INFORMACEZE ZAJÍMAVOSTI

Poslanci na schůzi jednali o bezbariérovém televizním vysílání pro neslyšící

V budově poslanecké sněmovny se 9. června 2020 konala schůze volebního výboru, kde se kromě dalších bodů jednalo i o potřebách osob se sluchovým postižením v oblasti bezbariérovosti televizního vysílání. Na schůzi, kterou uvedl poslanec Radek Holomčík, byli za neslyšící přizváni Ivan Poláček a Mgr. Ota Panský.

Na schůzi v poslanecké sněmovně se jednalo o bezbariérovém televizním vysílání pro neslyšící

Průběh schůze v poslanecké sněmovně

Na setkání se kromě dalších bodů řešilo televizní vysílání a potřeby lidí se sluchovým postižením. K aktuální situaci skrytých titulků v televizi se vyjádřili Ivan Poláček – zástupce Unie neslyšících Brno, člen Českomoravské jednoty neslyšících a Ota Panský, který je předsedou Českého svazu neslyšících sportovců.

Ivan Poláček
Ota Panský

Kde chybí titulky? 

Ivan Poláček zmínil, že i neslyšící mají zájem sledovat v televizi talkshow, romantické filmy, soutěže, a snaží se porozumět zápletce filmu. Často zmiňují stanici Prima Zoom, která je pro ně zajímavá – ale bez titulků bezvýznamná. Další věcí je, že u titulků pro neslyšící nestačí pouhý přepis mluveného slova. Potřebný je i komentář popisující zvuky, které mají v ději význam a jejich zdroj není v záběru. Poláček sdělil, že je na čase, aby se upravil zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve kterém je popsáno, kolik televizních pořadů musí být pro neslyšící otitulkováno. Na tuto problematiku poukázal i Ota Panský. Za neslyšící řekl poslancům, že se nechce pořád cítit jako cizinec ve vlastní zemi. 

Uzákoněná pravidla lze snadno obejít

Ze zákona mají soukromé stanice povinnost otitulkovat alespoň 15 procent pořadů. Není ale definováno, o jaké pořady jde – premiéry nebo reprízy? Častou praxí soukromých televizí je, že opakovaně zařazují právě pouze otitulkované reprízy. Tuto skutečnost potvrdila na schůzi i přítomná Jana Kasalová z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Také má zájem o to, aby se zákon upravil. 

Jak je na tom Česká televize?

Česká televize oproti soukromým stanicím povinnost otitulkovat 70 procent pořadů hodně převyšuje. Navíc své zpravodajství doplňuje i tlumočením do českého znakového jazyka. Každý den uvádí také desetiminutový pořad Zprávy v českém znakovém jazyce. Ostatní české stanice nic takového nenabízejí. V době koronavirové krize Česká televize povolávala tlumočníky častěji než obvykle. Tlumočené byly i vládní tiskové konference. Poláček veřejnou televizi pochválil: „Musíme poděkovat České televizi, která umožnila v nouzovém stavu tlumočení do znakového jazyka a zároveň ho doprovázela titulky.

Skryté titulky v České televizi

Jak schůze v poslanecké sněmovně dopadla?

Poté, co si poslanci vyslechli Poláčka s Panským, rozhodli, že je potřeba změna. Vyzvali ministra kultury Lubomíra Zaorálka, aby připravil novelu zákona, ve kterém je popsáno, jak mají televize povinně titulkovat pořady.

Vynechání Komise pro skryté titulky při ASNEP

Tato akce obešla Mgr. Věru Strnadovou, která je předsedkyní Komise pro skryté titulky při ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel) již 17 let. Problémem skrytých titulků se dlouhodobě zabývá. Prosazuje i novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, kterou důkladně vypracovala, a která byla konzultována s RRTV, Kanceláří veřejného ochránce práv a tyto organizace všechny navrhované změny podpořily. Ministerstvo kultury v roce 2016 přidalo její materiály do připravované novely. Dalo by se říct, že je tím nejpovolanějším člověkem, který by poslance na schůzi do této problematiky zasvětil a o vypracované novele je informoval. Přesto na jednání paní Strnadová nebyla. Místo ní se schůze zúčastnil předseda Českého svazu neslyšících sportovců a zástupce Unie neslyšících Brno. Nikdo paní Strnadovou nepozval, ba ani neinformoval, že vůbec taková důležitá schůze bude. O schůzi se dozvěděla až několik hodin po skončení jednání, a to od jiných lidí.

Věra Strnadová

Hojná diskuze na sociální síti

O konání schůze nevěděl ani Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D., který je členem Vládního výboru pro občany se zdravotním postižením. Na Facebooku poté sdílel příspěvek s pozvánkou okomentovanou slovy: “Všichni snad ví, že v České republice se oblasti skrytých titulků a zpřístupňování televizního vysílání lidem se sluchovým postižením dlouhodobě věnuje Věra Strnadová, která mi mj. zpracovala podklady pro jednání Vládního výboru k tomuto tématu a aktivní je také Vlastimil Chlumský. Přesto nejsou na ta zásadní jednání k dané problematice pozváni. Omlouvám se, ale nemyslím si, že to takto je v pořádku.” Příspěvek je mezi neslyšícími hojně diskutovaný, do diskuze se vložil i samotný poslanec Holomčík, aby uvedl věci na pravou míru.

Alexandr Zvonek
Pozvánka na schůzi poslanecké sněmovny

Poslanec Holomčík vysvětluje

Vysvětlil, že se s panem Poláčkem potkali na akci k bezbariérovosti, kde se mimo jiné bavili i o problémech lidí se sluchovým postižením (málo titulkované pořady v televizi). Poslanec Poláčka poprosil, jestli by o této problematice mohl promluvit i na schůzi o bezbariérovém televizním vysílání pro neslyšící. “Cílem jednání bylo otevřít téma ve Sněmovně, je to výkop pro další práci. Přijali jsme usnesení, kde vyzýváme Ministerstvo kultury, ať to řeší,” dodal Holomčík. Poláček se Holomčíkovi jasně zmínil, že se mají poslanci při novelizaci vysílacího zákona obracet na paní Strnadovou jako autorku existujícího návrhu a nejkompetentnější osobu k tomuto tématu. “Určitě je z naší strany zájem téma dále řešit, ukázalo se, že to zajímá i poslance dalších stran,” napsal poslanec Holomčík a omluvil se, že paní Strnadovou na schůzi nepozval, protože o ní předem nevěděl. Nyní jsou již spolu v kontaktu a příště se pan Holomčík s paní Strnadovou a poslancem Nacherem rád sejde. 

Radek Holomčík

Vyjádření Mgr. Věry Strnadové

Mgr. Věra Strnadová objasňuje, že změny v zákoně, které navrhla, byly v minulosti několikrát téměř uskutečněny, vždy do toho však přišly politické problémy. „Naposledy to bylo v roce  roce 2016, kdy skončila vláda, takže se nestačila projednat novela, která už byla v poslanecké sněmovně připravena k 1. čtení,“ říká paní Strnadová. Dále sdělila, že letos 13. ledna byl pan ministr Zaorálek již informován poslancem Patrikem Nacherem o nutnosti přidat do novely zákona i text o skrytých titulcích a poslal mu potřebný materiál vypracovaný Mgr. Věrou Strnadovou. „Nevadí mi ani tolik, že jsem do Prahy nejela osobně, je mi ale divné, že mě kolegové z jiných organizací ani neinformovali. Jsme přece v kontaktu a ještě den předem jsme s panem Panským chatovali. Byla bych jim dala informace, které by měly na schůzce poslanců zaznít, oba pánové potřebné informace neměli,“ vysvětluje paní Strnadová. „Dostala jsem pozvánku pozdě v noci tentýž den, a to ještě ani ne od pánů Poláčka a Panského. Kdyby mi to neposlal kolega z Vládního výboru, který to měl taky z třetí ruky, tak bych se o všem dozvěděla teprve z médií. Vzájemná spolupráce je nutná, máme rozdělené kompetence a myslím, že ani sportovcům by se nelíbilo, kdybych je bez jejich vědomí v Poslanecké sněmovně zastupovala na jednání, které se jich týká,“ uzavřela paní Strnadová.

Patrik Nacher telefonuje panu Zaorálkovi, ministru kultury a posílá mu materiály k novele zákona

Doufejme v lepší spolupráci mezi organizacemi pro neslyšící. Vždyť při dosahování společného cíle je nutno táhnout za jeden provaz!

Doufejme i v brzkou novelizaci zákona a lepší titulkování v televizi. 

Zdroj, foto: Facebook.com, Blesk.cz, Ivan Poláček, Alexandr Zvonek, Věra Strnadová, Tvbrno1.cz, Edsoathletics2019.de, Pirati.cz, Ztlumeno.blog.idnes.cz, Ceskamedia.cz, Cz.linkedin.com, Ct24.ceskatelevize.cz
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close