ZE ZAJÍMAVOSTI

Nový mezinárodní symbol pro znakový jazyk a valná hromada WFD

Ve Francii v Paříži se konal od 23. – 27. července již XVIII. Světový kongres WFD (World Federation of the Deaf) – česky světová federace neslyšících. Před světovým kongresem se konal v sobotu 20. července workshop delegátů (zástupců) Světové federace neslyšících. Ve dnech 21. – 22. července pak proběhla valná hromada. 

Těchto akcí se z České republiky zúčastnila prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR Šárka Prokopiusová s předsedou Pražského spolku neslyšících Pavlem Šturmem. 

Zaměřili se na důležité témata

Diskutovalo se o prioritách (věci, které mají přednost) WFD v příštích 10 letech, o změnách stanov WFD a o změně volebního systému.

Jaké budou priority? – vzdělávání neslyšících dětí

          – rovnoprávnost znakových jazyků

          – účast v politickém systému

Přijati byli dva noví členové – asociace neslyšících z Kosova a z Palestiny. Palestina se nachází na Blízkém východě v Izraeli a Kosovo je nový stát, který leží poblíž Srbska.

Jak to bude s členskými příspěvky?

Diskutovalo se také o návrhu zvýšit členské příspěvky o 10% pro všechny státy.

Státy jsou rozdělené do 4 skupin podle bohatství státu. Evropské státy jsou většinou v 1. skupině a africké státy ve 4. skupině. Návrh byl odmítnut. Nakonec byl přijat návrh z Dánska: zvýšit příspěvky pouze pro státy v 1. skupině (států ve 2. – 4. skupině se zvyšování netýká).

ČR patří do skupiny 1, budeme tedy platit každý rok o 10% více. Kdo z ČR platí tyto příspěvky? Platí je organizace „Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR“ (SNN v ČR), protože je členem WFD a jako člen platí členské příspěvky. Nyní SNN v ČR platí 1000€. Příští rok bude platit 1100€, v roce 2021 bude platit 1200€, a v roce 2023 bude platit 1400€. Je to podpora pro neslyšící z chudých států. 

Novinky

Novinkou je, že byl schválen nový symbol pro znakový jazyk, který schválili členové na valné hromadě WFD v Paříži. Také se diskutovalo o vlajce neslyšících, ale vlajka bohužel nebyla schválena. 

Proběhly volby, kdo bude prezidentem WFD – zvolen byl dosavadní viceprezident Joseph Murray z USA. Bylo zvoleno 9 členů do výboru WFD. Poslední informací je, že se hlasovalo, kde se bude konat kongres a valná hromada WFD příště. Výsledek zní, že příští světový kongres s valnou hromadou v roce 2023 se uskuteční na jihokorejském ostrově Jeju (Čedžu). 

Zdroj, foto: Wfdcongress2019.org, Facebook.com, Wikipedia.org

Editor: Nikola Michalíková

Back to top button
Close