarovat. 

Američané se zdravotním postižením (ADA)

Zdroj, foto: Pixabay.com, Signlanguagenyc.com, Edition.cnn.com, Nad.org.com
Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close