Z DOMOVA

Přehled změn u příspěvků na kompenzační pomůcky

Od prosince 2019 jsou nové změny. Změny se týkají především kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovou vadou. Jaké jsou to změny? 

Upozornění

Mnohá média přinášejí špatné informace, například o tom, že pojišťovny budou nově proplácet sluchadla na obě uši nebo že dospělí dosáhnou na kochleární implantát (KI). Nyní uvedeme na pravou míru, na co my, lidé se sluchovou vadou, máme a budeme mít nárok.

Ilustrační snímek paragrafu

Novinky

Šárka Prokopiusová, prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, říká, že během podzimu proběhla různá jednání s pojišťovnami. Jednali o příspěvcích na kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovou vadou. O jakých příspěvcích jednali? Např. na oboustrannou implantaci pro dospělé, o zvýšení příspěvku při výměně řečového procesoru nebo o příspěvku na dvě sluchadla pro dospělé při splnění určitých podmínek, např. pokud bude mít dítě dvě sluchadla, po dosažení dospělosti bude mít i nadále nárok na příspěvek na dvě sluchadla, apod. 

Šárka upozorňuje, že tyto dohody ještě nejsou schváleny v zákoně.  Pokud bude novela zákona 48/1997 Sb., který úhrady řeší, schválena v nyní dohodnuté podobě, změny začnou platit zřejmě až od ledna 2021.

Šárka Prokopiusová, prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Přehled změn u příspěvků na kompenzační pomůcky

Zde je přehled změn u příspěvků na kompenzační pomůcky, které nově platí od prosince 2019. 

Děti do 18 let včetně mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 10 000 korun na každé sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek 20 000 korun.

Dospělí mají nárok na příspěvek na jedno sluchadlo jednou za 5 let ve výši 7 000 korun.

– Dospělí hluchoslepí mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 7 000 korun na každé sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek 14 000 korun.

– U náhlavního sluchadla, např. při ztrátě sluchu při anomálii zvukovodu, mají dospělí i děti nárok na příspěvek na jedno sluchadlo jednou za 5 let ve výši 10 500 korun.

– U brýlového sluchadla na kostní vedení jedno- nebo oboustranné, mají děti i dospělí nárok na příspěvek na jedno sluchadlo jednou za 5 let ve výši 12 000 korun.

Brýlové sluchadlo

Řečový procesor (ŘP) – výměna zevní části KI, děti i dospělí mají nárok na jeden příspěvek 180 000 korun jednou za 7 let (do listopadu 2019 to bylo po 10 letech). Tato úprava však platí pouze pro implantované po 1. 12. 2019. Dříve implantovaní budou moci ŘP vyměnit až po 10 letech od operace podle dřívějšího znění zákona. 

Kochleární implantát

Zdroj, foto: Šárka Prokopiusová (snncr.cz), Zdravezpravy,cz, Audionika.cz
Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close