Z DOMOVA

První absolventi studia “tlumočnictví českého znakového jazyka” jsou na světě!

Školní rok skončil a mnoho žáků a studentů má prázdniny. Studium letos ukončili i absolventi oboru “Tlumočnictví českého znakového jazyka”, kteří jako první absolvovali studium na vyšší odborné škole v Hradci Králové.

Tlumočnice znakového jazyka

Jak vypadá studium tlumočníka znakového jazyka (ZJ) v ČR?

Vyšší odborná škola v Hradci Králové je jediná v naší republice, kde se vyučuje obor tlumočnictví českého ZJ. Obor byl otevřen v roce 2016 a studuje se tři roky, během kterých získají studenti veškeré potřebné kompetence pro výkon povolání tlumočníka českého ZJ. Znalost českého ZJ není podmínkou pro přijetí.

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové

Student oboru tlumočnictví ZJ se na škole setká s těmito vzdělávacími předměty: Dějiny tlumočení ZJ, Teorie tlumočení ZJ, Etika tlumočení, Simultánní tlumočení, Tlumočení specifických témat, Tlumočení pro hluchoslepé, Vizuální komunikace, Úvod do studia komunity Neslyšících, a mnoho dalších…

Nedostatek tlumočníků ZJ v ČR

Z dvaceti pěti přijatých studentů dokončilo obor sedm studentů. Těchto “sedm statečných” nyní posílí tlumočníky, kterých je v České republice nedostatek. V porovnání s vyspělými zeměmi je jich u nás třicetkrát méně! Na jednoho tlumočníka připadá zhruba sto neslyšících. Problém je i v tom, že většina tlumočníků (cca 80 %) bydlí v Praze. Tudíž je třeba pro Moraváky obtížnější takového tlumočníka sehnat.

Zkušená profesionální tlumočnice znakového jazyka – Naďa Hynková Dingová

Dojmy absolventů:

Nejlepší pocit mám z toho, když rozumím a když se mi to podaří předat všechno tak srozumitelně, jak to ke mně přichází,“ uvedla čerstvě vystudovaná tlumočnice znakového jazyka Karolína Kalendová.

Karolína chce pomáhat lidem se sluchovým postižením na střední škole. Ví, že tlumočník znakového jazyka musí umět přeložit třeba i vyznání lásky. „Nebo jsme se například učili o tom, jak se připravit na tlumočení například na svatbě nebo na pohřbu, což samozřejmě jsou emočně vypjaté situace.

Další z absolventek oboru, Dominika Dvořanová už má jasno o svém uplatnění. „Budu pracovat pod organizací a když si mě klient objedná, tak s ním půjdu například na úřad, k lékaři a budeme řešit takové ty běžné denní potřeby.

Studium oboru pokračuje i nadále. Do prvního ročníku, který začne po prázdninách, se zatím přihlásilo dvacet uchazečů.

Zdroj, foto: Ct24.ceskatelevize.cz, Neslhk.com, Zkola.cz, Radio.cz, Teiresias.muni.cz
Editor: Eva Nováková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button
Close