ZE SVĚTA

Neslyšící lékař v testovacím stanu covid-19

Neslyšící lékař v testovacím stanu covid-19

Během koronavirové pandemie byl v první linii i lékař, který má sluchové postižení. Testoval lidi ve stanu covid-19. Bylo působení neslyšícího doktora v testovacím stanu bezproblémové?

Neslyšící lékař Zachary Featherstone

Když neslyšící Zachary studoval na univerzitě medicínu, musel proti své škole podat žalobu. Důvodem bylo to, že ve škole odložili jeho přihlášku a řekli, že by jeho sluchové postižení mohlo ohrozit pacienty v nouzové situaci (příliš dlouho by trvalo, než by z mluveného jazyka přeložili informaci do znakového jazyka). Zachary u soudu uspěl – vyhrál ho.

Neslyšící lékař podal na univerzitu žalobu

Testování lidí na covid-19 ve stanu

Neslyšící doktor Zachary během koronavirové pandemie vyšetřoval lidi ve stanech covid-19. Stala se mu ale nemilá věc. Zacharyho požádali, aby v testovacím stanu přestal pracovat, protože je neslyšící. 

Testování na covid-19

Když dr. Zachary seděl v práci, kde zdravotníci používají vysílačky, nechal tlumočníka poslouchat vysílačku a Zacharymu pak tlumočník znakoval, aby mohl v databázi najít jméno pacienta a informace, které se musí zaznamenávat kvůli testování nosního výtěru. Během prvních 5 minut se dr. Zachary musel naučit tento proces, a v tom jeden z řídících pracovníků nemocnice říkal, že by měl být neslyšící doktor nahrazen někým jiným, kdo je pro tuto práci schopnější. To neslyšícího lékaře velice pobouřilo – nesouhlasil s návrhem. Proběhla ostrá výměna názorů a nastala napjatá situace. Pracovník nemocnice si nebyl jistý, jak postupovat. O neshodě se dozvěděl někdo z vyšších pracovníků a dr. Zachary mu vysvětlil, že potřebuje na přípravu 5 minut. A bylo to odsouhlaseno pod podmínkou, že pokud to nestihne do 5 minut, bude dr. Zachary nahrazen jiným doktorem.

Neslyšící doktor bojoval za svá práva

Průběh testování u neslyšícího lékaře

O několik hodin později se nemocniční pracovníci vrátili a sdělili, že byl dr. Zachary nejrychlejší ze všech doktorů. Není správné hned odvolávat neslyšícího zaměstnance z práce. Jednou k nemocnici přijelo záchranné auto s pacienty. Když na auto čekali, uslyšeli z vysílačky “Potřebujeme doktora Zacha.” Dr. Zachary tedy šel. Ve vozidle byl neslyšící pár a komunikoval ve znakovém jazyce. Neslyšící doktor s nimi vše vyřídil za pouhou 1 minutu. Předtím komunikovali se slyšícími neúspěšně.

Neslyšící lékař je důležitý

Pracovníci, kteří se dr. Zacharyho pokoušeli ze stanu vytáhnout, si nyní uvědomili, že neslyšící lékaři jsou potřeba. A nejen lékaři, ale i neslyšící sestry a neslyšící technici, atd. ANO – neslyšící mohou být prospěšní!

Zdroj, foto: Dailymoth.com, Pixabay.com
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close