ZE SVĚTA

Moderní sluchadla s Bluetooth LE Audio

V posledních 20 letech došlo k výrazné inovaci veškerých technologií, včetně kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením. Nyní je možné slyšet prostřednictvím Bluetooth LE Audio tak kvalitním způsobem, že téměř nepoznáte, že máte nějaké sluchové postižení.

Technologie Bluetooth LE Audio zvyšuje kvalitu života osob se sluchovým postižením 

Sluchadla s Bluetooth LE Audio

Osoba se sluchovým postižením může v současné době využívat možnosti poslechu díky Bluetooth, což je technologie, která je dostupná téměř v každé elektrotechnice a umožňuje poslech díky bezdrátovému spojení na určitou vzdálenost. Na technologické konferenci CES 2020 Las Vegas byla představena moderní sluchadla, která podporují novou technologii Bluetooth LE Audio, která se liší od standardního Bluetooth. 

Zvuky jsou rozprostřené ze všech stran, díky sluchadlu s Bluetooth LE Audio je možné zachytit veškeré zvukové pole kolem nás 

Tato sluchadla jsou mnohem štíhlejší a menší, obsahují rovněž menší a štíhlejší baterie. Díky připojení Bluetooth LE Audio lze sluchadla synchronizovat s jakýmkoliv audio zdrojem. Tím je uživatelům se sluchovým postižením dopřán kvalitní poslech, protože poslouchají přímo ze zdroje, čímž zároveň také šetří životnost baterií do sluchadel. Odtud také plyne název Bluetooth LE Audio jakožto Bluetooth Low Energy Audio (s Bluetooth LE Audio je optimalizována nízká spotřeba baterie, oproti standardnímu Bluetooth je to až o 50% méně energie). 

Nová sluchadla jsou štíhlejší a menší než starší modely sluchadel

Multi-stream funkce 

Modernější sluchadla dále obsahují novou funkci zvanou multi-stream. Multi-stream poskytuje mnohočetné streamování zvuku. To znamená, že uživatel takového sluchadla s touto funkcí může poslouchat hlášení v letištních halách či v dopravních prostředcích, může  se zúčastnit divadelního představení nebo vést přednášky v konferenčních halách, může vnímat pokyny v tělocvičně během týmových her nebo si užít dabovaný film v kině. Tato funkce umožňuje osobě se sluchovým postižením plnou účast v běžném životě, což podpoří její sebehodnotu (osoba se sluchovým postižením je nezávislá a zjišťuje si informace díky lepší technologii samostatně). 

„Lokace, které mají možnost připojení audio zdrojů na Bluetooth, mají potenciál změnit způsob, jakým prožíváme svět kolem nás. Například lidé budou moci vybrat zvuk vysílaný tichými televizory na veřejných místech a místa, jako jsou divadla a přednáškové sály, budou moci sdílet zvuk, aby pomohli návštěvníkům se ztrátou sluchu a poskytovaly zvuk také ve více jazycích.” Peter Liu, člen představenstva Bluetooth SIG

Grafické schéma, které vyzdvihuje specifika zdroje, které obsahuje Bluetooth LE Audio 

Zvuková přístupnost pro osoby se sluchovým postižením 

Viceprezident Bluetooth Ken Kolderup prohlásil, že pokud veřejná a společenská prostranství typu divadel, letiští, dopravních prostředků, kin a veškeré čekárny budou obsahovat možnost synchronizace audio zdroje se sluchadly prostřednictvím Bluetooth, bude to krok, který zásadním způsobem změní kvalitu života osob se sluchovým postižením. Stejného názoru je také Stefan Zimmer, generální tajemník Evropské  asociace výrobců sluchadel (EHIMA). Během několika let si většina uživatelů se sluchovým postižením nebude stěžovat na audiologickou nedostupnost, neboť bude zcela normální být v úzkém kontaktu s jakýmkoliv zvukovým zdrojem. 

“LE Audio bude jedním z nejvýznamnějších pokroků pro uživatele sluchadel a naslouchacích implantátů. Inženýři EHIMA přispěli svými odbornými znalostmi ke zlepšení zvukových zážitků, zejména pro osoby se sluchovým postižením. Výsledkem bude, že za několik let bude většina nových telefonů a televizorů stejně přístupná uživatelům se ztrátou sluchu.” Stefan Zimmer, tajemník EHIMA

Hraní her nebo sledování filmů je pro neslyšící větším zážitkem než v minulosti 
Kompenzační pomůcky se velmi mění, jsou menší a lehčí 

Reklama na synchronizaci s Bluetooth: ZDE

Zdroj, foto: Inews.co.uk, Uk.pcmag.com, Bluetooth.com, Presseportal.ch, Macrumors.com, Wsj.com, Phonescoop.com
Editor: Kristýna Mariáková

Back to top button
Close