ZE SVĚTA

Neslyšící ženu odmítli na 15 pracovních pozicích

Neslyšící ženu z Belfastu odmítli na 15 pracovních pozicích, i přestože má vzdělání a další jiné kvalifikace. Neslyšící žena se přitom nehlásila na vysoké pracovní pozice, ale na pozice jako je např. asistent prodeje v maloobchodě nebo servírka. Ačkoliv může mít jedinec se sluchovým postižením bohatě strukturovaný životopis, není to vždy záruka úspěšného přijetí na pracovní pozici, o kterou se dotyčný jedinec uchází. 

Beth Kelly je mladá neslyšící žena, která má problém sehnat práci v Belfastu

Hledání práce bez výsledku

Když Beth Kelly nedávno dokončila střední školu, začala si hledat zaměstnání, aby si našetřila peníze na studijní léta na univerzitě. Během mládí studovala střední školu společně s dětmi se sluchovým postižením v Londýně a brigádničila v hlavním městě Anglie zcela bez problému. Proto jí velmi překvapilo, že s přibývajícími pracovními a vzdělávacími zkušenostmi má problém sehnat práci v Severním Irsku, konkrétně v jejím rodném městě Belfastu. Beth Kelly dokonce spolupracovala se Střediskem práce, aby se dostala na některou pracovní pozici. Nevyšlo to ani na 15. pracovní pozici. Zaměstnavatelé ji odmítali s tím, že je pro ně překvalifikovaná nebo že se hodí spíše do jiných firem.

Najít práci není snadné a proto se někteří obrací na Středisko práce…

Jak Beth Kelly přijímá odmítnutí ze strany zaměstnavatelů?

Beth Kelly má sluchové postižení, ale není neslyšící s velkým N. To je také důvod, proč se dlouhodobě potácí s problémem získat pracovní místo. Beth není bojovný typ, nevidí ve všem diskriminaci a negativní účel. Ale několikáté odmítnutí jí nakonec přesvědčilo, že evidentně někde problém je a spočívá ve skryté pracovní diskriminaci. Ovlivnilo to její sebevědomí. Beth Kelly byla sice v úzkém kontaktu se Střediskem práce, ale nebylo to pro ni příliš efektivní. Dle jejích slov jí Středisko práce moc nepomohlo, protože poskytlo všeobecné poradenství, jaké poskytuje všem lidem bez ohledu na jejich životní situaci nebo postižení. Tato zkušenost Beth přinesla vysvětlující odpověď na otázku, proč spousta neslyšících osob nemá zaměstnání.

Beth Kelly je velmi aktivní, učila basketbal děti v Maroku a byla na treku v Himalájích

Pracovní inkluze v Severním Irsku

Ministerstvo práce v Irsku poskytuje komplexní podpůrnou síť pro osoby se zdravotním postižením v oblasti práce na všech úrovních – od ucházení se o pracovní pozici, přes pracovní tranzit (doba mezi pohovorem a reálným konáním práce) k udržení pracovního místa. Osobám se zdravotním postižením je dostupný pracovní mentor neboli kouč, který poskytuje trvalou podporu dle potřeb jednotlivce. V Irsku funguje pracovní program Job Match, který učí zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a odbourávat předsudky. 

Diskriminace při pracovních pohovorech je nezákonná. Případ Beth Kelly se nyní řeší na Ministerstvu práce. Je správné, že se osoba se zdravotním postižením ozve, cítí-li náznaky pracovní diskriminace. Dle ředitelky organizace neslyšících Claire Lavery se zaměstnavatelé skutečně bojí zaměstnávat osoby se sluchovým postižením a málokdy je posuzují na základě zkušeností a kompetencí. Neslyšící osoby mají velmi ztížený přístup k jakékoliv práci. Je to zapříčiněné slabou informovaností o sluchovém postižení. Slabá informovanost bohužel vede k nedůvěře v pracovní schopnosti neslyšících osob, a potažmo ke skryté diskriminaci osob se sluchovým postižením. 

Pracovní diskriminace je zakázaná!

V Tichém světě nabízíme tyto služby pro neslyšící: sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby. Podívejte se na web: www.tichysvet.cz  nebo www.neslysimpracuji.cz   

Zdroj, foto: Belfastlive.co.uk, Pixabay.com
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close