ZE SVĚTA

Neslyšící a volba prezidenta v USA

Při prezidentských debatách se často zapomíná na neslyšící voliče. Jak pak mají hlasovat, když nerozumí tomu, co kandidáti říkají? SignVote doufá, že to změní.

Volit i přesto, že jsme tomu nerozuměli?

Představte si, že jste se dnes večer pokusili sledovat prezidentskou debatu, ale nerozuměli jste tomu, co kandidáti říkali. A po několika takových debatách chcete jít k volbám, ale zjistíte, že na vaše otázky nelze odpovědět, protože nikdo nemluví (neznakuje) vaším rodným jazykem. Neslyšící Američané se s takovou situací setkávají často.

Digitální kampaň SignVote

Cílem SignVote, nové digitální kampaně, je zajištění toho, aby byl hlasovací proces opravdu 

přístupný občanům, kteří mají za primární komunikační prostředek americký znakový jazyk (ASL). V letošním roce je patrné zlepšení přístupnosti na živých přenosech, jako jsou demokratické volby, ale to nestačí. Na webu SignVote se mohou neslyšící podívat na videa v ASL, zavolat na horkou linku voličů ASL, přečíst si politická doporučení, a další…

Lidé se zdravotním postižením

V Americe má zhruba každý čtvrtý občan nějaké zdravotní postižení. A to není vůbec málo! Při takovém množství by měla být politika v oblasti zdravotního postižení mezi těmi nejdůležitějšími body. Příspěvek na kompenzační pomůcky, zvyšování/snižování výše důchodového příspěvku… To všechno neslyšící zajímá, ale tato komunita má i jedinečné potřeby, jako stejný přístup k informacím o politickém procesu.

Místo tlumočení ASL – titulky

Pokud nejsou prezidentské debaty tlumočeny do ASL, spoléhají se někdy neslyšící na překlad do titulků v živém přenosu. Ale ty také často nejsou vhodné – nedávno se zrovna stalo, že v místě konání byl slabý signál, a tudíž nebyly titulky dostatečně kvalitní. Sledování volebních debat bez přítomnosti tlumočníka ASL může způsobit, že se bude neslyšící člověk cítit vyloučeně a neinformovaně.

Mnoho z kandidátů má na svých webových stránkách plány pro zdravotní postižení a hovoří na fórech, ale při sledování debat (v televizi) není poznat, že by někdo na komunitu neslyšících myslel (chybí  překlad do ASL).

Neslyšící voliči

Podle Komunikační služby neslyšících (CSD) je mnoho neslyšících Američanů, kteří jsou schopni volit, ale nemají přístup k důležitým informacím o volbách v jejich primárním jazyce ASL a mnoho volebních místností postrádá personál, který v ASL plynule mluví. To vytváří, jak uvádí CSD, významnou překážku pro celkovou angažovanost a informovaný výběr během volebního procesu. 

Kriston Lee Pumphrey

Neslyšící Kriston Lee Pumphrey (komunitní manažer pro CSD) řekl, že zohlednění neslyšících v hlasovacím procesu by znamenalo, že jsou uznáváni jako plně schopní a vážení členové společnosti – že nejsou vadní. Překážky, které plynou z absence tlumočníků ASL při volebních debatách, odrazují neslyšící od hlasování. Nekvalitní informace ve formě zpožděných nebo nepřesných titulků jsou pro neslyšící voliče duševně vyčerpávající. Pumphrey říká, že chtějí jít k volebním urnám jako skutečně informovaní voliči.

Zdroj, foto: Adweek.com, Thehill.com, Signvote.org
Editor: Eva Nováková

Back to top button
Close