Z DOMOVA

Novým členem Vládního výboru pro občany se ZP se stal Alexandr Zvonek

V pondělí 10. června 2019 byl novým členem Vládního výboru pro občany se zdravotním postižením jmenován sluchově postižený Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D. Je odborným pracovníkem Teiresiás – Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky. Teiresiás je celouniverzitním pracovištěm Masarykovy univerzity.

Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D. je novým členem Vládního výboru pro osoby se ZP

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením byl založen v roce 1991 a je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory občanů se zdravotním postižením. Cílem Výboru, na jehož činnosti se podílejí samotní zástupci se zdravotním postižením, je napomáhat vytváření rovnoprávných příležitostí pro občany se zdravotním postižením ve všech oblastech života společnosti.

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením se skládá z předsedy vlády ČR, výkonného místopřesedy, místopředsedů a členů. Alexandr Zvonek je právě jedním z nových členů. Tiché zprávy gratulují k jeho novému zvolení.

V minulosti, od založení v roce 1991, byl místopředsedou Vládního výboru doc. Jaroslav Hrubý. Ten byl ve světě neslyšících známý. Byl zakladatelem Federace rodičů a přátel sluchově postižených v pražských Stodůlkách. Sám byl slyšící, jeho dcera je neslyšící, a proto rád nezištně pomáhal sluchově postiženým. Jaroslav Hrubý je také autorem odborných i populárně vědeckých publikací.

Doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSC.

Zdroj, foto: ASNEP, Vlada.cz, Detskysluch.cz
Editor: Veronika Bočková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button
Close