ZE SVĚTA

Neslyšící umělci z Kanady bojují o svá práva

Kanada je pro mnohé lidí vysněnou zemí. Kanada je hrdá na to, že je různorodou a zákonně korektní zemí. Jenže menšina neslyšící to tak necítí. Neslyšící umělci mají ztížené podmínky v Kanadě. Proč? Víte, že domorodý znakový jazyk byl na světě dřív než americký znakový jazyk? 

Clin D’Oeil Village

Vesnice Clin d’Oeil je součástí Festivalu Clin d’Oeil v Remeši ve Francii. D’Oeil Village pořádá neslyšící párty každou noc do tří hodin ráno. Obrovský taneční parket v centru vesnice obklopují mechaničtí býci, vintage arkádové hry, neslyšící hudebníci a DJs a prodejci potravin. Na tomto tanečním parketu a po celé vesnici tisíce vlajících rytmických rukou hovoří v desítkách různých znakových jazyků. Při každé příležitosti festival vybírá k propagaci jinou zemi. Vloni si vybrali Kanadu. 

Plakát k festivalu Clin D’Oeil Village

Festival pro neslyšící

Každé dva roky se pořádá Festival pro neslyšící, který je největší světovou oslavou umění neslyšících a přiláká tisíce lidí z celého světa.  Od zahájení v roce 2003 festival představuje filmy, hry, pouliční umělce, hudební díla a vizuální umělce. Někteří z účinkujících prezentují své výtvory ve vesnici, která stojí na parkovišti fotbalového stadionu; jiní uvádějí svou práci v kulturním centru Saint-Exupéry nebo v nádherném divadle La Comédie.

Adam Pottle

Adam Pottle, kanadský umělec, popisuje zážitek z loňského festivalu. Adam představoval svoji hru s názvem The Black Drum v La Comédie. Adam říká, že to byl pro něj krásný zážitek vidět stovky neslyšících, kteří se mačkali, jen aby viděli hru, která je vyprávěná v americkém znakovém jazyce (ASL), znakované hudbě a videoprojekcích. Je tak prvním neslyšícím muzikálem na světě. 

Adam Pottle

Smutek

Po ukončení festivalu Adam říkal, že pro něho bylo těžké odjet domů, protože na festivalu poznal jiný svět. On pochází ze slyšící rodiny, a právě na festivalu poznal, jak se cítí opravdová příslušnost. 

Adam povídá, že když se v Torontu rozloučil s mnoha svými skvělými kolegy z Black Drum, bylo mu z toho smutno, ruce se mu chvěly, dech se mu zúžil. Ale nebylo to úzkostí. Prostě začal vnímat svět jinak. Cítil se jako nově narozený. Svět kolem něho vypadal divně. Víc barevněji. 

The Black Drum

Nový pohled

Adamovi se díky festivalu otevřel prostor fantazie a položil sám sobě otázky: Co odlišuje Kanadu od Evropy a Spojených států, kde příležitosti pro neslyšící umělce vznikají mnohem častěji? Proč je Kanada tak pozadu v poskytování příležitostí pro neslyšící umělce? Proč je v zemi, která se neustále chlubí přijetím všech lidí, Kanada tak uzavřená vůči neslyšícím a znakovým jazykům? Jaké druhy příběhů by mohli neslyšící lidé vyprávět, kdybychom již nemuseli neustále zdůvodňovat naši existenci?

Jedna z nejznámějších hereček

Dawn Jani Birley (42) se narodila v Regině, ale posledních 20 let žije v Helsinkách. Dawn říká, že je tam, kde je, protože odešla z domova. Dawn je  jedna z nejznámějších neslyšících hereček na světě. Dawn v roce 2019 hrála v The Black Drum, stejně jako v Princi Hamletovi v Kanadě. Dawn také hrála ve finských adaptacích děl Monology vaginy v Remeši a Dětí menšího boha v Helsinkách.

Dawn poznamenala, že kdyby neopustila domov, tak pochybuje, že by se někdy stala herečkou. Je to pravda a smutná skutečnost. Tak proč je Kanada tak pozadu?

Dawn Jani Birley

Sage Lovell

Sage Lovell je dalším neslyšícím umělcem, přesněji nonbinárním queerem. Co je nonbinární queer? Sexuální menšina, jejíž pohlavní identita se neshoduje ani s mužským ani s ženským pohlavím. Sara pracuje v Torontu a řekla, že „Způsob, jakým je tato země ve srovnání se Spojenými státy geograficky utvořena, znamená, že je obtížné rozvíjet vztahy s lidmi, kteří žijí tak daleko. Ve městech, jako je Vancouver, Edmonton, Calgary, Regina, Winnipeg, Ottawa, Kingston, Toronto, Montreal a Halifax – máme řadu neslyšících umělců, ale ne vždycky o sobě víme. “

Sage Lovell

Daniel Durant

Daniel Durant, americký herec, který hrál v Broadwayském hitu Spring Awakening, v televizní show Switched at Birth, a nedávno také v seriálu You společnosti Netflix (o něm jsme psali minulý měsíc) říká, že je zásadní „navázat přátelství nebo potkat důležité lidi, například producenty, režiséry a spisovatele, protože na vás budou myslet při dalších příležitostech v divadle, televizi a filmu. “

Daniel Durant

Překážky

Jenže navázání kontaktů je možné jen tam, kde existuje infrastruktura pro podporu takových příležitostí. Dalším důležitým faktorem jsou vzdělávací příležitosti a legislativní ochrana. Několik vzdělávacích institutů v Kanadě bylo zavřeno nebo je na pokraji zavření. Například ve městě Saskatoon, kde Adam bydlí, škola pro neslyšící R.J.D. Williamse byla uzavřena v roce 1990 a od té doby neexistuje přístup ke vzdělávání v americkém znakovém jazyce (ASL). Kanada nemá instituci vyššího vzdělávání zaměřenou na neslyšící, zatímco ve Spojených státech je Gallaudet University, jediná světová liberální umělecká škola pro neslyšící. Tak mnoho neslyšících umělců nemá stejnou úroveň vzdělání jako jejich slyšící vrstevníci kvůli nedostatečnému přístupu ke vzdělávacím institucím od samého začátku. Výsledkem je, že čím dál více neslyšících dětí je umístěno do běžných škol.

Ratifikace úmluvy

Dawn zdůrazňuje, že Kanada sice ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD), jejíž článek 21 zahrnuje uznání a podporu používání znakových jazyků, kanadská vláda ji však nenásledovala a není výslovně zakotvena v právu neslyšících na přístup ke znakovým jazykům.

CRPD

Chris Dodd

Chris Dodd, zakladatel festivalu Neslyšících v Edmontonu, uvádí, že „v Kanadě máme systém “patchwork”, který většinou čerpá z Listiny lidských práv, což ponechává na jednotlivcích, aby se sami rozhodli, co je spravedlivé nebo správné.“ Mnoho lidí se domnívá, že nedávno přijatý zákon Kanady je bezzubý a nezajišťuje dostatečnou právní ochranu pro neslyšící lidi, aby hájili svá práva, zatímco Spojené státy americké mají Zákon o Američanech se zdravotním postižením (ADA), který zaručuje přístup ke znakovému jazyku.

Chris Dodd

Srovnání s USA

Elizabeth Morris, další neslyšící herečka a režisérka porovnala Kanadu a USA. Elizabeth řekla, že v USA je jasnější porozumění kultuře, historii a jazyku neslyšících. Elizabeth tak necítila frustraci ani potřebu vysvětlit svou kulturu a jazyk. Hlavním důvodem je, že byla na Gallaudetu.

A. G. Bell

A. G. Bell je vynálezce telefonu, a právě on byl silným kritikem znakového jazyka. A bohužel Bell má silnou pozici ve většině provincií Kanady.  Podle Dawn je částečně způsobeno Bellovým vlivem, že „Kanada je pro neslyšící jedno z nejhorších míst.“

A. G. Bell

Audismus

Audismus, který dává privilegium sluchu a zvuku před neslyšícími a znakovým jazykem, v Kanadě narůstá do té míry, že nemají jasnou představu o tom, kolik v této zemi žije neslyšících a sluchově postižených. Podle Kanadské asociace neslyšících (CAD) nikdy nedošlo k žádnému plně důvěryhodnému sčítání neslyšících, ohluchlých a nedoslýchavých lidí. Typicky se používá 10procentní podíl, protože Kanada má zhruba 10 procent populace Spojených států. Jako příklad si vezměme rok 2015, kdy bylo 3,57 milionu Kanaďanů se sluchovým postižením a přibližně 357 000 neslyšících Kanaďanů – tj. Kanaďanů, jejichž prvním jazykem je znakový jazyk.

Provincie

Každá provincie má odlišné standardy týkající se přístupnosti pro neslyšící, od lokálních právních předpisů po mandáty na financování umění. Kanadská rada pro umění má jasný mandát pro přístup a poskytuje tlumočení ASL i Québeckého znakového jazyka (LSQ) pro neslyšící umělce, kteří žádají o granty. Ale ne každá provincie zaručuje žadatelům přístup ke znakovému jazyku či nepodporuje financování pro umělce, a kvůli tomu mnoho umělců nemůže požádat o grant.  Tato bariéra ztěžuje neslyšícím umělcům tvořit, prezentovat se a umožnit ostatním porozumět neslyšící kultuře prostřednictvím umění. Jak již bylo výše zmíněno, mnoho neslyšících má základní vzdělání a právě nedostatek vzdělávacích příležitostí může ovlivnit šance na získání finančních prostředků.  

Torrie Ironstar

Domorodec kmene Nakota jménem Torrie Ironstar je vizuálním umělcem Two- Spirit Deaf Nakota z Reginy. Uvedl, že umělci nemají žádné umělecké tituly, většina grantů nebo podpory je velmi omezená, takže umělci jako je Torrie je nedostanou. Torrie říká, že je samouk a nemá žádné tituly, jako je BFA, takže musí pracovat na získání finančních prostředků a poskytnutí toho, co potřebuje. 

Torrie Ironstar

Rasismus

Neslyšící tak mají překážky kvůli vzdělání a legislativě, ale neslyšící, kteří mají odlišnou barvu pleti než je bílá, jsou na tom ještě trochu hůř.  Natasha Bacchus, černošská neslyšící herečka a básnířka představení z Toronta, říká, že v Kanadě školící a pracovní příležitosti pro neslyšící značně chybí. Natasha se šla učit do New Yorku, protože v Americe mají skvělé zdroje, aby pomohli neslyšícím umělcům, kteří mají jinou barvu pleti, rozvíjet své dovednosti a znalosti.

Historie neslyšících 

Torrie zdůrazňuje klíčový aspekt historie neslyšících, o kterém se často nemluví – domorodé znaky. Domorodé znaky jsou nedílnou části kultury neslyšících. Jazyky kmenů vznikly dříve, než přišli osadníci. Dříve tak neexistovalo označení “neslyšící” , protože nevnímali rozdíly mezi slyšícími a neslyšícími. 

Domorodý znakový jazyk

Většina historie kanadských dějin i neslyšících je eurocentrická. ASL má kořeny ve francouzském znakovém jazyce a ten vznikl v 19. století. To domorodý znakový jazyk vznikl o jedno století dříve!  Podle výzkumníka lingvistiky Jeffrey Davise, profesora na univerzitě v Tennessee v Knoxville, tvořily domorodé znakové jazyky polovinu toho, co nyní známe jako americký znakový jazyk.

Změny

Aby se zlepšily podmínky pro neslyšící, musí Kanada změnit přístup a napravit vztah k domorodým lidem. Pak by mohly přijít zásadní změny. 

Hledání domova

Pro mnoho neslyšících Kanaďanů zůstává skutečný domov imaginární věcí. Adam řekl, že každý umělec, se kterým hovořil pro jeho článek, souhlasil, že svobodné rozhodnutí je prvořadé. Pak jejich příběhy, obrazy, sochy, které představují záblesky domova, mohou být uchovány, pokud se změní jejich právní ochrana, důsledné financování, vzdělávací příležitosti a účelově napravené vztahy. 

Foto, zdroj: Dawnjanibirley.com, Facebook.com, This.org, Canada.pres5.com
Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close