ZE SVĚTA

Neslyšící otec se chce vyhnout soudu

Otec, který neslyší, má být souzen ve Španělsku. Ten hledá cestu, jak se vyhnout soudu. Z čeho byl obviněn a k jakému řešení došel, aby nemohl být souzen? 

Harry Meadows

Harry Meadows (39) pochází z Whistonu, Velké Británie. Harry byl obviněn z toho, že je součástí britského gangu, který vyhazoval do povětří bankomaty na španělském pobřeží Costa del Sol. 

Harry Meadows

Gang

Gang používal ruční výbušniny k vyhození bankomatů do vzduchu a vybral téměř 300 000 liber. Gang cílil především na banky od Malagy po Marbellu. Harry zničil 14 bankomatů a jeho přepadení probíhaly od prosince 2013 do února 2014. Harry byl zatčen při španělských 

policejních raziích a poté strávil tři měsíce ve vězení, než se mohl vrátit do Velké Británie.

Kamera zachytila výbuch bankomatu

Španělský soud

Úřady ve Španělsku nyní usilují o Harryho navrácení a nejméně pěti dalších podezřelých, kteří jsou také ve vězení ve Velké Británii, aby čelili stíhání. Okresní soud schválil Harryho vydání do Španělska v listopadu 2018. Jenže tím začala právní bitva. 

Právní bitva

Harryho obhájce podal námitku na Nejvyšší soud v červnu 2019, že jeho klient, který se narodil neslyšící, má omezené schopnosti čtení a psaní a nikdy se nenaučil znakový jazyk, což vede k tomu tvrzení, že je nezpůsobilý vypovídat, protože by nebyl schopen porozumět řízení. Harryho obhájce tak vyžaduje, aby Harry, který jen odezírá ze rtů, dostal specializovaného mluvčího, který by mohl vyslovovat slova a tvarovat rty, aby vytvořil liverpoolský přízvuk, specialitu vzácnou v Anglii a ještě vzácnější ve Španělsku.

Sue O’Rourke

Poradkyně klinického psychologa doktorka Sue O’Rourke říká, že pokud by se Harry musel postavit před soud ve Španělsku, tak řízení bude muset být pozastaveno. A to už z mnoha důvodů. Prvním důvodem je, že i kdyby byl zajištěn tlumočník ze španělštiny do angličtiny, stejně by to Harrymu nepomohlo, neboť neumí znakový jazyk. Dalším důvodem je, že jeho um odezírání není tak vynikající. A dodává, že odezírání je obtížná a nepřesná dovednost. 

„Postavení rtů je ovlivněno přízvukem a existují individuální variace; zdá se, že Harry nejlépe odezírá svou rodinu a pak lidi ze stejné oblasti země. 

Sue ještě dodává, že Harry by nemohl chápat a rozumět tomu, co se říká, protože části soudního procesu by pro něj byly neznámé.

Sue O’Rourke

Konzultant forenzní psychiatrie Dr. Manjit Gahir zjistil, že Harry trpěl poruchou duševního zdraví a v kombinaci s jeho komunikačními problémy. Tím pádem Harry by nebyl schopen účastnit se soudního řízení, zejména pokud by ve Španělsku bylo vedeno v cizím jazyce.

Problém s identitou

V soudních dokumentech se objevily tvrzení od kvalifikované mluvčí odezírání a tlumočnice znakového jazyka Hannah Cobb, že Harry má problém s identitou, protože nezapadá do slyšícího a ani neslyšícího světa. 

Poradce forenzního psychiatra

Doktor Cumming, který pracuje jako poradce forenzního psychiatra, zpochybnil argument proti vydání Harryho. Doktor Cumming upozornil na fakta, že Harry, jako otec sedmi dětí, už prošel britskými soudy třináctkrát! A to včetně toho, že byl v roce 2013 odsouzen na tři roky ve vězení za přepadení bankomatu ve West Kirby.

Doktor Cumming se domnívá, že existuje spojení mezi Harryho závislým životním stylem s omezenou intelektuální schopností a jeho historií kriminální činnosti.

Doktor Cumming říká, že pokud Harry bude postaven před soud ve Španělsku, tak to bude velmi problematické, protože to bude vyžadovat plánování, velké výdaje, atd. Cumming si myslí, že Harry není způsobilý na to, aby byl postaven před soud. 

Jak se Harry dostal do potyčky ve Španělsku?

Harry vyprávěl doktoru Cummingovi, že jel do Španělska na dovolenou na několik týdnů v prosinci 2013. Součástí dovolené bylo starat se o dům, za což mu bylo řečeno, že dostane nějaké peníze. Harry tvrdí, že se nepodílel na žádné trestné činnosti. Harry říká, že byl zatčen během policejního zátahu. Ale nevěděl z jakého důvodu byl zatčen. Harry tak strávil něco přes tři měsíce ve španělském vězení, kde plaval a hrál fotbal, ale nebyl schopen komunikovat s ostatními.

Právníci Harryho vypracovali zprávu kriminálního právníka Dr. Campanera Munoze, který podrobně popisoval, jak by španělské soudy pravděpodobně případ vyřešily. Dr. Munoz řekl, že nevěří, že Harry dostane spravedlivý proces. Řekl, že případ nebude veden dostatečně pomalu, aby Harry pochopil řízení, a bylo nepravděpodobné, že by mu byl poskytnut tlumočník a mluvčí liverpoolského dialektu.

Soudce Sir Duncan Ouseley

Soudce Sir Duncan Ouseley po zvážení všech argumentů, protiargumentů souhlasil s rozhodnutím soudního dvora Westminsteru, aby Harry byl vydán do Španělska k soudu a říká, že věří, že se mu dostane spravedlivého procesu. Sir Duncan řekl, že věří, že Harry bude vyžadovat tlumočníka „s liverpoolským přízvukem“ a další podporu, aby se zajistilo, že bude mít spravedlivý proces, ale že je na soudu, aby rozhodl, zda je to možné.

Sir Duncan Ouseley

Zdroj, foto: .Forensicandexpertwitness.co.uk, Headtopics.com
Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close