Z DOMOVA

Neslyšící pro slyšící (workshopy v Muzeu hlavního města Prahy)

Každý první čtvrtek v měsíci probíhají v Muzeu hlavního města Prahy speciální workshopy, které učí slyšící děti být otevřené vůči dětem se sluchovým postižením. Ačkoliv poslední dobou velmi silně probíhají inkluzivní trendy napříč všemi oblastmi, stále je ve společnosti patrný nedostatek přirozené socializace s osobami se sluchovým postižením. 

Proč se slyšící děti přirozeně nespojují s neslyšícími dětmi? 

Důvodů je široké spektrum. Velká část dětí v průběhu dětství žádné neslyšící kamarády nepozná. Nemá je ve svém sociálním okolí. Některé děti (v poslední době je jich velká část) se seznámí s neslyšícím dítětem díky probíhající inkluzi. Neslyšící žák nebo student je vzděláván v běžné škole jako integrovaný žák se specifickými potřebami. Jak se v běžné třídě plné dětí bez sluchového handicapu zapojí, závisí na sociální zralosti třídní skupiny. Neslyšící žák nebo student je ostatními buď přijat (funkční osvěta) a nebo nepřijat (nefunkční osvěta). Lidé mají přirozeně strach z neznámého a tento strach ústí v ostych nebo distanci. Pokud slyšící dítě ví, jak má přistupovat k neslyšícímu vrstevníkovi, mizí nedůvěra, obavy, důvod k ignoraci. 

Z neznámých věcí mají lidé strach, utíkají od nich…
Workshopy probíhají v prostorách Muzea hlavního města Prahy
Ve všech vztazích je důležitá otevřenost

Proč jsou děti cílovou skupinou workshopů a jaký je cíl?

Děti jsou vnímavé a názorově neukotvené. Dá se s nimi hýbat co se týče názorů na svět, lze prohloubit jejich empatii, otevřenost a sociální přístup k lidem s jinými potřebami. Osvěta probíhá nejefektivněji u dětí v předškolním a školním věku. Právě proto jsou workshopy cílené na děti z mateřské školy a obou stupňů základní školy. Cílem workshopů je ukázat, jak vypadá svět neslyšících a jak má slyšící dítě s neslyšícím dítětem komunikovat. 

Děti jsou otevřenější k jinakostem než dospělí
Foto z již proběhlého workshopu

Jak probíhají workshopy?

Interaktivní workshopy vznikly ve spolupráci s Centrem pro dětský sluch – Tamtam. Mateřská škola nebo základní škola si workshop objedná a dle věkové kategorie třídy je definována struktura programu. Workshopy trvají 45 – 90 min. Navazují na vzdělávací program, konkrétně na tematickou oblast z RVP: Člověk a jeho svět. Děti se dozvídají o kultuře neslyšících a seznamují se s komunikačními metodami neslyšících. Zkouší odezírání a znakování. A hlavně se objasňují komunikační zásady, které pomáhají odbourat zbytečné předsudky, strach, nezájem. To vše probíhá zážitkovou formou. 

Ukázka interaktivní aplikace od Tamtamu

Zdroj, foto: Infocentrum-sluch.cz, Muzeumprahy.cz, Pixabay.com
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close