ZE SVĚTA

Neslyšící pár z Ruska chce upravit DNA pro své dítě

V dnešním genetickém inženýrství je možné skoro všechno. Lze např. upravit DNA tak, abyste zabránili výskytu sluchového postižení u malého dítěte. O tento experiment se pokusil neslyšící pár z Ruska.

Slyšet pomocí genetické úpravy? 

Neslyšící pár z Ruska

Neslyšící pár z Ruska je jeden z vůbec prvních rodičů, kteří se rozhodli zasáhnout do DNA ještě předtím, než se jim narodilo dítě. A kdo je ten ruský pár? Jedná se konkrétně o neslyšící matku, která má nově implementovaný kochleární implantát. Otec je částečně neslyšící a svou sluchovou ztrátu kompenzuje digitálními sluchadly. Jejich bytostným přáním je mít zdravé (tedy slyšící) dítě.

Neslyšící pár se rozhodl mít slyšící dítě

Sluchové postižení z pohledu genetiky

Genetické dispozice mají velký vliv na náš vývoj. Určují např. naši barvu očí či jiné fyzické zvláštnosti. Dědí se také charakterové vlastnosti. Určitě znáte hlášky podobné těmto tezím “ty jsi stejný jako otec”, “jsi tvrdohlavá po matce” apod. Když se gen nevyvíjí očekávaným způsobem, probíhají tzv. genové mutace. Pokud v rodině máte někoho, kdo disponuje sluchovou vadou, hovoříme o tzv. familiárním genu, což znamená, že gen pro sluchovou vadu v rodině je přítomen. Sluchové postižení je způsobeno genetickými vlivy až v 50-60%. 

Genetické vlivy způsobující sluchové postižení

Gen GJB2 

Neslyšící pár z Ruska má první dceru, která má mutaci genu GJB2 (gen způsobující sluchovou ztrátu). Lidé narození s touto mutací (genem GJB2) mají automaticky sluchovou ztrátu, která může mít různý rozsah. Jelikož jejich první dcera je neslyšící z genetických příčin, rozhodli se geneticky upravit DNA svého druhého dítěte.

Gen GJB2 = gen sluchové vady

V Rusku nejsou zakázané genové zásahy

Celkově se jedná o kontroverzní téma a rovněž rozhodnutí, se kterým lidé nemusí obstát před svými blízkými a širokou veřejností. Rusko je jedna ze zemí, ve kterých nejsou jasné striktní limity genetického inženýrství.

Genetické inženýrství = úprava DNA

Zdroj, foto: Hearinglikeme.com, Pixabay.com
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close