ZE SVĚTA

Neslyšící děti v chudých zemích mají také právo na vzdělání

Významným pokrokem v současnosti je zlepšení situace v některých nejchudších komunitách světa – více dětí (zejména dívek) se dostává do škol. Na druhé straně je stále potřeba řešit smysluplné vzdělávání pro děti se zdravotním postižením, které mají velmi odlišné potřeby. Stále se o tom diskutuje, ale málo se pro to dělá. Jaká je situace v Bangladéši a Keni?

Keňa v Africe
Bangladéš v Asii

Deaf Child Worldwide

Na světě je 34 000 000 neslyšících dětí. Organizace Deaf Child Worldwide (DCW) spolupracuje 18 let s velkými i malými, městskými a venkovskými partnery po celé východní Africe a jižní Asii, aby některé z nich poslala do školy a dostalo se jim  kvalitního vzdělání. Častými překážkami jsou hlavně nedostatek finančních prostředků, nedostatek odhodlání vlád a nedostatečné kvalitní zázemí. DCW pracuje na mnoha projektech, aby se situace ve vzdělávání neslyšících dětí zlepšila.

Vzorová škola pro neslyšící děti v asijské Bangladéši

Organizace DCW v Bangladéši spolupracovala s místními partnery na vývoji programu, který spočívá v tom, že neslyšící děti získají vzdělání v běžných školách se slyšícími dětmi v jejich prostředí.

Program byl představen v 35 základních a 17 středních školách v každém okrese státu Bangladéš. Skupiny neslyšících dětí se nyní – často i poprvé – scházejí, aby se vzdělávaly.

Učitelé jsou vyškoleni a mají dovednosti, které potřebují ke komunikaci s neslyšícími dětmi (učí se základy znakového jazyka, přizpůsobují jim vyučovací metody a materiály ve třídách). Snaží se o to, aby vyučovací hodiny pochopili i neslyšící žáci.

Působení malé skupiny neslyšících v jedné škole má také za následek to, že jejich sluchové postižení je vidět (komunikují mezi sebou znakovým jazykem). Neslyšící děti se navzájem setkávají, sdílejí společně podobné zkušenosti. Vytváří přátelství a navzájem se podporují. Organizace DCW navíc na těchto školách zaregistrovala, že předčasné ukončování školní docházky neslyšících dětí se snížilo téměř na nulu.

Bangladéš: neslyšící děti se učí znakovat

Klíčem je rané vzdělávání

Příprava neslyšících dětí na školu musí začít co nejdříve. V různých rozvojových zemích organizace DCW spolupracovala s partnery na tom, aby co nejdříve vytvořila programy, díky kterým bude dětem poskytnuta primární péče a díky kterým vybudují základy komunikace a jazyka. V chudých zemích je často vidět příliš mnoho neslyšících dětí, které začínají základní školu bez schopnosti komunikovat a bez pochopení jazyka. Pak se není čemu divit, když hodně neslyšících dětí ukončuje školu předčasně a nadále žije život v izolaci.

V Bangladéši spolupracuje DCW s Centrem pro vývojová postižení. Pomáhají malým neslyšícím dětem a jejich rodinám zahájit proces učení společné komunikaci, budovat důvěru a poté rozvíjet sociální dovednosti a základy gramotnosti a počítání.

Poskytovatelé primární péče a rodiče se tak společně mohou dozvědět více o podpoře svých dětí doma a naučit se základy znakového jazyka. Kromě toho se rodiče mohou setkat s ostatními rodiči a sdílet své zkušenosti a obavy, a také se dozvědět o dostupných službách a výhodách, zatímco neslyšící děti navazují nová přátelství, inspirují se neslyšícími dospělými a budují svou sebedůvěru.

Bangladéš: učitelka s neslyšícím dítětem

Třída v africké Keni

Organizace DCW v Keni spolupracovala s místními organizacemi na podpoře neslyšících dětí v běžných školách tak, že do učebny přivedla neslyšící učitele. Ti poskytují podporu nejen neslyšícím dětem, ale také běžnému učiteli. Jde o přizpůsobení běžných škol tak, aby se všechny děti mohly učit.

Výhody pro neslyšící studenty v hodinách byly okamžité, a navíc měli také vzor, ​​ke kterému mohli vzhlížet. Školní komunita (včetně mnoha zaměstnanců) změnila svůj pohled na neslyšící a samotní neslyšící studenti se stali více zapojenými a přijímanými. Mnoho běžných učitelů dokázalo postupně během projektu procvičovat pokročilejší keňský znakový jazyk.

Kvalitní zázemí pro neslyšící = vzdělaný neslyšící

Být neslyšící není porucha učení. Se správnou podporou pro rozvoj jazykových a komunikačních dovedností již v raném věku mohou neslyšící děti prospívat stejně dobře jako jejich slyšící spolužáci.

Je ale nezbytné, aby úzce spolupracovaly školy, vláda a občanská společnost.

Zdroj, foto: Globalpartnership.org, Cs.wikipedia.org, Bond.org.uk, 
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close