ZE SVĚTA

První neslyšící pákistánsko-americká muslimská právnička: Nida Din

Neslyšící žena pákistánsko-amerického původu se stala první “barevnou” právničkou v Spojených státech. Jak se dostala k právu? Na co se bude specializovat?

Více o článku se dozvíte na www.tichezpravy.cz/Šimon (vložit konkrétní odkaz na tento článek!)

Nida Din

Nida Din se narodila v Kalifornii rodičům, kteří emigrovali do Spojených států z Pákistánu. Když jí bylo šest, přestěhovala se do Jižní Dakoty a chodila do školy v běžném programu. Nida se později přestěhovala do Austinu v Texasu, když jí bylo 14, a studovala v běžném středoškolském programu. 

Nina Din

Jak se dostala k právu?

Nida říká, že dvě osoby mají velký podíl na tom, že si vybrala za obor práva. Těmi osobami jsou její tlumočnice Vicki a neslyšící mentor Mark, který byl z Komunikační služby pro neslyšící, která měla v té době své sídlo v Sioux Falls.

Do té doby nikdy o právu neslyšela, až když Mark a Vicki ponoukali Nidu, že na to má vlohy, začala se o to zajímat a zaujalo ji to. Vše to začalo na střední škole.

Komunikační služba pro neslyšící v Jižní Dakotě

Střední škola

Nida na střední škole řekla, že jejím cílem je se stát právničkou. Objevili se pochybovači, kteří říkali Nidě, že se jí nemůže stát, protože používá americký znakový jazyk (ASL). A ti pochybovači pracují s neslyšícími, například audiologové, poradci pro hlasovou rehabilitaci, psychologové. Dalším jejich argumentem bylo, že Nida má také poruchu učení. Nida musela také navštívit psychologa, aby dostala hodnocení jejích studijních schopností. Takže všichni tito lidé jí neustále říkali, že nemůže uspět, aby se dostala na právnickou školu, kvůli obavám z její metody komunikace v ASL. A samozřejmě Nida jim věřila, neboť to byli přece odborníci.

Americký znakový jazyk

Vysoká škola

Nida si ale řekla, že musí ty pochybovače překonat. Nida se setkávala i na vysoké škole s lidmi, kteří pochybovali o tom, že by zvládla studium. Nida vyprávěla, že než nastoupila na právnickou školu, musela navštívit audiologa pro služby VR. A ten audiolog byl hrozný, prostě strašný a velmi utiskující. Snažila se mu říct, že už se dostala na právnickou fakultu a že právě začala chodit do třídy. Přesto se odvážili jí říct, že nemůže uspět, protože používá ASL. 

Nida všem vytřela zrak!

Nida ale všem ukázala, že i člověk, který používá ASL, může dostudovat práva. Nida promovala na právnické fakultě University of Houston v květnu 2019. Předtím získala bakalářský titul na University of Texas. Řekla, že musela bojovat, aby získala CART a ASL tlumočnické služby pro své studium práv. Koncem února složila advokátní zkoušky v Texasu a zjistila, že v pátek to udělala. 

University of Houston

Oznámení

Nida obdržela e-mail v 8:51 ráno, čas si dobře pamatuje, protože v něm stálo, že jí blahopřejí. Nida se cítila tak požehnaně, opravdu poctěně a také byla v šoku. Pro Nidu těch pár dní bylo velmi emotivních. A navíc v ten den (pátek) začal ramadán, tj. muslimský svátek. To byl pro ni, jako muslimku, velmi smysluplný okamžik.

Ramadán

Zoom

V pondělí Nida přísahala se soudcem při ceremoniálu, který byl veden přes Zoom. Normálně by se tento obřad konal osobně, ale kvůli covid-19 se to uskutečnilo na dálku. 

Zoom meeting

Specializace

Nida by se chtěla specializovat na jednu oblast z těchto dvou oblastí – imigrace a ADA. Je to proto, že její rodiče jsou sami přistěhovalci. Přestěhovali se do Ameriky, protože v ní viděli zemi příležitostí. Díky nim Nida má tolik příležitostí stát se čímkoliv chce být. Nida má volnost v rozhodování, to by v Pákistánu neměla. Takže Nida je nesmírně vděčná a chce také poskytnout příležitosti i dalším neslyšícím přistěhovalcům a těm, kteří mají děti. Nida by chtěla tyto příležitosti dále předávat, a proto se rozhodla stát se imigračním právníkem. To je jedna specializace. Nida ale také uvažuje nad  obhajobou občanských práv neslyšících a zdravotně postižených, protože je sama neslyšící. Nida má spoustu zkušeností s ADA (zákon o Američanech se zdravotním postižením). 

Imigrace

Zkušenosti

Nida má tu “výhodu”, že sama také zažila na vlastní kůži frustrace. Proto se Nida domnívá, že právě tyto zkušenosti jí mohou pomoci a budou užitečné při obhajobě neslyšících. Také ji zajímají občanská práva, protože je původem Pákistánka a osobou barevné pleti. Nida se zabývá otázkami rasismu a jako ženu  ji oslovují i otázky sexismu. Nida se zabývá také náboženskými otázkami, protože je muslimkou. Občanská práva se týkají všech druhů menšin a Nida má pocit, že má silné a zásadní porozumění tomu, jaké to je, protože to všechno sama zažila. Zastupuje tak všechny menšiny v rámci jedné osoby.

Rasismus

Barevní lidé

V Spojených státech jsou i další neslyšící právníci, ale není dostatek “barevných” právníků (tzv. POC, s různou barvou pleti), kteří znakují ASL. Potřebují je, protože některé problémy, kterým v této oblasti čelí, jsou vícevrstvé. Jsou problémy, které se týkají neslyšících lidí i jejich rasy. Tyto problémy se nedají jen oddělit, takže musí mít někoho, kdo má pochopení pro to, jak např. pákistánská kultura ovlivňuje kulturu neslyšících. A to pochopení má právě Nida. 

Zdroj, foto: Dailymoth.com, Pixabay.com. Linkedin.com
Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close