ZE SVĚTA

Mladí lidé se sluchovou vadou mají čím dál větší problémy se čtením hypertextů

Rádi čtete? Nebo spíš neradi čtete, protože máte problém s porozuměním obsahu? Vězte, že nejste jediní. Nedávno se zjistilo, že lidé se sluchovou vadou mají problém se čtením hypertextů. Co jsou hypertexty? Proč jim činí problémy je přečíst?

Problém se čtením

Behaviorální vědkyně Helen Blom, která v nejbližší době bude obhajovat svoji Ph.D. práci na Radboud University (Nizozemsko), provedla výzkum schopnosti neslyšících, nedoslýchavých a jazykově postižených adolescentů číst online texty. Helen došla k závěru, že mladí lidé, kteří neslyší či hůře slyší, mají se čtením větší potíže, než je průměr. Helen odhaduje, že asi 70% této skupiny je v dospělosti pologramotných. 

Největší problém mladým lidem činí čtení hypertextových odkazů. 

Radboud University

Co jsou hypertextové odkazy?

Hypertext je způsob strukturování textu, který není lineární. Obsahuje tzv. hyperlinky neboli česky odkazy. Nejznámějším takovým systémem je World Wide Web, neboli www. 

Hypertextový odkaz

Proč lidé se sluchovou vadou mají s hypertextovým odkazem problém?

Mladí lidé, kteří procházejí internet, se pravidelně setkávají s hypertextovými odkazy, které pouhým kliknutím myši přesměrují čtenáře na jiné části webu. Tyto hypertextové odkazy mohou ztížit pochopení textu kvůli jejich nejasné struktuře a větším nárokům, které kladou na pracovní paměť.

Helen říká, že mnoho hypertextů jsou špatně strukturované. Webové stránky jsou vzájemně propojeny, i když mají pouze sebemenší překrývání slov nebo témat; neexistuje v tom logika. To může ztížit porozumění neslyšícím lidem, kteří mají často omezený slovník. Protože struktura těchto hypertextů je nejasná, tak mladí lidé musí do toho vynaložit víc energie, aby to pochopili. A to je škoda, protože v důsledku toho mohou mít méně prostoru, aby se soustředili na to, co čtou.

Helen Blom

Experiment

Aby Helen se o tomto problému dozvěděla více, provedla experiment. Nechala neslyšící, nedoslýchaví a slyšící studenty testovat na své schopnosti porozumět čtení. Testovala také studenty s vývojovou poruchou řeči (DLD). Studenti dostali za úkol číst hypertexty s různými strukturami. Některé z těchto textů byly ilustrovány obrázkem, který vizuálně popisoval základní strukturu, a pomocí šipek, které graficky znázorňovaly vazby mezi webovými stránkami.

Helen pak pomocí otázek s výběrem odpovědí a myšlenkových map analyzovala rozsah, v jakém porozuměli textům.  Také srovnávala čtení s porozuměním studentů bez DLD a také s texty bez hypertextových odkazů.

Odhalení

Testy odhalily, že studenti s poruchami sluchu nebo jazyka měli větší potíže se čtením než studenti bez DLD. Ale nejen testovaní se sluchovými a jazykovými potížemi neměly potíže s porozuměním hypertextu: všichni studenti měli větší potíže s porozuměním hypertextu než textu bez hypertextových odkazů. Helen říká, že porozumění čtení se může zlepšit, pokud bude struktura hypertextu jasnější, například pomocí vizuálních pomůcek a pokud studenti získají pomoc při rozšiřování slovní zásoby.

Zvláštní význam

Pro Helen ten výzkumný projekt má zvláštní význam, protože sama je neslyšící. Helen tak dokázala využít své odborné i osobní zkušenosti a cítila, že ji studenti berou vážněji a otevřeněji, když zjistí, že neslyší stejně jako oni a věděla, jaké to je.

Zdroj, foto: Wikipedia.org, Techxplore.com
Editor: Magda Jandusová

Back to top button
Close