SVÁTKY

Mezinárodní den životního prostředí

Mezinárodní den životního prostředí (neboli Světový den životního prostředí) je mezinárodní den pořádaný vždy 5. června. Oficiální anglický název je World Environment Day (zkratka WED).

Životní prostředí je jeden z nejdůležitějších faktorů pro život celé planety, tudíž i život nás, lidí. Proto je tento den jedním z nejvýznamnějších Světových dnů a je věnován problematice a otázkám zlepšení životního prostředí na celé planetě.

Valné shromáždění Organizace spojených národů v roce 1972 ustanovilo 5. červen Světovým dnem životního prostředí. Organizace spojených národů jej pořádá pro zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí. Chce upozornit na vzrůstající problémy životního prostředí od znečišťování vod a globální změny klimatu po udržitelnou spotřebu nebo ilegální obchod se zvířaty.

Globální změna klimatu je jeden z velkých problémů – ledovce tají a v místech,kde bývala voda, je sucho
Ilegální obchod se zvířaty 

Každý rok jsou pořádány oslavy v předem určitém místě (státě) a je vždy určeno téma těchto oslav.  V loňském roce OSN zvolilo téma, které v poslední době rezonuje na nejrůznějších úrovních světových, evropských i národních. Tématem bylo Znečištění moří a oceánů plasty. Podle zprávy OSN se každoročně do mořské vody dostane na 8 milionů tun plastů, které ohrožují kvalitu této životodárné tekutiny i existenci živé přírody v ní. Hostitelskou zemí byla Indie. Indická vláda slíbila, že do roku 2022 odstraní veškeré jednorázové použití plastů v Indii. Víte, za jak dlouho se plast rozloží? Igelitovému pytlíku to obecně trvá zhruba 25 let, zatímco PET lahvi 450 let.

V letošním roce (2019) bude Čína hostit celosvětové oslavy Světového dne životního prostředí na téma „Znečištění ovzduší“. Čína se s tímto problémem potýká spoustu let.

Co způsobuje znečištění ovzduší?

Znečištění ovzduší se může jevit jako složité, ale všichni se můžeme snažit o jeho snížení. Co ho způsobuje? Zemědělství (hospodářská zvířata, která produkují metan a čpavek), domácnost (spalování dřeva a paliv k vaření, vytápění a osvětlení domácnosti), průmysl (znečištění kvůli výrobě elektřiny – uhelné elektrárny, použití rozpouštědel v chemickém a těžebním průmyslu), doprava (auta, letadla, lodě, emise nafty atd.) a odpad (uvolňování škodlivých látek do atmosféry ze skládek, spalování odpadu).

Zapojte se i vy do Světového dne životního prostředí a zamyslete se nad tím, co můžete pro náš svět udělat. Nejenom dneska, ale i v další dnech po celý rok.

Zdroj, foto: Wikipedia, Worldenivornmentday.global, mzp.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button
Close